Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,51 МБ
  • добавлен 31 декабря 2011 г.
Військова освіта. Збірник наукових праць 2004 №01 (13)
(На укр. яз.). Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України. Голова редакційної колегії - Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. – Київ, - 2004, - 192 с.
Анотація.
Збірник призначений для керівного складу науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і слухачі вищих навчальних закладів, працівників наукових і науково-методичних установ.
Зміст.
Військова педагогіка та психологія.
Ягупов В.В. Педагогічне проектування у професійній діяльності викладача вищої військової школи.
Серветник P.M. Педагогічне моделювання як проблема.
Грязнов І.О. Формування моральних потреб як важливої складової моральної свідомості курсанта.
Шалімова І.М., Міщенко В.І., Керницький О.М. Гуманність як професійна якість особистості військового педагога.
Кальниш В.В., Єна А.І., Дорошенко М.М. Психодіагностичні аспекти професійно-психофізіологічного відбору і підготовки фахівців.
Литвиненко Е.С., Трембовецький М.П. Формування боєздатних Збройних Сил України: психологічний фактор.
Афанасьев А.О. Військово-патріотичне виховання військовослужбовців строкової служби: експериментальне дослідження.
Проблеми удосконалення змісту військової освіти.
Калошин В.Ф., Вельбовець Н.В. Педагогіка співробітництва - важливий напрям гуманізації військової освіти.
Годована Н.Б., Сербін І.О. Системний підхід у розв'язанні задач з фізики.
Окіпняк А.С. Удосконалення системи відбору кандидатів на навчання водолазній справі як умова формування професійних якостей військовослужбовців-водолазів.
Новітні технології і методи навчання.
Власко О.М., Власко М.П., Голубєва О.М. Про суперечності оцінювання навчальних досягнень слухачів.
Андреева Л.М., Слюсаренко О.І. Методика рейтингування науково-педагогічних працівників.
Грушенко М.В., Сидоренко І.І. Питання організації самоосвітньої діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів.
Крушельницький О.Д., Гаврилко Є.В., Устінова Л.А. Метод текстового (вербального) моделювання при підготовці військових лікарів медико-профілактичного напрямку.
Каленський А.А. Комп'ютерні тренажери та віртуальні робочі місця в системі підготовки військових спеціалістів.
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Приходько Ю.І. Системний підхід у дослідженні особистісно-орієнтованої самостійної роботи у вищій військовій школі.
Кортенко В.А. Про комплексне управління якістю підготовки військових фахівців.
Хомутецька Н.І., Голуб А.Г. Методичні підходи до підготовки усних презентацій.
Посмітюх О.І., Ядлош М.І. Основи методики тактичної підготовки.
Котельников М.А, Приймаков О.Г., Невзоров Р.В. Методика оцінки процесу формування льотних навичок.
Кадрова політика.
Герман Ю.М., Сакун О.Ю., Шупель Б.Н. Концептуальні підходи до комплектування Збройних Сил України офіцерським складом та військовослужбовцями контрактної служби.
Базарний В.Т., Ветров В.І. Професіографічні дослідження у системі кадрового менеджменту.
Гаврилов О.С. Комплектування Збройних Сил України особовим складом - важливий напрям забезпечення воєнної безпеки держави.
Похожие разделы