Аверіна С.В. та ін. (укл.) Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 398,63 КБ
 • добавлен 03 июня 2012 г.
Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей ОНПУ (денної та заочної форм навчання)/Аверіна С.В., Грушевська Ю.А., Зінов΄єва Т.А., Коляда-Березовська Т.Ф., Кубко В.П., Лавренюк В.В., Масі Н.І., Мельник С.П., Побережна О.Ю., Ященко Л.Є. – Одеса: ОНПУ, 2009. - 62 с. Матеріали призначено для виконання практичних завдань з курсу Українська мова за професійним спрямуванням – перекладу наукових (профе...

Аверіна С.В., Кубко В.П., Ященко Л.Є. Конспект лекцій з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат pdf
 • размер 624,24 КБ
 • добавлен 25 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Одеса: ОНПУ. – 48с. Конспект лекцій з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням покликаний у стислій формі дати студентам усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання основну інформацію з питань сучасного українського ділового мовлення, починаючи від загальних понять мовної норми, офіційно-ділового стилю до класифікації документів, від характеристики основних вимог до оформлення й складання документів до...

Аверіна С.В., Кубко В.П., Ященко Л.Є. Конспект лекцій з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат djvu
 • размер 332,01 КБ
 • добавлен 09 ноября 2013 г.
Навчальне видання/ – Одеса: ОНПУ. – 48с. Конспект лекцій з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням покликаний у стислій формі дати студентам усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання основну інформацію з питань сучасного українського ділового мовлення, починаючи від загальних понять мовної норми, офіційно-ділового стилю до класифікації документів, від характеристики основних вимог до оформлення й складання документів до...

Азарова Л. Є., Горчинська Л.В., Кухарчук Г.В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина 1

Практикум
 • формат djvu
 • размер 291,47 КБ
 • добавлен 18 декабря 2013 г.
Методичні вказівки. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 42с. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання розраховані на тих, хто поглиблює знання з діловодства, прагне навчитися правильно укладати документи, опановувати ключові моменти ділового, усного і писемного спілкування. Методичні вказівки до контрольної роботи Завдання до виконан...

Азарова Л.Є., П'яст Н.Й., Іванець Т.Ю. Українська мова професійного спілкування

 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 19 февраля 2015 г.
Навч. підручник для студентів та магістрів технічних ВНЗ. — Вінниця: ВНТУ, 2008. — 189 с. У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання культури мови. Подано правила укладання й оформлення ділової та науково-технічної документації. Навчальний посібник містить поради, які стосуються прилюдних виступів у науковій та офіційно-діловій сферах спілкування. У посібнику пропонуються завдання для самоконтролю та список рекомендованої...

Азарова Л.Є., П’яст Н.Й., Іванець Т.Ю. Професійне спілкування науково-технічних працівників і студентів інженерних спеціальностей

 • формат djvu
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 14 января 2014 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 189 с. У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання культури мови. Подано правила укладання й оформлення ділової та науково-технічної документації. Навчальний посібник містить поради, які стосуються прилюдних виступів у науковій та офіційно-діловій сферах спілкування. У посібнику пропонуються завдання для самоконтролю та список рекомендованої літератури. Для студентів, магістрант...

Акімова В.С. Українська мова за професійним спілкуванням

Практикум
 • формат djvu
 • размер 208,30 КБ
 • добавлен 12 ноября 2013 г.
Методичні вказівки та контрольні завдання. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. — 33 с. Методичні вказівки допоможуть студентам опанувати технології професійно-ділової комунікації. Ілюстративно доповнюють текст короткий російсько-український словник професійної лексики, лексичний довідник труднощів слововживання та орфографічний мінімум, допоможуть сформувати мовну професійну компетентність майбутнього фахівця. Для студентів технічних спеціальностей,...

Акімова В.С., Омелян-Скирта Н.Г. Мова професійного спілкування

Практикум
 • формат pdf
 • размер 232,36 КБ
 • добавлен 26 июля 2013 г.
/– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006.– с. 25. Матеріали та методичні вказівки щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою для всіх спеціальностей і всіх форм навчання. Матеріали та методичні вказівки підготовлені з урахуванням форм і методів культури української мови відповідно до типової програми „Українська мова професійного спілкування. Вони допоможуть студентам самостійно, в разі потреби, засвоїти програмний матеріал, отримати позитив...

Англо-російсько-український словник. Абревіатури в галузі телекомунікацій

Словарь
 • формат pdf
 • размер 8,43 МБ
 • добавлен 29 сентября 2013 г.
Одеса: Одеський науково-дослідний інститут зв’язку, 1997. — 445 с. Словник містить понад 6 000, прийнятих МСЕ, англійських скорочень термінів з електрозв’язку та суміжних галузей. У словнику подаються ініціальні скорочення термінів, їх розшифрування, переклад російською та українською мовами або їх тлумачення. Здебільшого словникова стаття містить також російські та українські абревіатури - відповідники термінів. Словник призначено для перекладач...

Андерш Й.Ф., Воробйова С.А., Кравченко М.В. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки

Словарь
 • формат djvu
 • размер 14,00 МБ
 • добавлен 04 января 2011 г.
Київ: "Наукова думка", 1994. - 600 с. - ISBN: 5-12-002638-9 У словнику зафіксовані найбільш уживані сучасні російські терміни суспільних наук та їх переклад на українську мову. Призначений для працівників наукових установ, радіо та телебачення, студентів, учителів.

Антонюк Т.М., Борис Л.М., Стрижаковська О.С. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат pdf
 • размер 111,86 МБ
 • добавлен 06 января 2015 г.
Навч. посіб. для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. — Чернівці: Місто, 2010. — 248 с. Посібник покликаний полегшити засвоєння основних теоретичних відомостей з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", які систематизовані у формі схем та таблиць. Вони є своєрідними опорними конспектами, змістовними блоками, що доступно виокремлюють базові поняття, їх диференційні ознаки. Зміст Культура фахового мовлення Етика ділового спілкув...

Богданова І.Є. Культура усного мовлення працівника системи МНС

 • формат pdf
 • размер 1,55 МБ
 • добавлен 05 сентября 2013 г.
Навчальне видання / - Харків: АЦЗУ, 2004 - 38 с. Методичні рекомендації для слухачів вищих навчальних закладів системи МНС. Зміст відповідає вимогами навчальної програми курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" розділ "Усне спілкування". У методичних рекомендаціях розглядаються поняття культури мовлення, вимог до усного ділового мовлення управлінця, особливості публічного виступу, спілкування у колективі, а також розглядаються основні...

Бондарчук Л.М. Українська мова в інформаційних системах

 • формат djvu
 • размер 6,13 МБ
 • добавлен 09 февраля 2014 г.
Навчально-методичний посібник. — Київ: КНЕУ, 2006. — 142 с. — ISBN 966-574-835-1. У посібнику розглянуто проблеми, пов’язані з використанням української мови в інформаційних системах, у локальних мережах та Інтернеті. Подано аналіз сучасного програмного забезпечення на мовному рівні; подано способи розв’язання проблем локалізації інтерфейсів, баз даних, операційних систем тощо в умовах мовної інтерференції. Для студентів, аспірантів, усіх, хто ц...

Брацун О.І Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету денної та заочної форм навчання

 • формат djvu
 • размер 408,82 КБ
 • добавлен 19 февраля 2014 г.
Збірник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с. Пропонований збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету підготовлено відповідно до плану другого етапу держбюджетної теми кафедри загальної мовної підготовки (2009 – 2012) 08419 «Мова науки в лінгводидактичному та культурологічному вимірах». У ньому наведено навчальні тексти українською і російською мовами фахової тематики з транспортої логістики, перевезен...

Брацун О.І. Навчальний російсько-український словник базової термінолексики для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання

Словарь
 • формат pdf
 • размер 458,90 КБ
 • добавлен 19 апреля 2015 г.
Словник.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. -90с. Цей короткий навчальний словник базової термінолексики для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання підготовлено відповідно до плану другого етапу кафедральної НДР ДБ 08512 «Системно-структурна організація лексичного ярусу мови спеціальності». Словник охоплює найуживанішу термінолексику інженерно-фізичних спеціальностей двох слов’янських мов. У ньому наведено з різних фахових...

Бродовська В.Й. Тлумачний російсько-украінський словних психологічних термінів. Толковый русско-украинский словарь психологической терминологии

Словарь
 • формат pdf
 • размер 2.49 МБ
 • добавлен 17 октября 2011 г.
К.: ВД «Професіонал», 2007. — 512 с. Запропонований тлумачний російсько-український словник нараховує близько 1400 психологічних термінів. Словник подає тлумачення російською та українською мовами. Розрахований словник на використання в самостійній та індивідуальній роботі студентів, яка є важливою в кредитно-модульній системі навчання, що передбачена Болонським процесом. Даний словник допоможе викладачам та студентам, а також всім педагогічним п...

