Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,26 МБ
  • добавлен 04 января 2012 г.
Військова освіта. Збірник наукових праць 2001 №09
(На укр. яз.). Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України. Голова редакційної колегії - Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. – Київ, - 2001, - 224 с.
Анотація.
Збірник призначений для керівного складу науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і слухачі вищих навчальних закладів, працівників наукових і науково-методичних установ.
Зміст.
Військова педагогіка та психологія.
Артюшина М.В. Забезпечення всебічного розвитку особистості майбутніх спеціалістів шляхом групових форм організації навчання.
Колодій І.С. Моральні основи взаємовідносин у військовому колективі.
Наумов Ю.В., Марігодов В.К. Морфологічний аналіз задач удосконалення та розвитку стійко-довгострокової пам'яті курсантів.
Сорока А.В., Шалімова І.М. Системно-структурний підхід в дослідженні проблеми волі у військовій психології.
Ягупов В.В. Поняттєво термінологічні проблеми дидактики вищої військової школи.
Безносюк О.О., Андрієвський О.Л., Калошин В.Ф. Парадигми насильницького і ненасильницького управління у виховному процесі.
Лапіков Г.М., Піхуля С.О. Особливості психоемоційного стану курсантів артилеристів під час навчально-бойових стрільб.
Сорока А.В., Шалімова І.М., Регуляційний підхід в дослідженні проблеми волі військовослужбовців.
Кудінов М.М., Піхуля С.О. Психологічна корекція недоліків саморегуляції у курсантів у навчально-виховному процесі ВВНЗ.
Приходько Ю.І. Особистістно-орієнтована самостійна навчально-пізнавальна діяльність як педагогічна проблема.
.
Проблеми удосконалення змісту військової освіти.
Нещадим М.І. Системи підготовки військових фахівців у зарубіжних країнах.
Науменко М.І., Челпанов О.С., Лусс Е.Я. Ключова ланка удосконалення педагогічного процесу.
Лужбін В.М., Манько О.І. Проблеми та шляхи підвищення якості підготовки фахівців у вищій військовій школі.
Артюшин Г.М. Актуальні проблеми вищої професійної підготовки військових кадрів.
Новітні технології і методи навчання.
Бабіч В.В., Устименко О.В., Власко М.П. Проблеми практичного застосування модульно-рейтингової технології навчання.
Безносюк О.О., Тракалюк О.Л., Калошин В.Ф. Ситуаційний метод навчання: сутність, переваги, передумови застосування.
Больших О.В. Модульна структурно-логічна схема навчання слухачів оперативно-тактичного рівня за спеціальними дисциплінами.
3уєв В.О., Терещенко О.Я. Використання активних методів навчання при підготовці військових інженерів-керівників.
Баздьоркін В.О., Діденко О.В., Калєнік В.А., Чиниліна Н.В. Використання модульно-рейтингового підходу до оцінювання знанью
Толубко В.Б., Сбітнєв А.І., Пермяков О.Ю., Пономаренко Л.А. Впровадження сучасних методів та форм навчання у навчальний процес Національної академії оборони України.
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Мосов С.П. Складові наукового забезпечення навчального процесу у вищому військовому закладі Міністерства оборони України.
Більчук В.М., Ликов В.В., Литвинець Н.І. Метод обґрунтування доцільного розподілу часу між темами дисциплін та видами занять при їх викладанні.
Кортенко В.А., Сакун О.Ю., Шупель Б.Н. Особливості та актуальні питання щодо підготовки магістрів військового управління.
Похожие разделы