Похожие разделы

Андрусенко В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури. Випуск 2

 • формат pdf
 • размер 685,63 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2009. — 142, [2] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 6 (67)). — ISBN 978-611-00-0157-1. У посібнику подається опис технології діалогічного навчання, методика підготовки диспуту, детально репрезентуються ігрові форми роботи в системі діалогічного навчання. Для уроків української літератури наводяться диспути за творами І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Т. Шевченка, Лесі Українки, О. Кобилянської, Ю. Яновс...

Бандура О.М. Методичні рекомендації до комплекту Слово і образ (за підручником Українська література для 5-го класу)

Практикум
 • формат djvu
 • размер 743,79 КБ
 • добавлен 10 февраля 2013 г.
К.: Мистецтво, 1986. - 30 с. Мета даного комплекту - поповнити зібрання репродукцій творів образотворчого мистецтва у шкільних кабінетах української літератури; завдання - допомогти учням глибше, повніше засвоювати ідейно-тематичний зміст літературних творів, розширювати їхні знання творів живопису й графіки, розкривати спорідненість образів художньої літератури та образотворчого мистецтва.

Бутрин Л.В. Розвиток життєвих компетентностей на уроках української літератури

 • формат pdf
 • размер 51,10 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харків: Ранок, 2011. - 144 с. Пропонований посібник укладено з метою поширення досвіду вчителів української літератури, які спрямовують свою роботу на розвиток основних життєвих компетентностей. Для вчителів української літератури, студентів філологічних факультетів.

Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни Методика викладання української літератури

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 190,91 КБ
 • добавлен 17 мая 2014 г.
Екзамен, Україна, ЗНУ, доц. Слижук О.А., 2014 р., 64 питання, 21 ст. Шпора. Методика літератури у взаємодії педагогічної, психологічної і філологічної наук. Наукові і прикладні функції методики літератури. Специфіка шкільного предмета літератури. Наукове обґрунтування змісту навчальної програми. Зародження методики викладання літератури Становлення української методики літератури в XX ст. Актуальні проблеми сучасної методики викладання літера...

Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі в основних ознаках і поняттях

Статья
 • формат doc
 • размер 71,99 КБ
 • добавлен 06 ноября 2012 г.
Стаття. Опублікована у журналі Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал). — 2012, — №04 — С. 28-36 В статті йдеться про освітньо-виховні ознаки та поняття в структурі методики викладання української літератури в школі, їх призначення у формуванні духовно багатої, естетично розвинутої особистості учня. Ключові слова: естетика, виховання, освіта, учень, мораль, оцінка.

Вивчення лірики Ліни Костенко у старших класах

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 91,32 КБ
 • добавлен 17 октября 2012 г.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, 2012. — 37 с. Дисципліна — Методика викладання української літератури. Вступ. Загальнотеоретичні засади вивчення ліричних творів в старших класах. Емоційно-експресивна природа лірики, як основна константа її шкільного аналізу. Принципи шкільного аналізу ліричних творів. Специфіка вичення поетичних творів Ліни Костенко у старших класах. Провідні мотиви лірики Ліни Костенко. Пра...

Використання інноваційних освітніх технологій на уроках української літератури

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,83 МБ
 • добавлен 13 апреля 2014 г.
У презентації висвітлено актуальну проблему впровадження інноваційних технологій на уроках української літератури.

Внесок Т.Г. Лубенця у розвиток методики викладання літератури як науки

Практикум
 • формат doc
 • размер 122,94 КБ
 • добавлен 20 февраля 2014 г.
Запорізький національний униіерситет, викл. Слижук О.А., 3 курс, 2014 р., 15 стор. Дисципліна "Методика викладання української літератури" Життєвий і творчий шлях Т.Г. Лубенця. Внесок Т.Г. Лубенця у розвиток методики викладання літератури як науки.

Гальонка О.А. Шкільний календар: літературні свята

 • формат pdf
 • размер 556,03 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2011. — 107 [5] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 5 (90)). — ISBN 978-617-00-0919-7. У посібнику подано сценарії для шкільних літературних театрів, літературно-драматичних гуртків за творчістю Миколи Олійника, Лесі Українки, Миколи Гоголя, Тараса Шевченка, Валерія Шевчука. Для вчителів української мови і літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів філологічн...

Голобородько К.Ю. Усі художні твори української літератури. 5 клас

 • формат pdf
 • размер 6,94 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2013. — 426, [2] с.: іл. — (Серія «Усі уроки»). У книзі вперше вміщено повні тексти усіх творів української літератури для 5 класу за новими програмами. Видання містить також матеріали про письменників, їхні портрети, історико-літературні коментарі, які необхідні при вивченні тих чи інших художніх творів. Для вчителів української літератури, керівників методичних об’єднань, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також для вс...

Голобородько К.Ю. Усі художні твори української літератури. 6 клас

 • формат pdf
 • размер 169,14 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2014. — 718, [2] с.: іл. — (Усі уроки). Развороты разрезаны на отдельные страницы. Текстовый слой отсутствует. У книзі вперше вміщено повні тексти усіх творів української літератури для 6 класу за новими програмами. Видання містить також матеріали про письменників, їхні портрети, історико-літературні коментарі, які необхідні при вивченні тих чи інших художніх творів. Для вчителів української літератури, керівників методичних об’єднан...