Брус М.П. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей

 • формат pdf
 • размер 2,94 МБ
 • добавлен 06 октября 2013 г.
Навчальне видання/– Івано-Франківськ: Видавництво Плай Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 2004. – 230 с. Навчальний посібник є теоретично-практичним курсом з українського ділового мовлення. У ньому вміщено матеріал з куль-тури писемного й усного ділового мовлення, відображено основні норми сучасної української мови, правила написання й оформлення документації, подано практичні завдання, приклади документів, словник економічних т...

Булаєнко М.В., Самойленко М.І., Погребняк Б.І. Короткий російсько-український словник з інформатики та математики

Словарь
 • формат pdf
 • размер 747,69 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. – 77 с. Для самостійної роботи студентів з дисципліни Теорія ймовірностей та математична статистика. Словник вміщує близько 4000 термінів, які встановились у науковій літературі. В словник входять слова-терміни і складені терміни, які являють собою сполучення двох, а інколи і більше слів. Рекомендована для студентів всіх спеціальностей.

Бусигін Б.С., Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Якимчук М.А. Англо-російсько-український словник з геоінформатики

Словарь
 • формат doc
 • размер 1,36 МБ
 • добавлен 21 июня 2016 г.
К.: Карбон, 2007. — 433 с. У словнику подано українською, англійською та російською мовами найбільш уживані терміни з однієї з найміждисциплінарніших галузей знань – геоінформатики. Через те що ця порівняно нова наукова дисципліна відіграє інтегруючу роль поміж комплексом наук про Землю та науками інформаційно-комп’ютерного циклу, то в словнику тлумачаться як суто геоінформаційні терміни, так і терміни із суміжних галузей знань – загальної інформ...

Бутинець Ф.Ф. (ред.) Бухгалтерський словник

Словарь
 • формат djvu
 • размер 4.84 МБ
 • добавлен 03 февраля 2010 г.
Житомир: Рута, 2001. — 224 с. Словник в Україні видається вперше. Він є довідковим, систематизованим виданням, яке містить основні терміни і поняття, що широко використовуються у вітчизняному бухгалтерському обліку, а також притаманні міжнародній обліковій термінології. При розкритті змісту багатьох термінів використано нормативні акти, національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Знання термінів та понять,...

Вікул М. Російсько-український словник термінів фізики і химії

Словарь
 • формат pdf
 • размер 7,69 МБ
 • добавлен 29 августа 2011 г.
Гадяч, 1918, - 41 с. Термінологічний російсько-український словник містить українські аналоги російським термінам з галузі фізики, хімії та техніки. Словник представляє мовознавчу та історичну цінність.

Вакуленко М. Національна стандартизація: використання віддієслівних іменників у нормативних документах

Статья
 • формат doc
 • размер 23,24 КБ
 • добавлен 18 августа 2015 г.
Стандартизація, сертифікація, якість. – № 1 (62), 2010. – С. 28–33. У статті йдеться про нормативне вживання віддієслівних іменників у документах. Показано, що віддієслівні іменники не мають категорії виду, а означають дії різних типів: явище, разова дія, тривала дія, повторювана дія.

Вакуленко М. Про унормування та стандартизацію українських лексичних зворотів на позначення часу

Статья
 • формат doc
 • размер 12,83 КБ
 • добавлен 15 сентября 2015 г.
Стандартизація, сертифікація, якість. № 4 (65), 2010. С. 31-33. У статті досліджено питання позначення моментів часу засобами української мови, яке часто постає під час проведення відповідних робіт зі стандартизації. Розглянуто фразеологічні конструкції на позначення часу, вживані в українській та інших мовах, проведено їх логічний, порівняльний і семантичний аналіз, а також сформульовано рекомендації щодо їх виправданого вживання.

Вакуленко М. Проблема синонімії в природничих терміносистемах

Статья
 • формат doc
 • размер 19,72 КБ
 • добавлен 13 августа 2015 г.
Studia linguistica: Зб. наук. праць, вип. 2. К.: Видавн.-поліграф. центр „Київський університет, 2009. 383 с. С. 85-90. У статті розглянуті причини та особливості виникнення синонімії в природничих терміносистемах. Проведена класифікація термінів-синонімів, перелічені їх функції у термінології та даються рекомендації щодо їх уживання. Ключові слова: термінологія, терміносистема, синонім, формальна синонімія, змістова синонімія, уточнення поняття,...

Вакуленко М. Проблеми сучасної стандартизації запозичених і питомих українських термінів

Статья
 • формат doc
 • размер 20,45 КБ
 • добавлен 25 августа 2015 г.
Наук. вісн. Волинського нац. ун ту імені Лесі Українки. Філологічні науки: Мовознавство. – Луцьк, 2010. – № 9. – 407 с. – С. 343–347. У роботі розглянуто методи опрацювання та науковий рівень термінологічних пропозицій до сучасних національних стандартів. Подано рекомендації для покращення ситуації, що склалася. Ключові слова: термін, термінологія, стандартизація. В работе рассмотрены методы разработки и научный уровень терминологических предложе...

Вакуленко М. Розвиток терміносистем і термінотворення

Статья
 • формат doc
 • размер 19,91 КБ
 • добавлен 09 сентября 2015 г.
Українська мова, № 1, 2010. С. 88-93. У роботі розглянуто особливості та шляхи виникнення нових термінів у вітчизняних терміносистемах. Проведений аналіз доцільності та правописних тенденцій деяких сучасних лексем. Ключові слова: термін, лексема, термінологія, терміносистема, термінотворення, статистичний метод, аналітичний метод, правопис.

Вакуленко М. Семантичні особливості вживання українських паронімів і псевдосинонімів у контексті перекладу російських фахових термінів

Статья
 • формат doc
 • размер 33,76 КБ
 • добавлен 12 сентября 2015 г.
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Зб. наук. пр. – Вип. 15. – К. 2011. – С. 24-37. In this work, the problem of paronyms and "pseudosynonyms" in modern Ukrainian language is investigated on the basis of combination of both statistical and analytical methods of the terminology as a science. Recommendations on correct use of such forms are given. Key words: paronym, semantics, lexeme, term, terminology, translation, statistical...

Вакуленко М.О. Методологічні засади вивчення наукової термінології

Статья
 • формат doc
 • размер 24,03 КБ
 • добавлен 31 августа 2015 г.
Термінологічний вісник: Збірник наук. праць / Відп. ред. В.Л. Іващенко. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2 (2). – 207 с. – С. 16–21. У роботі проаналізовано та узагальнено наукові підходи в дослідженні мовних явищ стосовно термінологічних одиниць. Зокрема, зосереджено увагу на специфічних методах і прийомах вивчення наукової лексики, що є вагомою підставою для того, щоб виокремити термінологію як повноцінну науку про постання, р...

Вакуленко М.О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз

 • формат pdf
 • размер 7,21 МБ
 • добавлен 19 ноября 2015 г.
Монографія. Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 361 С., іл. У монографії подано, обґрунтовано та розвинено комплексний пiдxiд до вживання і творення українських тeрмiнiв, заснований на використанні методів природничих наук і мовознавчих аспектів дослідження. Такий підхід створює передумови для того, щоб розглядати термінологію не лише як розділ лексики, сукупність термінів і вчення про них, а насамперед як науку про утворення, розвиток і функціон...

Варцаб’юк А.Р., Когут І.Т. Англійсько-український словник з мікроелектроніки та мікросистемної техніки

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1,30 МБ
 • добавлен 01 апреля 2016 г.
Івано-Франківськ. Невидане. -233 стор. Укр., англ. мова. Словник містить близько 24 тис. статей з технологій виготовлення та конструкції напівпровідникових інтегральних схем, тонкоплівкових гібридних інтегральних схем, з технологічного устаткування для мікроелектроніки, з основ проектування та конструювання ІС, мікромеханічних пристоїв, з випробування та контролю ІС. Призначений для перекладачів, інженерно-технічних працівників, студентів, аспі...

Вознюк Г.Л. та др. Термінологічна лексика в системі професійного мовлення. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 934,53 КБ
 • добавлен 26 августа 2013 г.
Навчальне видання/– Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2010. – 92 с. Формування і розвиток української термінології Термінознавство як наука, його основні напрями та проблематика Лексико-семантична характеристика термінології Джерела поповнення української термінології Питання для самоперевірк Завдання для самостійної роботи Загальнонаукова лексика Термінологія красномовства Математична термінологія Фізична те...

Гінзбург М.Д. (ред.) Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник з інформатики

Словарь
 • формат djvu
 • размер 8,71 МБ
 • добавлен 25 марта 2015 г.
Харків: «Корвін», 2002 — 656 с. ІSВN 966-7930-01-7 Уклад. М. Д Гінзбург, Л. І. Білоусова, І. М. Корніловська та ін. Словник с довідковим посібником з термінології і вмішус близько 3300 найуживаніших термінів з інформатики та сучасних комп’ютерних технологій Необхідність укладання подібного навчального тлумачного словника зумовлена потребами викладання державною мовою дисциплін з основ інформатики та обчислювальної техніки в середніх та вищих навч...

