Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 3,12 МБ
  • добавлен 31 декабря 2011 г.
Військова освіта. Збірник наукових праць 2005 №02 (16)
(На укр. яз.). Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України. Голова редакційної колегії - Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. – Київ, - 2005, - 242 с.
Анотація.
Збірник призначений для керівного складу науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і слухачі вищих навчальних закладів, працівників наукових і науково-методичних установ.
Зміст.
Військова педагогіка та психологія.
Ягупов В.В. Поняття "учіння" та "навчальна діяльність учня": ґенеза та зміст.
Автушенко О.С. Аналіз провідних особистісних якостей офіцерів з гуманітарних питань.
Афанасьев А.О. Педагогічні умови ефективного функціонування системи військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України.
Бойко О.В. Методика експерименту щодо формування готовності до управління процесом виховання військовослужбовців у майбутніх магістрів військово-соціального управління.
Зонь В.В. Педагогічні і психологічні особливості адаптації військовослужбовців до умов миротворчих операцій.
Серветник P.M. Гуманістична парадигма військової освіти як основа моделювання процесу підготовки військових фахівців.
Хацановський B.C. Підготовка персоналу миротворчих контингентів Збройних Сил України як педагогічна проблема.
Свистун В.І. Формування управлінської компетентності фахівців як педагогічна проблема.
Грушенко М.В., Керницький О.М., ШалімоваІ.М. Проблема формування професійної культури у майбутніх офіцерів в умовах інформатизації освіти.
Ковальчук В.Б. Експериментальне дослідження формування професійного інтелекту у майбутніх фахівців.
Проблеми удосконалення змісту військової освіти.
Хорєв І.О. Зміст проектувальної діяльності викладача в процесі стандартизації підготовки військових фахівців у контексті вимог Болонського процесу.
Боярко Г.В. Проблема розвитку соціокультурного компонента змісту навчання іноземній мові на основі імпліцитної професіональної підготовки фахівців.
Циганок Н.І. Українська мова та проблеми її втілення у військовому середовищі.
Новітні технології і методи навчання.
Пилипчук СМ. Проблема суб'єкта і суб'єктності людини у психологічній і педагогічній науках.
Афонін В.М., Палюх В.М., Русіло П.О. Дистанційна освіта: історія, сучасність і перспективи.
РубанІ.В., Дуденко СВ., Калачова В.В. Вибір методики контролювання знань у системі дистанційного навчання.
Олійник Л.В. Контролювання знань курсантів з використанням тестових методик в межах кредитно-модульної системи оцінювання.
Щербаков О.В., Федорченко В.М. Проблеми розроблення та використання комп'ютерних навчальних програм.
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Приходько Ю.І. Проблема самоуправління суб'єкта учіння в процесі особистісно-орієнтованої самостійної роботи.
Тітяєв В.М. Соціально-психологічний тренінг як засіб формування суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин між курсантами у вищому військово-морському навчальному закладі.
Паюл М.В. Деякі шляхи підвищення фундаменталізації математичної освіти на етапі переходу від шкіл різних типів до військових навчальних закладів.
Кадрова політика.
Власко О.М., Кащук В.І. Про оптимізацію співвідношення військовослужбовців і державних службовців у структурі Міністерства оборони України.
Талалаєв В.О., Бут О.М. Методологія наукового супроводу заходів удосконалення системи підготовки фахівців військ зв'язку в умовах реформування Збройних Сил.
Усатенко Т.П. Українознавчі аспекти виховання.
Устименко О.В. Подальші шляхи розвитку системи військової освіти України.
Козяр М.М. Концептуальні засади методичної системи підготовки фахівців підрозділів з надзвичайних ситуацій до діяльності в екстремальних умовах.
Рецензія на монографію Соколовської К.М. "Українська інтелігенція у розбудові національної культури".
Пам'ятка авторам статей збірника наукових праць "Військова освіта".
Похожие разделы