Периодика по психологии
  • формат djvu
  • размер 2,59 МБ
  • добавлен 08 января 2012 г.
Військова освіта. Збірник наукових праць 2002 №10
(На укр. яз.). Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України. Голова редакційної колегії - Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. – Київ, - 2002, - 234 с.
Анотація.
Збірник призначений для керівного складу науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і слухачі вищих навчальних закладів, працівників наукових і науково-методичних установ.
Зміст.
Військова педагогіка та психологія.
Нещадим М.І., Особливості застосування психологічної діагностики в процесі психолого-педагогічного забезпечення підготовки військових фахівців.
Безносюк О.О., Краснопольський А.Л., Калошин В.Ф. Вплив емоцій на ефективність навчання.
Лапіков Г.М., Піхуля С.О. Психофізіологічні фактори низької професійної ефективності курсантів.
Міщенко В.І. Педагогічна творчість як основа формування інтелекту військового спеціаліста.
Ваврик Р.В. Національна свідомість і самосвідомість та підходи до їх формування у військовослужбовців Збройних Сил України.
Пархомчук В.В. Перспективи використання психоаналітичних методик в процесі формування бойових якостей офіцерського складу Збройних Сил України.
Анохін Є.Д. Шляхи оптимізації процесу підготовки спеціалістів з військово-фізкультурною освітою.
Іванов В.І. Психолого-педагогічний підхід в підвищенні функціональних можливостей курсантів військових навчальних закладів за стислий термін.
Безбах В.Г., Дзюба М.Т., Онищук М.І. Досвід організації морально-психологічного впливу на особовий склад в арміях провідних країн світу.
Проблеми удосконалення змісту військової освіти.
Кортенко В.А., Сакун, О.Ю., Шупель Б.Н. Про концептуальні підходи до визначення змісту навчання курсантів питанням управлінської діяльності.
Шалімова І.М. Проблеми гуманізації вищої освіти.
Квіткін П.В. Проблеми гуманізації та гуманітаризації військової освіти в умовах реформування та розвитку Збройних Сил України.
Буторін А.К., Гончарук А.А. Безперервна професійна підготовка офіцерів: аспекти проблеми та деякі шляхи її вирішення.
Н.П'янковський Г.В. Проблеми підготовки фахівців органів виховної роботи Збройних Сил України як соціальних педагогів у ВВНЗ.
Безбах В.Г., Дзюба М.Т., Дикун В.Г. Викладання навчальної дисципліни «морально-психологічне забезпечення діяльності військ»: проблеми, пошуки.
Новітні технології і методи навчання.
Науменко М.І., Власко М.П. Модульно-рейтингова технологія навчання.
Власко О.В., Бабіч В.В., Устименко О.В., Власко М.П. Про небажані спрощення ідеї модульного навчання.
Алюшин Г.Н. Про особливості методики модульно-рейтингового контролю при вивчені військово-технічних дисциплін.
Сисоєв О.О. Модульно-рейтинговий контроль - погляд викладача.
Приходько Ю.І. Технологія особистісно орієнтованого навчання військових фахівців.
Убайдуллаєв Ю.Н., Терещенко О.Я. Навчати і навчатися - досліджуючи
Гишка І.С. Індивідуалізація навчання - основа концепції розвитку музичних здібностей та навичок курсантів військово-диригентської кафедри.
Момот Р.А., Кім С.Б., Богайчук Ж.А. Проблемне навчання слухача.
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Бурбига В. А., Шишкін Ю. І. Про релігійність майбутніх офіцерів-авіаторів.
Андрієвський О.Л. Використання методу парних порівнянь у проведенні експертної оцінки.
Скаб В.Я., Скаб І.М. Розвиток творчих здібностей курсантів на заняттях з іноземної мови.
Сухоручкін С.Б. Шляхи підвищення і розвитку (саморозвитку) творчих здібностей слухачів (курсантів) у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах.
Андреева Л.М. Засоби діагностики якості підготовки військових фахівців.
3олотова С.Г. Активізація пізнавальної діяльності курсантів на заняттях з іноземної мови у вищих військових навчальних закладах.
Хомутецька Н.І., Голуб А.Г. Самостійна робота слухачів як засіб активізації пізнавальної діяльності.
Супрун М.О. Історія розвитку шефської роботи у спеціалізованих закладах освіти.
Кадрова політика.
Богунов CO., Герман Ю.М. Сакун О.Ю., Шупель Б.Н. Підходи до управління кар'єрою офіцерського складу.
Керницький О.М. Соціально-психологічна компетентність як базове особистісне утворення офіцера Збройних Сил України.
Яковенко В.Л. Основні компетенції офіцера в контексті державної програми розвитку Збройних Сил України.
Богунов CO., Герман Ю.М. Сакун О.Ю., Шупель Б.Н. Формування кадрового резерву офіцерського складу.
Похожие разделы