Габор. Угорсько-український біологічний словник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 441,19 КБ
 • добавлен 04 декабря 2015 г.
E-book, Ungvár, 2012. - 54 l. Magyar–Ukrán biológiai szótár. Készült a Bethlen Gábor Alap támogatásával. Tartalom: Növénytan; Állattan; Embertan; Általános biológia.

Гармаш М.З., Зільбан М.С., Ковшуля О.А. Російсько-український гірничий словник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 62,85 МБ
 • добавлен 01 ноября 2016 г.
2-ге вид., репринтне. — К.: Техніка, 1991. — 280 с. Словник містить 20 000 термінів стосовно гірничої галузі знань.

Герасимчук Л. Англійсько-український мистецтвознавчий словник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 3,92 МБ
 • добавлен 28 июля 2016 г.
К.: Криниця, 2004. — 96 с.— ISBN 966-7575-44-6. У цьому словнику значно розширено межі нормативної термінології, використано розмовну лексику, неологізми, які постійно творяться дослідниками, працівниками засобів масової інформації та користувачами Інтернету. Видання пристосоване до потреб перекладача-професіонала, для школярів, студентів, викладачів, туристів тощо, — а також усіх, хто цікавиться мистецтвом та вивчає англійську мову. Вміщує понад...

Гордеев В.Н., Зельцер Р.Я. и др. Русско-украинский строительный словарь

Словарь
 • формат djvu
 • размер 21,89 МБ
 • добавлен 28 марта 2015 г.
Гордеев В. Н., Зельцер Р. Я., Кожан Е. А., Полторацкая Э. А., Резниченко И. Е. Под ред. Горбатовского А. Ф. — К.: Изд-во «Укрархстройинформ», 1994. — 512 с. — ISBN 5-7707-6307-8 Это первая попытка удовлетворить необходимость перевода русских специальных строительных терминов на украинский язык. Издание рассчитано на специалистов строительной отрасли, но может быть полезным широкому кругу читателей, если возникнет необходимость найти в украинском...

Григоренко Я.М., Биховець Н.М., Биховець О.М. (упорядники) Російсько-український словник з механіки

Словарь
 • формат pdf
 • размер 6,21 МБ
 • добавлен 17 сентября 2013 г.
К.: Либідь, 1995.— 216 с. ISBN 5-325-00522-7 У словнику подано терміни з механіки твердого деформованого тіла, будівельної, теоретичної та інших розділів механіки. Його термінологічний склад відображує сучасний рівень розвитку науки і техніки, існуючу практику вживання термінів у науковій та навчальній літературі. Словник стане в пригоді студентам вищих навчальних закладів і технікумів, викладачам технічних дисциплін, перекладачам, усім, кому пот...

Григоренко Я.М., Биховець Н.М., Биховець О.М. (упорядники) Російсько-український словник з механіки

Словарь
 • формат djvu
 • размер 8,86 МБ
 • добавлен 21 сентября 2013 г.
К.: Либідь, 1995.— 216 с. ISBN 5-325-00522-7 У словнику подано терміни з механіки твердого деформованого тіла, будівельної, теоретичної та інших розділів механіки. Його термінологічний склад відображує сучасний рівень розвитку науки і техніки, існуючу практику вживання термінів у науковій та навчальній літературі. Єловник стане в пригоді студентам вищих навчальних закладів і технікумів, викладачам технічних дисциплін, перекладачам, усім, кому пот...

Гудименко Ф.С., Погребиський Й.Б. та iн. (уклад.) Росiйсько-український математичний словник: 12 000 термiнiв

Словарь
 • формат pdf
 • размер 6,25 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Гудыменко Ф.И., Погребысский И.Б., Сакович Г.Н., Чайковский Н.А. (составители). Русско-украинский математический словарь: 12 000 терминов. 2-ге вид. — Харькiв: Основа, 1990. — 155 с. — ISBN 5-11-001068-4. Сканированные страницы без текстового слоя. Словник вміщує 12 000 термінів, які встановились у науковій літературі. В словник входять слова-терміни і складені терміни, які являють собою сполучення двох, а інколи і більше слів. На всіх термінах п...

Донець Л.С. Мова професійного спілкування (термінологічний практикум)

 • формат pdf
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 08 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. - Миколаїв: УДМТУ, 2003. - 124 с. Виконання вправ посібника передбачає семантико-граматичний аналіз математичних, технічних термінів. Призначений для студентів, що вивчають курс "Мова професійного спілкування".

Дорошенко С.П. та ін. Російсько-українсько-англо-німецький термінологічний словник з ливарного виробництва

Словарь
 • формат djvu
 • размер 13,61 МБ
 • добавлен 27 декабря 2016 г.
Краматорськ : ДДМА, 2012. — 598 с. — ISBN 978-966-379-577-5. Авторський колектив: С.П. Дорошенко, А.М. Фесенко, Р.В. Лютий, О.А. Чайковський, Г. Лойбе, М.А. Фесенко, М.М. Федоров. Містить близько 20000 слів і словосполучень з ливарного виробництва та суміжних галузей знань. Охоплює основні терміни та поняття з ливарного виробництва та інших галузей науки і техніки, пов'язаних із ливарництвом. Для викладачів, наукових і інженерно-технічних працівн...

Зайцева І.В., Калита О.П., Скуратівська Г.В., Павлова А.К. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,30 МБ
 • добавлен 24 апреля 2016 г.
Навч. посібник - К. : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с. У навчальному посібникові висвітлено основні теоретичні питання з предмета «Українська мова за професійним спрямуванням». Подано юридичну термінологію, правничі тексти для мовно-стилістичного аналізу, вправи на укладання ділових паперів професійного спрямування. Практикум також містить тематику навчальних проектів, виконання яких сприятиме ефективному формуванню комунікативної компете...

Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків

 • формат pdf
 • размер 14,82 МБ
 • добавлен 18 марта 2012 г.
Киїів, "Здоров'я", 2002 р. - 392 c. Підручник створено з метою задовольнити запити викладачів української мови вищих медичних закладів освіти. Наведено зразки медичної документації та рекомендації щодо її оформлення. Для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, а також для працівників охорони здоров'я.

Зразки ділових паперів та словник професійних термінів з економічного менеджменту

 • формат doc
 • размер 19,03 КБ
 • добавлен 06 августа 2012 г.
Дніпропетровськ: НГУ, 2009. - 9 с. Зразки ділових паперів: заява (при прийомі на роботу та про надання відпустки), а також розписка (про отримання підручників в бібліотеці). Словник-мінімум професійних термінів з економічного менеджменту

Карачун В.Я., Гульчук Г.Г. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки

Словарь
 • формат djvu
 • размер 3,66 МБ
 • добавлен 12 декабря 2010 г.
Редактор І. А. Черненко. - К.: Видав-во "Рось". - 1994. - 363 с. Словник складається з двох частин - власне Російсько-українського словника та українського покажчика. Загальний обсяг - понад 30 тисяч термінів з різних розділів інформатики, кібернетики, обчислювальної техніки та програмування. У першій частині словника вміщено пронумеровані в алфавітному порядку російські терміни та їхні українські відповідники. У другій частині вміщено в алфавітн...

Карачун В.Я., Карачун О.О., Гульчук Г.Г. (уклад.) Російсько-Український математичний словник

Словарь
 • формат djvu
 • размер 8.09 МБ
 • добавлен 19 марта 2011 г.
Київ, "Вища школа", 1995 - 266 с. Словник вміщує близько 20 000 термінів і охоплює термінологію всіх розділів сучасної математики, а також деякі терміни суміжних наук — інформатики, кібернетики, програмування, обчислювальної техніки. У Словник входять слова-терміни і термінологічні словосполучення з двох або декількох слів. На всіх термінах поставлено наголос, дається граматична характеристика слів. Для викладачів, аспірантів, студентів, наукових...

Книшенко Н.П. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 363,12 КБ
 • добавлен 28 июня 2013 г.
Навчальне видання/ – Харків: ХНАДУ, 2009. – 28 с. -ISBN/ISSN: Пропоновані методичні вказівки є органічним доповненням до курсу практичних занять, оскільки дозволяють перевести знання у площину вмінь і проконтролювати ці вміння різними формами контролю. Метою методичних вказівок є : 1) оволодіння нормами сучасної української мови: орфоепічними, орфографічними, граматичними, лексичними, стилістичними і правилами мовного етикету; 2) збагачення запас...

Ковальова Г.М. та ін. Словник професійної термінології з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)

Словарь
 • формат pdf
 • размер 528,67 КБ
 • добавлен 18 марта 2013 г.
Навчальний посібник/ Г.М.Ковальова, Л.К.Лисак, І.М.Медведєва. – Краматорск: ДГМА, 2007. – 68 с. Посібник містить термінологічну лексику за основним напрямами підготовки спеціалістів в академії: «Металургія», «Інженерна механіка», «Електромеханіка», «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», «Зварювальне виробництво, економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Комп’ютерні науки». Розрахований для студентів денної та заочної форм нав...