Голобородько К.Ю. Усі художні твори української літератури. 6 клас

 • формат pdf
 • размер 7,95 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2014. — 718, [2] с.: іл. — (Усі уроки). Развороты страниц. OCR. У книзі вперше вміщено повні тексти усіх творів української літератури для 6 класу за новими програмами. Видання містить також матеріали про письменників, їхні портрети, історико-літературні коментарі, які необхідні при вивченні тих чи інших художніх творів. Для вчителів української літератури, керівників методичних об’єднань, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеї...

Коваленко О.П. (упоряд.). Сучасний кабінет української мови та літератури

 • формат pdf
 • размер 3,18 МБ
 • добавлен 25 февраля 2013 г.
Методичний посібник. — Полтава: ПОІППО, 2009. — 36 с. Методичний посібник розрахований на вчителів-філологів, студентів педагогічних вишів. У ньому вміщено нормативно-правові документи функціонування навчальних кабінетів, зокрема словесності. Представлено узагальнений матеріал досвіду роботи в кабінетах учителів Полтавщини, Київщини, Вінничини. Спроектована методична робота вчителя на самоосвітню фахову діяльність.

Комашко О.С. Епічний твір та його особливості. Частина 2

 • формат doc
 • размер 5,15 МБ
 • добавлен 21 сентября 2012 г.
Ковельська міська гімназія, 2010. — 60 с. Посібник укладено відповідно до програми курсу за вибором «Літературна творчість». Посібник спрямований на допомогу вчителям-словесникам, які працюють з учнями середніх та старших класів. Посібник містить теоретичний матеріал з тем, а також практичні завдання для обдарованих учнів. Для вчителів-словесників та учнів.

Комашко О.С. Лірика як рід літератури. Частина 1

 • формат doc
 • размер 3,88 МБ
 • добавлен 08 сентября 2012 г.
Ковельська міська гімназія, 2010. — 55 с. Посібник укладено відповідно до програми курсу за вибором «Літературна творчість». Посібник спрямований на допомогу вчителям-словесникам, які працюють з учнями середніх та старших класів. Посібник містить теоретичний матеріал з тем, а також практичні завдання для обдарованих учнів. Для вчителів-словесників та учнів.

Косогова О.О., Муковоз Л.Г. Розвиток зв’язного мовлення: написання твору-роздуму

 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2011. — 155 [5] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 1 (86)). — ISBN 978-617-00-0776-6. Навчальний посібник містить методичні коментарі, практичні завдання, матеріали для створення творів-роздумів різної тематики та низку зразків. Наведено вимоги до написання власного висловлення, тестові завдання для самоперевірки, календарно-тематичне планування спецкурсу «Робота над твором-роздумом». Рекомендовано до під...

Кузнецов Ю.Б., Орлик П.І. Слідами феї Моргани: Вивчення творчості М.М. Коцюбинського в школі

 • формат djvu
 • размер 2,32 МБ
 • добавлен 16 августа 2013 г.
Посібник для вчителя. — К.: Рад. школа, 1990. — 208 с. У посібнику, написаному в нетрадиційній манері, цікаво розповідається про життя і творчість М. М. Коцюбинського. Автори на основі проблемного підходу аналізують твори письменника, які вивчаються в школі. Розглядаючи художній текст як загадку, розкривають його творчу історію, ідейно-естетичні якості та особливості читацького сприймання. Значна увага приділяється своєрідності стилю поетичних но...

Кузнецов Ю.Б., Орлик П.І. Слідами феї Моргани: Вивчення творчості М.М. Коцюбинського в школі

 • формат pdf
 • размер 4,07 МБ
 • добавлен 10 сентября 2013 г.
Посібник для вчителя. — К.: Рад. школа, 1990. — 208 с. У посібнику, написаному в нетрадиційній манері, цікаво розповідається про життя і творчість М. М. Коцюбинського. Автори на основі проблемного підходу аналізують твори письменника, які вивчаються в школі. Розглядаючи художній текст як загадку, розкривають його творчу історію, ідейно-естетичні якості та особливості читацького сприймання. Значна увага приділяється своєрідності стилю поетичних но...

Курсовая работа - Оцінювання знань, умінь та навичок на уроці української літератури

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 26.87 КБ
 • добавлен 22 апреля 2010 г.
Зміст. Вступ. Контроль та оцінювання навчальних досягнень. Поняття про контроль і діагностику навчання. Функції перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок. Оцінювання на уроках української літератури. Без оцінки кожний процес засвоєння неможливий. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури. Висновки. Список використаної літератури. Додатки.

Куцінко О.Г. Професійний довідник учителя літератури

 • формат pdf
 • размер 1,90 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2012. — 381, [3] с.: табл. — (Серія «Професійний довідник»). — ISBN 978-617-00-1163-3. Найповніший довідник учителя української, світової та російської літератури надає структурований матерал у вигляді таблиць, словників та довідкових матеріалів. Наукові основи викладання літератури в школі, принципи дидактики, типи, форми, структура традиційного і нетрадиційного уроку літератури, словник літературознавчих термінів, відомості про особ...