Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 2,17 МБ
  • добавлен 30 декабря 2011 г.
Військова освіта. Збірник наукових праць 2003 №11
(На укр. яз.). Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України. Голова редакційної колегії - Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. – Київ, - 2003, - 251 с.
Анотація.
Збірник призначений для керівного складу науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і слухачі вищих навчальних закладів, працівників наукових і науково-методичних установ.
Зміст.
Військова педагогіка та психологія.
Нещадим М.І., Приходько Ю.І. Військова освіта як цілісна система.
Приходько Ю.І. Діалог у системі особистісно-орієнтованої самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Безносюк О.О., Тракалюк О.Л., Калошин В.Ф. Педагогічна технологія: виникнення, сутність та роль в сучасному навчальному процесі.
Безносюк
0.0., Тракалюк О.Л, Калошин В.Ф. Елементи психотерапії в діяльності викладача.
Зелений В.І. Стимулювання культурної поведінки офіцера методами оціночного впливу.
Медведев В.К., Перцев Л.В., Таврін В.А. Теоретичні основи обґрунтування навчального супроводження професійної діяльності керівного інженерно-технічного складу.
Гоженко Л.І., Кожемякін СМ., Кальнік О.П. Педагогічні проблеми освітньо-професійної підготовки воєнних кадрів ВВНЗ в контексті контролю і його функцій в умовах будівництва Збройних Сил України.
Кечев М.О. Проблеми атестації викладацького складу вищих військових навчальних закладів та деякі шляхи їх вирішення.
Наумов Ю.В., Марігодов В.К. Масив педагогічної інформації для активізації творчої діяльності курсантів.
Безносюк
0.0., Тракалюк О.Л, Калошин В.Ф. Стрес в діяльності викладача.
Андрієвський О.Л. Групова оцінка особистості при професійно-психологічному вивченні офіцерів.
Проблеми удосконалення змісту військової освіти.
Гаврилов О.С. Вивчення та запровадження іноземного досвіду в підготовці військових фахівців для Збройних Сил України.
Кучмістова О.Ф., Трохимчук В.В., Шумило Т.В. Комплексне дослідження стану післядипломного навчання провізорів на кафедрі військової фармації.
Хомутецька Н.І. , Голуб А.Г. Демонстрація як ефективний метод набуття та удосконалення вмінь і практичних навичок слухачів-військових провізорів.
Щигло Л.В. Послідовність навчання різним видам мовленнєвої діяльності і формування знань, умінь і навичок іноземним мовам.
Щигло Л.В. Змістовна сторона мови як специфічна форма відображення дійсності.
Новітні технології і методи навчання.
Власко О.М., Власко М.П. Про два способи забезпечення якості модульного навчання.
Тхоржевський І.В., Устименко О.В., Голубєва О.М., Власко М.П. , Про альтернативну форму оцінювання навчальних досягнень слухачів.
Бабіч В.В., Кортенко В.А., Сазонов О.А., Шевченко О.А. Актуальні питання та завдання щодо запровадження технологій дистанційного навчання у системі військової освіти.
Чабаненко П. П. Моделювання навчання операторів систем озброєння і військової техніки.
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Науменко МЛ., Власко О. М. Методологічні засади забезпечення якості підготовки фахівців.
Рєзніков М.І., Тхоржевський В.І. Особливості навчально-методичної роботи при виконанні задач перепідготовки офіцерського складу Збройних Сил України.
Панов В.Г. Методи активізації пізнавальної діяльності курсантів на лекціях і семінарах з інженерного забезпечення бою.
Чабаненко В.П. Формування методичних умінь у студентів кафедр військової підготовки вищих цивільних закладів освіти.
Макушева СП. Деякі проблеми навчання в'єтнамських курсантів англійській мові.
Приймаков О.Г., Харченко І.М. Методика написання науково-дослідницьких робіт
курсантами Харківського інституту ВПС України.
Кадрова політика.
Богунов CO., Герман Ю.М., Сакун О.Ю., Шупель Б.Н. Удосконалення органів кадрової роботи (кадрова вертикаль).
Богунов CO., Герман Ю.М., Сакун О.Ю., Шупель Б.Н. До питання про кадрову політику у Збройних Силах України на сучасному етапі їх будівництва.
Герман Ю.М., Деменко М.П., Гусак Ю.А. Методологічний підхід до визначення оптимального співвідношення старших та молодших офіцерів у Збройних Силах України.
Гріненко О.І., Ніколаєнко СІ., Устименко О.В. Аналіз роботи щодо формування кадрового резерву в Міністерстві оборони України.
Похожие разделы