Периодика по психологии
  • формат djvu
  • размер 1,08 МБ
  • добавлен 20 января 2012 г.
Військова освіта. Збірник наукових праць 2003 №12
(На укр. яз.). Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України. Голова редакційної колегії - Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. – Київ, - 2003, - 184 с.
Анотація.
Збірник призначений для керівного складу науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і слухачі вищих навчальних закладів, працівників наукових і науково-методичних установ.
Зміст.
Військова педагогіка та психологія.
Нещадим М.І. Синергетичні засади військової освіти.
Ягупов В.В. Педагогічне проектування як провідний вид професійної діяльності викладача ВВНЗ.
Сорока А.В. Вплив вольових якостей курсантів на результати їх навчальної діяльності.
Знаменок Г.М. Психіка людини в екстремальних ситуаціях (на прикладі життєдіяльності в умовах війни).
Керницький О.М. Морально-психологічна підготовка військовослужбовців та проблеми вищої військової школи.
Кіров В.О. Методика визначення кількісного складу малих груп (команд).
Зелений В.І. Вплив службового мікросоціального середовища на розвиток педагогічної культури у молодих офіцерів.
Проблеми удосконалення змісту військової освіти.
Ананьїн В.О., Пасічник С.Г., Павленко Л.І. Деякі проблеми подальшого розвитку воєнно-економічної науки та шляхи підвищення ефективності професійної підготовки військових кадрів.
Бойко О.В. Педагогічні аспекти формування готовності командних кадрів до управлінської діяльності у ВВНЗ США, ФРН та Великобританії.
Новітні технології і методи навчання.
Приходько Ю.І. Особистісно орієнтоване навчання і розвиток творчого потенціалу особистості.
Васильєв О.М. Модульно-рейтингова технологія навчання: сутність і зміст.
Калошин В.Ф., Вельбовець Н.В. Евристичні методи навчання.
Шалімова І.М. Інноваційні підходи до процесу навчання у вищій військовій школі.
Краєвський В.І. Інноваційні технології проведення семінарських занять із гуманітарних дисциплін.
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Кучмістова О.Ф., Шумило Т.В. Реферативні роботи з проблемних питань - важливий метод самостійної підготовки слухачів до практичних занять.
Ваврик P.B. Структура професійної готовності викладачів ВВНЗ до педагогічної діяльності.
Кадрова політика.
ГорлинськийВ.В. Військова освіта: аксіологічний вимір.
Міщенко В.І. Духовна культура сучасного військового керівника та деякі пропозиції щодо визначення та формування військової еліти у ВВНЗ.
Похожие разделы