Коляденко В.Г., Шанин Ю.В. (ред.). Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов: Офтальмология, дерматовенерология, неврология, психиатрия, эндокринология

Словарь
 • формат djvu
 • размер 2.27 МБ
 • добавлен 30 июня 2011 г.
Київ: "Здоров'я", 1993. - 113 с. В словаре в алфавитном порядке приведены наиболее часто встречающиеся офтальмологические, дерматологические, венерологические, неврологические, психиатрические, эндокринологические термины, дано их толкование. Для практических врачей всех специальностей, врачей-интернов, студентов.

Коляденко В.Г., Шанин Ю.В. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов

 • формат djvu
 • размер 2.03 МБ
 • добавлен 03 июля 2009 г.
Биохимия, физиология, химия под ред. проф. В. Г. Коляденко, проф. Ю. В. Шанина Киев, "Здоров'я", 1992

Коляденко В.Д.(ред.), Андрейченко С.В., Архипович А.А., Гродзинський Д.М. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Анатомия. Биология. Радиобиология. Генетика. Аллергология. Иммунология

 • формат djvu
 • размер 5.42 МБ
 • добавлен 25 сентября 2009 г.
Под. ред. В. Д. Коляденко, Ю. В. Шанина. — Киев: Здоров'я, 1993. — 112 с. В словаре в алфавитном порядке приведены наиболее часто встречающиеся анатомические, биологические и иммунологические термины, дано их толкование. Для практических врачей всех специальностей, врачей-интернов, студентов.

Коляденко В.Д.(ред.), Пастощук С.Т. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Гематология

 • формат djvu
 • размер 3.41 МБ
 • добавлен 25 сентября 2009 г.
Под. ред. В. Д. Коляденко, Ю. В. Шанина. — Киев: Здоров'я, 1993. — 118 с. В словаре в алфавитном порядке приведены наиболее часто встречающиеся гематологические-термины, дано их толкование. Для практических врачей всех специальностей, врачей-интернов, студентов.

Комова Марія. Українська документознавча термінологія: шляхи творення та функційні особливості

 • формат pdf
 • размер 7,84 МБ
 • добавлен 02 ноября 2012 г.
Монографія. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 316 с. Висвітлено основні етапи розвитку української документознавчої термінології, описано притаманні їй лексико-семантичні процеси та словотвірну структуру найпоширеніших груп термінів. Адресовано науковцям, студентам, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям сфери соціальної комунікації.

Коноплянко З.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка. Українсько-Англійсько-Російський термінологічний тлумачинй словник

 • формат doc
 • размер 314 КБ
 • добавлен 04 октября 2009 г.
Необхідність створення тлумачного словника з інформатики викликана цілим рядом причин. Перша з них це відсутність україномовних термінологічних словників та стандартів взагалі, наступна - це суттєві зміни в технології передавання даних, зв’язані з об’єднанням автономних територіально розподілених процесів i систем зв’язку в єдину структуру з використанням цифрових засобів та мереж. Мережева технологія телекомунікацій, передавання та оброблення да...

Крашеніннікова Т.В., Поповський А.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) для юристів

 • формат pdf
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 23 августа 2016 г.
Курс лекцій. – Дніпропетровськ: «Середняк Т.К.», 2010. – 129 с. Пропонований курс лекцій з «Українська мова (за професійним спрямуванням)» укладено на основі наукових здобутків сьогодення, які поглиблюють фахові знання з усної і писемної ділової мови в галузі правової діяльності та сприяють становленню юридичної лінгвістики. Офіційно-діловий стиль Жанрове розмаїття ділових контактів Писемне ділове мовлення Довідково-інформаційні документи Юрид...

Крашеніннікова Т.В., Поповський А.М., Руколянська Н.В. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 13,46 МБ
 • добавлен 08 октября 2016 г.
Навчальний посібник. Модульний курс. - Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. - 330 с. У посібнику подано теоретичний і практичний матеріал із дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", враховуючи модульну систему викладання. У першій частині, яка складається 3 трьох розділів, зосереджено увагу на особливостях офіційно-ділового стилю та його форм (усної, писемної), наведено зразки документів праводілової сфери та правил їх оформле...

Кримський А.Ю. (ред.) Російсько-український словник правничої мови (понад 67.000 слів)

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 29 ноября 2011 г.
Словник Правниче-Термінологічної Комісії при Соціяльно-Економічному Відділі Академії Наук. - Київ, 1926. - 322 с. Російсько-український правничий словник, до якого увійшли відповідні властивостям українського права й мови — по змозі всі найпотрібніші для біжучої щоденної праці правника-практика слова, терміни та вирази; а тому такий словник містить в собі не самі-но суто-правничі терміни з паростів права кримінального, цивільного, фінансового й т...

Кримський Агатангел (ред.) Російсько-український словник правничої мови

Словарь
 • формат pdf
 • размер 24,05 МБ
 • добавлен 13 апреля 2016 г.
2-ге вид., доповнене - Нью-Йорк: Науково-Дослідне Товариство Української Термінології, 1984 - 236 с. Словник перевиданий українською діаспорою у США містить понад 67 тисяч слів. У книгу увійшли відповідні властивостям українського права й мови — по змозі всі найпотрібніші для біжучої щоденної праці правника-практика слова, терміни та вирази; а тому такий словник містить в собі не самі-но суто-правничі терміни з паростів права кримінального, цивіл...

Кулішенко Л.А. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 465,04 КБ
 • добавлен 14 октября 2013 г.
Методичні вказівки до практичних занять. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2013. — 35 с. Видання містить плани практичних занять із завданнями, які студенти повинні виконувати під час вивчення курсу. Призначене для студентів 2 курсу економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання. Тематика практичних занять. Теми рефератів. Правила оформлення реферату. Питання до іспиту. Список рекомедованої літератури.

Купріянов Є.В. Теоретичні аспекти укладання багатомовного електронного словника гідротурбінних термінів / Куприянов Е.В. Теоретические аспекты составления многоязычного электронного словаря гидротурбинных терминов

Статья
 • формат pdf
 • размер 192,80 КБ
 • добавлен 09 сентября 2015 г.
УДК 81’374.82 : 533.6.074, 2009 - 9 с. У статті розглядаються питання, що стосуються укладання електронного словника з гідротурбін, розробки його макроструктури, медіоструктури й мікроструктури, а також можливі засоби удосконалення деяких лексикографічних параметрів. Ключові слова: комп’ютерна лексикографія, електронний словник, лексикографічний параметр, макроструктура, медіоструктура, мікроструктура. В статье рассматриваются вопросы создания г...

Ліпінська А.В. Науково-технічна термінологія

 • формат pdf
 • размер 588,93 КБ
 • добавлен 22 июня 2012 г.
Навч. посіб. для дистанційного навчання .– К.: Університет «Україна», 2007.– 219 с. Навчальний посібник знайомить читача з основами науково-технічної термінології, основними етапами її становлення, проблемами, що виникають на сучасному етапі, підходами до її впорядкування. У посібнику подано основні вимоги до науково-технічних термінів, висвітлено особливості і проблеми сучасної української науково-технічної термінології. Посібник орієнтований на...

Леміш Н.О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 573,35 КБ
 • добавлен 29 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 70 с. Курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)" викладається упродовж одного семестру для студентів першого курсу. За час навчання студенти повинні отримати необхідні знання про особливості мови ділових паперів, структуру й способи укладання документів. Навчальною робочою програмою також передбачено оволодіння студентами нормами літературної мови: графічними, орфоепічни...

Лесная О.О. (сост.). Русско-украинский военный словарь

Словарь
 • формат pdf
 • размер 44,58 МБ
 • добавлен 17 июня 2013 г.
Киев: Акорд-М, 1992. — 80 с. Редактор - Лобанова М.М. Включает в себя более 4000 слов и выражений, используемых в Вооруженных Силах.

Лисенко О.А. Збірник вправ з навчальної дисципліни Мова і стиль судочинства

 • формат pdf
 • размер 8,67 МБ
 • добавлен 06 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2003.- 32 с. Збірник вправ містить широкий матеріал з української літературної мови. Практичні завдання підібрані відповідно до програми "Мова і стиль судочинства", за якою здійснюєгься підготовка професійних суддів у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Запропоновані вправи сприятимуть розвитку чуття літературної мовної норми, виробленню культури мовлення, вмінню в...

Лисенко О.А., Пивоваров В.М., Прудникова О.В., Шумейко О.А. Українська мова (за правознавчим спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 12 апреля 2015 г.
Навчальний посібник – Харків: Нац. ун-т Юрид. акад. України, 2011. – 227 c. Пропонований навчальний посібник є теоретичним підґрунтям. Укладений відповідно до навчального плану, він містить відомості з культури українського мовлення, пропонує мовні норми, знайомить з основними функціональними стилями, особливостями усного та писемного ділового спілкування, містить докладний матеріал про юридичну термінологію, її класифікацію, ознаки, особливості...

