Периодика по психологии
  • формат djvu
  • размер 1,68 МБ
  • добавлен 23 января 2012 г.
Військова освіта. Збірник наукових праць 2005 №01 (15)
(На укр. яз.). Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України. Голова редакційної колегії - Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. – Київ, - 2005, - 208 с.
Анотація.
Збірник призначений для керівного складу науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і слухачі вищих навчальних закладів, працівників наукових і науково-методичних установ.
Зміст.
Військова педагогіка та психологія.
Ягупов В.В. Що важливіше у військово-навчальному процесі ВВНЗ: контроль чи контролювання, оцінка чи оцінювання?
Афанасьев А.О. Практичні рекомендації командирам і офіцерам структур з гуманітарних питань щодо вдосконалення військово-патріотичного виховання військовослужбовців.
Шалімова І.М., Керницький О.М. Деякі аспекти проблеми адаптації курсантів-льотчиків до умов навчання у вищому військовому навчальному закладі авіаційного профілю.
Свистун В.І. Поняттєво-категоріальні проблеми компетентнісного підходу до управлінської підготовки фахівців.
ЧірваА.В. Психологічна профілактика негативного ставлення до професії офіцера та майбутньої військової спеціальності курсантів.
Злотніков А.Л. Психолого-педагогічні умови формування емоційної стійкості у курсантів ВВНЗ.
Неділько В.В. Аналіз особливостей соціальної фрустрованості військовослужбовців як передумови психофізіологічного забезпечення управлінської діяльності.
Тарасова Т.П., Голубєва О.М. Локальні війни та їхній вплив на психіку військовослужбовця.
Проблеми удосконалення змісту військової освіти.
Паюл М.В. Проблеми фундаменталізації математичної підготовки майбутніх військових фахівців.
Серпухов О.В., Баркатов І.В., Касєєв А.О. Шляхи підвищення ефективності системи формування управлінських якостей у випускників ВВНЗ.
Глухов В.М., Смик СЛ., Бугаєнко Ю.О. Місце комплексних процедурних комп'ютерних тренажерів у системі підготовки льотного складу.
Більчук Є.Ю., Покрасьон М.М., Миронюк Б.С. Організація професійної підготовки викладачів ВВНЗ.
Ковальчук В.Б. Генеза проблеми інтелекту у філософській, психологічній і педагогічній науках.
Новітні технології і методи навчання.
Власко О.М., Власко М.П. Поняттєво-термінологічні проблеми сучасної військової освіти.
Кузьменко Г.М., Кузьменко М.Г. Військова спрямованість викладання фізики як умова контекстного навчання курсантів.
Терехов A.M. Деякі аспекти технологій мовної підготовки військових фахівців у Збройних Силах України.
Хливнюк М.Г., Ситняківська СМ. Активні методи в особистісно-орієнтованому навчанні військових радіоінженерів.
Демченко О.А. Реалізація методу проектів в організації самостійної дослідницької роботи (на прикладі вивчення іноземної мови у вищому юридичному навчальному закладі).
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Кортенко В.А., Тхоржевський І.В. Характерні властивості європейської інтеграційної моделі вищої освіти та питання гармонізації з нею системи підготовки військових кадрів.
Козирєв М.П. Елементи проблемного викладання в лекції.
Водчиць О.Г., Іванов В.Л., Добровольський Ю.Б. Впровадження нормативних документів НАТО у навчальний процес ВВНЗ в умовах реформування Збройних Сил України.
Кадрова політика.
Гончаренко Л.О. Професіоналізм як критерій зрілості військовослужбовця Збройних Сил України (соціально-філософський аспект).
Андрієвський О.Л., Коноваленко О.В., Гаврилов О.С Рекомендації щодо створення ефективної системи управління кар'єрою офіцера.
Устименко О.В. Проблеми становлення і розвитку державної служби в Україні.
Похожие разделы