Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 370,73 КБ
  • добавлен 28 декабря 2011 г.
Військова освіта. Збірник наукових праць 2006 №02 (18)
(На укр. яз.). Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України. Голова редакційної колегії - Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. – Київ, - 2006, - 234 с.
Анотація.
Збірник призначений для керівного складу науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і слухачі вищих навчальних закладів, працівників наукових і науково-методичних установ.
Зміст.
Військова педагогіка та психологія.
Ягупов В.В. Військово-соціальне середовище та його виховні функції.
Водолазський В.О. Особливості підготовки військових фахівців до викладацької діяльності у ВВНЗ.
Іванова Н.Г. Структура та розвиток мотивації особистості до професійної діяльності.
Кострач В.В. Служба військових психологів як важливий чинник забезпечення високого морально-бойового духу військовослужбовців.
Проблеми удосконалення змісту військової освіти.
Марушкевич А.А. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) про патріотичне виховання української молоді.
Соколовська К.М. Символіка українського народу: виховний аспект.
Власко М.П. Мовні труднощі у підготовці військових фахівців і шляхи їх подолання.
Райко В.В., Грязное І. О. Обґрунтування складових правової соціалізації особистості майбутнього офіцера-прикордонника.
Новітні технології і методи навчання.
Свистун В.І. Зарубіжний досвід підготовки фахівців до управлінської діяльності.
Бірюков П.В. Організація навчально-виховного процесу за кредитно-модульною системою у відомчому ВНЗ.
АртюшинГМ. Проблеми запровадження кредитно-модульної системи навчання у вищій військовій школі України.
Артюшина М.В. Проблеми і перспективи використання інноваційно-орієнтованого підходу у сучасній професійній підготовці.
Васильєва М. О. Формування професійної рефлексії соціальних працівників у процесі навчання у вищому навчальному закладі.
Кальнік О.П. Організація контролювання навчально-пізнавальної діяльності курсантів ВВНЗ в умовах кредитно-модульної системи навчання.
НедбайМ.П. Інформаційні технології у процесі забезпечення надійності та валідності закритих тестів.
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Богунов С. О., Приходько Ю.І. Методологічні засади управління якістю підготовки майбутніх військових фахівців.
Сиротенко A.M., Рєзніков В.О., Бондарев Г.В. Шляхи реалізації вимог Болонської декларації у військово-навчальному процесі.
Васильєв О.М. Парадигма дослідження структури і змісту педагогічної діяльності викладача ВВНЗ.
Пухальська Г.А. Проблема формування професійної готовності пілотів в умовах інформатизації освіти.
Вдовенко М.І. Класифікація електронних засобів навчання: постановка проблеми.
Оніпко О.В. Зарубіжний досвід організації вступних випробувань до вищих навчальних закладів.
Кадрова політика.
Власко О.М. Методологічні засади функціонального обстеження структурних підрозділів органів виконавчої влади.
Устименко О.В. Можливі шляхи подальшого реформування системи військової освіти в умовах переходу на контрактний принцип комплектування Збройних сил України.
Ветров В.І., Тракалюк О.Л. Діяльність - людина - професіоналізм – посада.
Баранець В.А., Любченко І.А. Ефективна адаптація молодих офіцерів - передумова успішної їх військово-професійної діяльності.
Коваленко В.А. Сучасні вимоги до професійної підготовки військових фінансистів у вищих військових навчальних закладах.
Похожие разделы