Манец И.Г., Кравченко В.М. Русско-украинский словарь по горному делу

 • формат djvu
 • размер 20.91 МБ
 • добавлен 16 ноября 2008 г.
Двуязычный переводной словарь включает свыше 100 000 слов и большое количество стереотипных словосочетаний с речевыми единицами по технике и технологии процессов горного дела. Основное место в словаре отведено современной терминологии по теории и практике разведки, добычи, переработки и транспортирования угля, руды -и др. полезных ископаемых в основных отраслях горнодобывающей промышленности. Охвачены: подземная и открытые разработки, подготовка...

Манець І.Г., Білецький В.С., Ященко Ю.П. Російсько-український словник з техногенної безпеки та екології

Словарь
 • формат djvu
 • размер 11,35 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Донецьк: , 2004, 578 с. Словник, складений за новітніми вітчизняними та закордонними джерелами, містить понад 70 000 найбільш уживаних сучасних термінів і терміносполучень та їх переклад українською мовою. Охоплює з максимальною повнотою термінологію природної та техногенної безпеки, запобігання й ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій, екології підземного технологічного простору. Вагоме місце відведене термінам у галузі екосистем, екологічно...

Маркевич А.П., Татарко К.И. Русско-украинско-латинский зоологический словарь

Словарь
 • формат djv
 • размер 5.21 МБ
 • добавлен 24 февраля 2011 г.
Терминология и номенклатура. - К.: Наукова думка, 1983. - 412 с. Словарь состоит из двух частей. В первой - терминологической - приведено более 12 тыс. терминов из разных областей зоологии: систематики, морфологии, эмбриологии, гистологии, цитологии, физиологии, паразитологии, гидробиологии, генетики. Представлены также общебиологические термины и некоторые термины смежных наук (зоотехнии, биохимии и т. п. ). Вторая - номенклатурная - содержит б...

Миронюк Л.В. (уклад.) Навчальний російсько-український словник машинобудівної термінолексики для студентів денної та заочної форм навчання

Словарь
 • формат pdf
 • размер 234,67 КБ
 • добавлен 09 июня 2013 г.
Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. — 42 с. Навчальний російсько-український словник машинобудівної термінолексики містить близько 1000 терміноодиниць. Словник допоможе в користуванні українською мовою фахівцям машинобудівного напрямку, студентам, які вивчають українську мову за професійним спрямуванням. Словник охоплює спеціальнотехнічну українську термінологію, загальнотехнічні терміни іншомовного походження, що мають в українській мові відмінне від російсь...

Михальчук М.А., Косолапов В.І., Буднік З.М. Українсько-англійський тлумачний екологічний словник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 17 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2011. - 150 с. Словник містить різноманітний науковий, довідково-інформаційний матеріал та тлумачення значної кількості термінів і понять з різних розділів екології. Посібник буде корисним для студентів всіх напрямків підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуван-ня, а також фахівцям екологічної галузі.

Мялковська Л.М., Тиха Л.Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. — Луцьк : Луцький НТУ, 2015. — 184 с. Посібник складається з двох частин: у теоретичній висвітлено курс української мови (за професійним спрямуван-ням) як навчальної дисципліни. Розглянуто такі теоретичні питання, як мова, мовлення та спілкування, індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування, стильова диференціація сучасної української мови; розглядається проблема гендерного спілкування та проблеми риторики й красномовс...

Мялковська Л.М., Тиха Л.Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 882,86 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Методичні вказівки. — Луцьк : Луцький НТУ, 2016. — 96 с. Методичні вказівки. до практичних занять для бакалаврів спеціальності 055 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" денної форми навчання. Навчально-методичне видання вміщує теми практичних занять та завдання до кожної з тем, а також питання для складання іспиту. Крім того, подається список рекомендованої літератури. Пояснювальна записка Мета та завдання курсу “Ук...

Ніколаєв В.О., Добровольська Н.О. Російсько-український словник (металургійний)

Словарь
 • формат pdf
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 24 декабря 2012 г.
– Запоріжжя: ЗДІА, 2009. - 210 с. Російсько-український словник містить близько 9000 російських слів, які використовують в металургії та техніці, а також найбільш поширені в технічній літературі слова. Головним джерелом, використаним при доборі лексики й ілюстрованих прикладів для цього словника, були: Російсько-український словник.–К.: Головна редакція української радянської енциклопедії, Т. 1–3, 1980 – 1981 гг.(Т.1 – 845с; 2–924с.; 3–883с). Рос...

Назар Р.М. та ін. Російсько-український, українсько-російський словник з хімії / Русско-украинский, украинско-русский словарь по химии

Словарь
 • формат djvu
 • размер 11,87 МБ
 • добавлен 29 марта 2015 г.
Макіївка: ДонНАБА, 2006. — 426 с. ІSBN 5-7763-0248-Х. Словник містить близько 20 тис. найбільш розповсюджених та застосовуваних термінів з хімії. Створення словника викликане насамперед нагальною потребою в оволодінні студентами сучасною українською термінологією. Зміст словника узгоджено з навчальними програмами ВНЗ, де вивчається курс хімії. Матеріали пройшли експериментальне випробування у групах студентів Донбаської національної академії буді...

Назар Р.М. та ін. Російсько-український, українсько-російський словник з хімії / Русско-украинский, украинско-русский словарь по химии

Словарь
 • формат pdf
 • размер 14,65 МБ
 • добавлен 05 марта 2015 г.
Макіївка: ДонНАБА, 2006. — 426 с. (OCR-слой) — ІSBN 5-7763-0248-Х. Словник містить близько 20 тис. найбільш розповсюджених та застосовуваних термінів з хімії. Створення словника викликане насамперед нагальною потребою в оволодінні студентами сучасною українською термінологією. Зміст словника узгоджено з навчальними програмами ВНЗ, де вивчається курс хімії. Матеріали пройшли експериментальне випробування у групах студентів Донбаської національної...

Найда А.М. Методичні вказівки з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням для студентів заочної форми навчання усіх напрямів

Практикум
 • формат pdf
 • размер 283,61 КБ
 • добавлен 05 июля 2013 г.
/ -Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013.- 44с. Методичні вказівки з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням призначені для самостійної роботи студентів, що сприяє розвиткові їх креативних здібностей та спонукає до самореалізації, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентноздатності сучасного фахівця.

Наконечна Галина. Українська науково-технічна термінологія. (Теперішній етап)

 • формат doc
 • размер 94 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Розділ книги Галини Наконечної (Львів. "Кальварія", 1999 ) "Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. " під назвою "Теперішній етап розвитку української науково-технічної термінології. ". Загальний огляд. Проблема спадщини. Проблема запозичень. Проблема перекладу термінів. Словотворча проблема. Правописна проблема. Проблема транслітерації. Проблема синонімії. Проблема культури наукової мови.

Непийвода В.П. Проблема відтворення англомовних термінів sustainable development та sustainability в українській правничій мові

Статья
 • формат pdf
 • размер 154,49 КБ
 • добавлен 02 января 2013 г.
Стаття: Непийвода, В. П. Проблема відтворення англомовних термінів "sustainable development" та "sustainability" в українській правничій мові. // Екологічний вісник. – 2008. – № 3. – С. 24–26.

Нестеренко Н.П., Полозова О.О., Ткач П.Б., Терещенко В.М. Українська мова за професійним спрямуванням. Професійна комунікація

 • формат doc
 • размер 648,78 КБ
 • добавлен 18 марта 2016 г.
Навч. посіб. — Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2013. — 292 с. У посібнику вміщено теоретичні й практичні матеріали з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для занять зі студентами. Дібрані матеріли забезпечують можливість засвоєння студентами основних понять курсу й вироблення вмінь і навичок професійного спілкування відповідно до норм і стильових особливостей української літературної...

Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами

Словарь
 • формат djvu
 • размер 6,14 МБ
 • добавлен 09 октября 2012 г.
= Российско-украинский медицинский словарь с иноязычными названиями. — 15 000 слів. — К.: Українське лікарське товариство у Києві, Благодійний фонд «Третє Тисячоліття», 2000. — 432 с. — 20 000 екз. — ISBN 966-7756-02-5. Рецензенти: Л. А. Порохняк-Гановська, доктор медичних наук, професор A. A. Бурячок, доктор філологічних наук, професор В. В. Гейченко, кандидат фізичних наук «Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами» є багатом...

Пєтухова О.В., Червоний I.Ф. (ред.) Словник термінів з металургії, металознавства та матеріалознавства

Словарь
 • формат djvu
 • размер 10,34 МБ
 • добавлен 07 февраля 2015 г.
Дніпропетровськ, ПБП Економіка, 2011. — 206 с. — ISBN 978-966-2637-01-4 Містить біля 2000 спеціальних термінів та терміносполучень з металургії, металознавства та матеріалознавства і становить системне дослідження термінолексики із тлумаченням семантики. Словникова стаття містить також певну інформацію про граматичні характеристики терміна і його відповідник російською та англійською мовами. Для фахівців у галузі металургії, металознавства та мат...

