Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 706,14 КБ
  • добавлен 01 февраля 2012 г.
Військова освіта. Збірник наукових праць 2004 №01 (14)
(На укр. яз.). Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України. Голова редакційної колегії - Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. – Київ, - 2004, - 215 с.
Анотація.
Збірник призначений для керівного складу науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і слухачі вищих навчальних закладів, працівників наукових і науково-методичних установ.
Зміст.
Військова педагогіка та психологія.
Ягупов В.В Лдеал виховання військовослужбовців.
Нещадим М.І., Приходько Ю.І. Парадигмальні засади особистісно-орієнтованої підготовки військових фахівців.
Серветник P.M. Основи моделювання військово-професійної діяльності фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення.
Горбенко Ю.Л. Формування ціннісних орієнтацій як фактор забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців в умовах застосування сучасних методів психологічної війни.
Грязнов І.О. Символи військової доблесті як засіб морального виховання військовослужбовців.
Керницький ОМ. Теоретичний аналіз проблеми формування психологічної готовності курсантів-льотчиків до військово-професійної діяльності.
Рижиков B.C. Професіограма сучасного юриста на прикладі фрагменту "Економічна культури юриста".
Афанасьев А.О Система військово-патріотичного виховання військовослужбовців строкової служби.
Руденко Ю.Н. Экспериментальная проверка методики формирования профессионального мышления пилотов.
Проблеми удосконалення змісту військової освіти.
Тхоржевський І.В., Кортенко В.А. Проблемні питання євроінтеграції вищої освіти України та їх вплив на підготовку військових фахівців.
Васильєв ОМ. Система військової освіти на сучасному етапі реформування Збройних Сил України.
Лойко ОМ. Використання досвіду збройних сил північноатлантичного альянсу в удосконаленні системи фізичної підготовки в Збройних Силах України.
Новітні технології і методи навчання.
Науменко М.І., Власко О.М., Власко М.П. Порівняльний аналіз методик рейтингування слухачів ВВНЗ.
Каленський А.А. Дидактична модель застосування сучасних інформаційних технологій навчання в процесі викладання професійно-орієнтованих дисциплін.
Бойко О.В. Технологія формування психологічної готовності майбутніх магістрів військово-соціального управління до виконання функцій керівників-лідерів.
Желіско В.Ю. Функціонування мобільних груп з вивчення англійської мови на основі рейтингової системи.
Єсаулов А.О. Методологічні аспекти оцінювання успішності студентів.
Матвієнко Ю.С., Литвиновський Є.Ю. Освітні портали: визначення та проблеми організації.
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Ягупов В.В., Кузнецова
0.0. Мотивація вивчення іноземної мови студентами.
Автушенко ОС. Досвід підготовки фахівців гуманітарної сфери для Збройних Сил України у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.
Кмита Е.В. Методика обучения пилотов ведению радиообмена на английском языке в экстремальных ситуаціях.
Кадрова політика.
Герман Ю.М., Сакун О.Ю., Шупель Б.Н. Підходи до управління кар'єрою офіцерів у збройних силах Великобританії.
Гусак Ю.А., Норинчак LB. Математична модель динаміки зміни середньої чисельності офіцерів з різними військовими званнями протягом строку служби.
Ветров В.І., Гаврилов ОС. Кадрова політика як система управління кадровими ресурсами.
Похожие разделы