Пашков І.О. (склад.) Короткий російсько-український словник з курсу Будівельні матеріали

Словарь
 • формат pdf
 • размер 9,01 МБ
 • добавлен 04 августа 2014 г.
К.: Київський інженерно-будівельний інститут, 1992. - 37с. Містить терміни, що пов'язані з властивостями, технологією виробництва й використанняч будівельних матеріалів. Слова російською мовою розміщені за абеткою. Показані наголоси як в російських, так і в українських словах. Для скорочення загального об'єму до словника не внесено багато термінів, які мають російською і українською мовами однакове написання або вимову /наприклад, сталь - сталь,...

Пащук P.I., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця

 • формат pdf
 • размер 1,09 МБ
 • добавлен 05 августа 2013 г.
Пащук P.I., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця. Навчальний посібник, -2-е вид., переробл. і доп. / МВС України, Луган. акад.внутр. справ МВС ім. 10-річчя незалежності України/- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. - 304 с. ISBN 966-8129-19-9 Посібник написаний з урахуванням сучасних проблем мовної освіти в Україні. У ньому системно викладено основний теоретичний матеріал курсу, чітко визначені необхідні для засвоєння положення. Після кож...

Пащук Р.І., Таран О.С. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат pdf
 • размер 4,07 МБ
 • добавлен 01 августа 2013 г.
Навчально – методичний посібник /– Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 128 с. – Сер."Професійне спілкування". – ISBN 966-8129-76-8. Посібник є своєрідним навчально –методичним комплексом, ло якого входять: тези лекціЙ, плани практичних занять, різноманітні практичні вправи для вдосконалення мовної підготовки, теми для самостійного опрацювання, питання до іспиту. До кождої теми подаються методичні рекомендації, списки основної і додаткової літератури, у...

Перебийніс В.І. Статистичні методи для лінгвістів

 • формат pdf
 • размер 84,62 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. — Вінниця: Нова Книга, 2001. — 168 с. У посібнику просто і доступно для лінгвістів, які не мають спеціальної математичної підготовки, викладено найнеобхідніші методи та процедури, прийняті у статистични дослідженнях. Для аспірантів, викладачів і всіх науковців, які мають намір використати статистичні методи у своїх дослідженнях.

Перехрест В.І. Російсько-український словник з математики, фізики та інформатики

Словарь
 • формат djvu
 • размер 4,22 МБ
 • добавлен 28 октября 2015 г.
Київ: Довіра, 2008. — 690 c. — (Словники України). — ISBN: 9789665072201. Словник містить 46 000 вихідних термінів (близько 60 000 в українській частині) з указаних трьох суміжних фундаментальних дисциплін, які мають значну частину спільної термінології. Цим досягнута його універсальність і підвищена місткість. До словника входять слова-терміни й складені терміни, упорядковані в алфавітному порядку за гніздовою системою; особливу увагу приділено...

Перхач В. та ін. Російсько-український науково-технічний словник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 8,37 МБ
 • добавлен 06 декабря 2011 г.
Л.: "Львівська політехніка", 1997. - 453 с. ISBN 966-553-020-8 Словник містить 30000 слів. Друкується за ухвалою Вченої Ради електромеханічного факультету ДУ "Львівська політехніка".

Печеніжський Ю.Є., Колосов А.І., Станішевський С.О. Короткий російсько-український математичний словник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 839.57 КБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Харків, ХНАМГ, 2008. – 100 с. Пропонований Словник призначений для викладачів, наукових працівників, інженерів, студентів і аспірантів технічних, економічних, менеджерських та природничих спеціальностей при самостійній роботі з науково-технічноюі учбово-методичною літературою, виданою російською мовою з метою її опанування на українській мові. Словник вміщує понад 3500 термінів, усталених у науковій і навчальній літературі з математики. У ньому...

Плескач В.М. Два словники

Статья
 • формат pdf
 • размер 222,48 КБ
 • добавлен 25 августа 2015 г.
УДК 621.001.4, 2008, стр. 148-152 «Термінологічний словник «Метали» і «Російсько-український словник з інженерних технологій», видані в різних реґіонах країни, – це суттєвий внесок у становлення й поширення української науково-технічної термінології. Проте кожен із них має свої переваги та недоліки. Аналізу їх присвячена ця стаття. The Terminological dictionary Metals and Russian-Ukrainian dictionary on engineering technologies, published...

Плескач В.М. Проблеми української термінології

Статья
 • формат pdf
 • размер 442,52 КБ
 • добавлен 27 августа 2015 г.
"Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні" №2, 2014, стр. 138-139 (ISSN 1607-6885) 25–27 вересня 2014 p. у НУ «Львівська політехніка» відбулася ХШ Міжнародна конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2014». Це велика заслуга Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології, який уже протягом понад 20 років збирає фахівців, аспірантів, науковців з різних кінців України від Львова до Луганська, а т...

Плотникова Л.Ф., Сметанська М.І. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 434,89 КБ
 • добавлен 16 июля 2013 г.
Навчально-методичне видання./– Київ: КНУБА, 2004. – 40 с. Завдання для контрольних робіт та довідкові матеріали для студентів заочної форми навчання. Подано перелік завдань для виконання контрольної роботи з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». За наведеними таблицями кожен студент зможе визначити для себе завдання для виконання теоретичної та практичної частин роботи. Основні питання курсу „Українська мова (за професійним спрям...

Погребняк П.С. (ред.) Русско-украинский словарь терминов лесоводства / Російсько-український словник термінів лісівництва

Словарь
 • формат djvu
 • размер 4,55 МБ
 • добавлен 10 ноября 2015 г.
Отв. редакторы П. С. Погребняк, С. М. Стойко. — Киев: Наук. думка, 1980. — 160 с. Словарь содержит русские термины по лесоводству и лесоведению и их украинский перевод. Для удобства пользования словарем приводится алфавитный указатель украинских терминов. Рассчитан на преподавателей и студентов специальных учебных заведений, лесоводов, работников лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности, учителей. Словник містить російські...

Погребняк П.С. (ред.) Русско-украинский словарь терминов лесоводства / Російсько-український словник термінів лісівництва

Словарь
 • формат pdf
 • размер 8,26 МБ
 • добавлен 29 октября 2015 г.
Отв. редакторы П. С. Погребняк, С. М. Стойко. — Киев: Наук. думка, 1980. — 160 с. Словарь содержит русские термины по лесоводству и лесоведению и их украинский перевод. Для удобства пользования словарем приводится алфавитный указатель украинских терминов. Рассчитан на преподавателей и студентов специальных учебных заведений, лесоводов, работников лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности, учителей. Словник містить російські...

Полонський Х. Словник природничої термінології (проект)

Словарь
 • формат pdf
 • размер 38,87 МБ
 • добавлен 27 июля 2011 г.
Матеріали до української термінології та номенклатури, том XI. Українська академія наук. Інститут української наукової мови. Природничий відділ. Харків: Державне видавництво України, 1928, - 262 с. Цей словник призначений бути "довідковою книгою" для широких кіл нашого громадянства. У словнику подано тільки ухвалені секціями природничого відділу терміни, а синоніми не наведено. Терміни словника пронумеровані для покажчиків українського та латино-...

Присяжнюк М. Російсько-український медичний словник з внутрішніх хвороб

Словарь
 • формат djvu
 • размер 9,46 МБ
 • добавлен 08 сентября 2012 г.
Київ, 1995 – 504 с. Російсько-український медичний словник включає 20 000 простих та складних термінів, що набули широкого вжитку і стали основою професійної мови фахівців із внутрішніх хвороб (лікарів-терапевтів, кардіологів, пульмонологів, гастроентерологів, педіатрів, ендокринологів, невропатологів). Словник розрахований на лікарів, викладачів і студентів вищих та середніх навчальних закладів.

Прототипні та непрототипні одиниці сучасного американського комп’ютерного лексикону та способи їх перекладу українською мовою

degree
 • формат doc
 • размер 91,74 КБ
 • добавлен 27 мая 2014 г.
ЗНТУ, Запорожье, Украина, 2011 г., 60 стр. В першому розділі було розглянуто лінгвокогнітивні аспекти формування та перекладу сучасного американського комп’ютерного лексикону, а саме було надано загальну характеристику сучасного американського комп’ютерного лексикону, розглянуто сучасну американську комп’ютерну лексику у світлі проблем прототипної семантики, наведено способи перекладу сучасної комп’ютерного лексикону. У другому розділі були навед...

Рогачова Г.Г.та др. Іменні частини мови у функціональному аспекті. Практичний курс для студентів економічних вузів

 • формат pdf
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 21 июля 2013 г.
Навчальний посібник для вузів. - Київ.: НМК ВО, 1992. - 108 с. Посібник містить теоретичні матеріали та практичні завдання з найбільш складних питань сучасної української мови та українського правопису. Значна увага приділяється зіставленню відповідних мовних явищ в українській та російських мовах. Матеріали для самостійної роботи і тексти на економічну тематику знайомлять з історією економічного підприємництва в Росії, розповідають про форми та...

Російсько-український словник з машинознавства та загального машинобудування

Словарь
 • формат pdf
 • размер 10,91 МБ
 • добавлен 13 октября 2011 г.
Русско-Украинский словарь по машиноведению и общему машиностроению. 16 000 терминов. Составители: В. Хильчевский, В. И. Шашлов. Издательство академии наук Украинской ССР Киев - 1959.

Ротова Н.В., Сукачова Г.П., Чуєшкова О.В. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 873,73 КБ
 • добавлен 17 мая 2013 г.
Навчальне видання./ – Харків: УІПА, 2009. – 80 с. -ISBN/ISSN: Посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема науковий та офіційно-діловий. Наводяться зразки оформлення різних видів документів. Система завдань, яка поєднує теоретичну та практичну частини курсу, має на меті поглибити й розширити знання студентів про лексичну, граматичну та стилістичну системи мови. Може бути використаний при підготовці до іспиту з дисциплі...

Русско-украинский словарь сварочной терминологии

Словарь
 • формат pdf
 • размер 8,40 МБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
К.: Екотехнологія, 2001. 224 с. В словаре представлены наиболее употребляемые современные термины по сварке и родственным технологиям на русском языке и их украинские аналоги. Для научных и инженерно-технических работников, аспирантов, студентов, переводчиков и специалистов информационных служб.

Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник

Словарь
 • формат djvu
 • размер 21,54 МБ
 • добавлен 15 мая 2013 г.
Київ: Наукова думка, 2009. — 912 с. У словнику вміщено понад 120 тис. українських термінів і термінологічних словосполучень та їх відповідників англійською мовою, що використовуються в різних галузях науки, техніки і виробництва: математиці, механіці, фізиці, хімії, обчислювальній техніці та програмуванні, машинобудуванні, металургії, технічній діагностиці, транспорті, радіоелектроніці, метрології, поліграфії тощо. У словнику наведено також загал...

Савченко А.Л. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням. Методи комресії тексту

Практикум
 • формат pdf
 • размер 444,68 КБ
 • добавлен 09 июля 2013 г.
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2005.– 63с. Методичні вказівки до практичних робіт призначені студентам, які вивчають українську мову за професійним спрямуванням. Передмова. Конспектування. Тезування. Анотування. Реферування. Вправи. Рекомендована література. Рекомендовано студентам I курсу КТУ спеціальностей Комп`ютерні системи і мережі, Економічна кібернетика денної та заочної форм навчання.

Савчук П.Н. Утворення назв органічних речовин за IUPAC номенклатурою: методичні рекомендації

Практикум
 • формат pdf
 • размер 572,54 КБ
 • добавлен 14 августа 2015 г.
Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст, загальноосвітній предмет інтегрованого курсу Хімія з основами біології / Автор-укладач: кандидат педагогічних наук Савчук П.Н. – Бар: Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського. – 2013. – 28 с. Методичні рекомендації щодо утворення назв органічних речовин за IUPAC номенклатурою складено на основі рекомендацій Української національної комі...

Селігей П.О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі

Статья
 • формат djvu
 • размер 515,04 КБ
 • добавлен 15 августа 2013 г.
// Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 49–66. Стаття оглядає пуристичний досвід у науковій термінології німецької, угорської, французької, новогрецької, ісландської, чеської, польської та турецької мов. На цьому тлі аналізується специфіка пуризму в українській та інших східнослов’янських мовах.

Словник економічних термінів

Словарь
 • формат doc
 • размер 54,99 КБ
 • добавлен 23 июля 2012 г.
12 с. В словнику наведено основні економічні терміни з поясненнями в алфавітному порядку. Буде корисний для студентів економічних спеціальностей, підприємців та всіх, хто цікавиться економікою.

Соболєв Ю.В. (ред.) Російсько-український словник залізничних термінів

Словарь
 • формат pdf
 • размер 10,98 МБ
 • добавлен 21 марта 2015 г.
К.: Транспорт України, 1997. – 504 с. ISBN: 966-7098-05-2 Укладачі: Ватуля Л. П., Фоменко В. С. Російсько-українсько словник залізничних термінів - необхідне джерело інформації для успішного застосування державної мови в мовному вжитку залізничної галузі. Словник охоплює як широковживану, так і спеціальну лексику залізничного управління та обслуговуввання. Алфавітна частина словника містить понад 15 тисяч слів і словосполучень. Словник розрахован...

Таран Н.Є., Пащук Р.І., Васильєва Г.Й. Завжди на варті

 • формат pdf
 • размер 5,07 МБ
 • добавлен 28 июля 2013 г.
Навчальний посібник. – 2-е вид. /МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незал. України. – Луганськ: РРВ ЛАВС, 2005. – 216с. ISBN 966-8129-59-8 Посібник укладено відповідно до вимог сучасної організаці навчального процесу. Запропоновані тексти мають пізнавально – виховне значення, спрямовані на розвиток національної самосвідомості, підвищення авторитету працівників міліції ,формування у майбутніх правоохоронців кращих моральних якосте...

Таран Н.Є., Пащук Р.І., Скиба І.Г., Васильєва Г.Й. Культура ділового мовлення працівника ОВС (контрольні роботи)

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 14 июля 2013 г.
Навчальний посібник. – 2-е вид. /МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незал. України. – Луганськ: РРВ ЛАВС, 2005. – 86с. Контрольні завдання навчального посібника зорієнтовані на підвищення культури усного й писем-ного мовлення працівників ОВС. Вони передбачають перевірку засвоння слухачами знань про основні законодавчі документи з питань мови; теоретичні поняття та категорії навчальної дисципліни; різновиди й реквізити сучасних д...

Термінологічний тлумачний словник-мінімум для студентів фізико-технічного інституту

Словарь
 • формат doc
 • размер 151,93 КБ
 • добавлен 23 августа 2014 г.
Київ, 2013 - 30 с. Пропонований словник – це лексикографічний проект, здійснюваний студентами Фізико-технічного інституту (керівник – доц. Березовенко А.В.). Надалі він поповнюватиметься матеріалами, які опрацьовуватимуть майбутні інженери-фізтехівці. Теперішня версія словника вміщує понад 100 термінів і термінологічних сполученень, вживаних у спеціальній літературі з дисциплін фізико-технічного напряму. Вони представлені із дефініціями та текст...

Тихоненко О.В., Войчук Н.Г. Українська мова фахового спрямування

 • формат pdf
 • размер 888,74 КБ
 • добавлен 13 февраля 2017 г.
Навчальний посібник для студентів аграрних ВНЗ. — Харк. нац. аграр. ун-т. – X.: ХНАУ, 2008. – 119 с. Передмова. Документи щодо особового складу. Довідково-інформаційні документи. Обліково-фінансові документи. Розпорядчі документи. Господарсько-договірні документи. Організаційні документи. Науковий текст як вид комунікативної діяльності. Додаток 1. Додаток 2. Додаток 3. Список рекомендованої літератури.

Томашик В.М. До питання про українські назви деяких хімічних елементів

Статья
 • формат pdf
 • размер 53,55 КБ
 • добавлен 13 августа 2015 г.
Ukrainica Bioorganica Acta. — 2006. — Т.4, № 2. — С. 64-65. В.М. Томашик, д.х.н., проф., вчений секретар Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. Майже 15 років тому було започатковано «оміжнароднення» української хімічної мови, що пояснювалось незадовільним станом української хімічної термінології та номенклатури, зумовленим багатолітньою русифікацією (Скопенко В.В., Голуб О.А. // Укр. хім. журн. — 1993. — Т. 59, № 1. —...

Український смисл 2012 №02

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,69 МБ
 • добавлен 06 сентября 2015 г.
Збірник наукових праць за редакцією д-ра філол. наук, проф. А. М. Поповського. — Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012. — 226 с. Актуальні проблеми українського мовознавства. Н. А. Баракатова - Прояви лексико-граматичної інтерференції у книжних стилях української мови. О. Ю. Баранник - Кореляція як вид синтаксичного зв’язку між компонентами апозитивного словосполучення. О. І. Білоусова - Проблемні питання лінгвістик...

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації

 • формат djvu
 • размер 1.47 МБ
 • добавлен 16 марта 2010 г.
Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003. Розроблено Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України. Затвердженно та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. №55. Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6.38-90).

Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь

Словарь
 • формат djvu
 • размер 2,12 МБ
 • добавлен 11 августа 2015 г.
Киев: Наукова думка, 1970. - 121 с. В словаре представлены наиболее употребляемые современные термины по металлургии и родственным технологиям на русском языке и их украинские аналоги. Для научных и инженерно-технических работников, аспирантов, студентов, переводчиков и специалистов информационных служб. О файле: обработан в СканКромсаторе с последующей чисткой страниц, добавлены закладки и OCR-слой. Электронная версия для Lingvo и GoldenDict: /f...

Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь

Словарь
 • формат pdf
 • размер 5,45 МБ
 • добавлен 19 июля 2015 г.
Киев: Наукова думка, 1970. - 121 с. В словаре представлены наиболее употребляемые современные термины по металлургии и родственным технологиям на русском языке и их украинские аналоги. Для научных и инженерно-технических работников, аспирантов, студентов, переводчиков и специалистов информационных служб. О файле: обработан в СканКромсаторе с последующей чисткой страниц, добавлены закладки и OCR-слой. Электронная версия для Lingvo и GoldenDict: /f...

Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь (9000 терминов)

Словарь
 • формат pdf
 • размер 123,12 МБ
 • добавлен 28 июля 2012 г.
Киев: Наукова думка, 1970. - 121 с. В словаре представлены наиболее употребляемые современные термины по металлургии и родственным технологиям на русском языке и их украинские аналоги. Для научных и инженерно-технических работников, аспирантов, студентов, переводчиков и специалистов информационных служб.

Шарлемань М., Татарко Р., Щоголів І. та ін. Словник зоологічної номенклатури. Ч. 1-3

Словарь
 • формат pdf
 • размер 19,76 МБ
 • добавлен 02 февраля 2017 г.
Словник зоологичної номенклатури. Ч. 1: Назви птахів / М. Шарлемань. — 1927. — 64 с. ; Ч. 2: Назви хребетних тварин. Mammalia — Reptilia — Amphibia — Pisces / М. Шарлемань, К. Татарко. — 1927. — 126 с. ; Ч. 3: Назви безхребетних тварин. Evertebrata / І. Щоголів, С. Паночіні. — 1928. — 188 с. Термінологічною комісією ВУАН видано зоологічний словник як 6-й том серії "Матеріяли до української природничої термінології та номенклатури"

Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь

Словарь
 • формат djvu
 • размер 4,75 МБ
 • добавлен 12 августа 2015 г.
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1960. - 192 с. - 13 000 термінів. Укладачі: Г.І. Швець, М. С. Зільбин, С. Г. Коберник, О. Я. Олійник, М. Г Пивовар, І. Л. Разовський, Р. Т. Слободян Ідучи назустріч запитам практики, Інститут гідрології і гідротехніки АН УРСР підготував російсько-український словник термінів з галузі знань, що стосуються водного господарства. До словника включено термінологію з таких основних розділів: 1) гідрологі...

Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь

Словарь
 • формат pdf
 • размер 11,35 МБ
 • добавлен 01 сентября 2015 г.
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1960. - 192 с. - 13 000 термінів. Укладачі: Г.І. Швець, М. С. Зільбин, С. Г. Коберник, О. Я. Олійник, М. Г Пивовар, І. Л. Разовський, Р. Т. Слободян Ідучи назустріч запитам практики, Інститут гідрології і гідротехніки АН УРСР підготував російсько-український словник термінів з галузі знань, що стосуються водного господарства. До словника включено термінологію з таких основних розділів: 1) гідрологі...

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат pdf
 • размер 8,67 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник. - 2-ге вид., виправлене і доповнене. -К., "Алерта", 2011 -696 с. Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від 21 12 2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно- модульної системи організації...

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат djvu
 • размер 5,52 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — 3-те вид., виправлене і доповнене. — К.: Алерта, 2012. — 696 с. Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська. мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 №1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі. Система вправ і завдань допомо...

Шелудько І.М. та ін. Російсько-український словник з теплотехніки та газотехніки / Русско-украинский словарь по теплотехнике и газотехнике

Словарь
 • формат djvu
 • размер 6,07 МБ
 • добавлен 14 сентября 2015 г.
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962.- 324 с. - 32 000 термінів. Укладачі: І. М. Шелудько, П. І. Гнип, В. Г. Мариниченко Швидкий розвиток в Радянському Союзі, зокрема на Україні, науки і техніки, різних галузей важкої і легкої промисловості — кам'яновугільної і газонафтової, чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, машинобудування, транспорту, хімічної та інших видів промисловості, викликає гостру потребу створення російс...

Шелудько І.М. та ін. Російсько-український словник з теплотехніки та газотехніки / Русско-украинский словарь по теплотехнике и газотехнике

Словарь
 • формат pdf
 • размер 14,85 МБ
 • добавлен 07 августа 2015 г.
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962.- 324 с. - 32 000 термінів. Укладачі: І. М. Шелудько, П. І. Гнип, В. Г. Мариниченко Швидкий розвиток в Радянському Союзі, зокрема на Україні, науки і техніки, різних галузей важкої і легкої промисловості — кам'яновугільної і газонафтової, чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, машинобудування, транспорту, хімічної та інших видів промисловості, викликає гостру потребу створення російс...

Шило Н. Російсько-український словник. Термінологічна лексика

Словарь
 • формат djvu
 • размер 2,29 МБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
К: Просвіта, 2004. - 212 с. Пропонований Словник містить понад 10 тисяч найуживаніших термінів і термінологічних словосполук з різних галузей науки і техніки, перекладених українською мовою. З масиву сучасних термінів вилучено кальковані й транслітеровані російські лексеми, повернено багато власне українських термінів. На всіх термінах проставлено наголос, дано граматичну характеристику слів. Словник зорієнтовано на широке коло користувачів — сту...

Шкаруба Л.М., Спанатій Л.С. Російсько-український словник художніх термінів

Словарь
 • формат djvu
 • размер 4,00 МБ
 • добавлен 26 августа 2011 г.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Серія "Вища освіта в Україні", К.: Видавництво "Каравела", 2004, - 320 с. Словарь включает терминологию архитектуры, живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Предназначен для студентов специальности "Украинский язык и литература и художественная культура", может быть использован при изучении курсов "Украинская и зарубежная культура", "Культурология". Рассчитан...

Шостенко І.І., Шостенко О.І. Російсько-український термінологічний словник з історії держави і права

Словарь
 • формат pdf
 • размер 266.8 КБ
 • добавлен 28 апреля 2011 г.
К.: МАУП, 2003. – 64с. ISBN 966-608-244-6 Термінологічний словник з історії держави і права зіставляє терміни, понятійні словосполучення та дефініції, які вживаються під час вивчення пам’яток права, написаних як російською, так і українською мовами. Він допоможе глибше засвоїти історію держави і права України та зарубіжних країн, підвищити загальний рівень культури мови. Для студентів, магістрів та викладачів вищих навчальних закладів освіти, д...

Шпаргалки з іспиту СУЛМ складне речення (СПР,ССР,СБР)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 98,48 КБ
 • добавлен 12 ноября 2015 г.
Відповіді до питань з курсу сучасної української літературної мови.Для студентів гуманітарних спеціальностей (факультетів української філології). Складне елементарне речення.

Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманітарних дисциплін та гуманітарної інформатики

Словарь
 • формат pdf
 • размер 17,07 МБ
 • добавлен 06 ноября 2012 г.
К. : АртЕк, 1998. – 336 с. Енциклопедичний словник "Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики" (далі "лексикон") презентує актуальні поняття молодих дисциплін сучасної лінгвістики, що сформувалися у другій половині XX сторіччя на перетині лінгвістики з іншими (гуманітарними, точними та природничими) галузями знань Це - генеративна, кібернетична, комп'ютерна, когнітивна "лінгвістики", лінгвістика тексту, теорія мов- леннєвих актів та мовної...

Ярема С. На теми української наукової мови

 • формат pdf
 • размер 377.5 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Львів: УТМРМ, Рідна школа, НТШ, 2002. - 44 с. У книжці коротко подано історію українського термінотворення в технічних і фізико-математичних науках, міркування щодо їх сучасного становлення і розвитку, зокрема в механіці деформівного твердого тіла. Велику увагу приділено українським граматичним формам, висловам та словосполученням і їх відмінностям від російських.

Яременко Л.М. Навчально-методичні матеріали з курсу Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 622,52 КБ
 • добавлен 19 июня 2016 г.
Навчально-методичні матеріали. — Суми : СумДУ, 2016. — 51 с. Для студентів Медичного інституту спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» денної форми навчання. Мова професійного спілкування лікарів-стоматологів є соціальним варіантом сучасної літературної мови, забезпечує різні комунікативні потреби в фаховій сфері, має розгалужену лексико-семантичну систему. В конкретних мовленнєвих ситуаціях вона стає монотематичною, збагачується спеціальною лекс...

Яценко Н.О. Формування назв військового одягу в українській мові

 • формат pdf
 • размер 2,16 МБ
 • добавлен 21 мая 2012 г.
Монографія. Київ, Інститут української мови: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – 179 с. ISBN 978-966-489-032-5 У монографії вперше зібрано та проаналізовано назви військової форми одягу в українській мові на генетичному та функціональному рівнях. Це перше монографічне дослідження окремої термінологічної підсистеми, здійснене на основі залучення великого за обсягом матеріалу, засвідченого в лексикографічних працях та спеціальних наукових студіях...