Периодика по психологии
  • формат djvu
  • размер 1,65 МБ
  • добавлен 06 января 2012 г.
Військова освіта. Збірник наукових праць 2007 №01 (19)
(На укр. яз.). Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України. Голова редакційної колегії - Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. – Київ, - 2007, - 227 с.
Анотація.
Збірник призначений для керівного складу науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і слухачі вищих навчальних закладів, працівників наукових і науково-методичних установ.
Зміст.
Військова педагогіка та психологія.
Ягупов В.В. Педагогічна майстерність суб'єкта викладання.
Васильєв О.М. Теоретичні основи формування педагогічної компетентності викладача ВВНЗ.
Сірий А.В. Основні напрями дослідження проблеми мотивації особистості в зарубіжній психології.
Грушечко М.В., Керницький О.М., Шалімова І.М. Проблема підвищення ефективності військово-педагогічної діяльності льотчиків-інструкторів.
Тарасова Т.П. Особливості та психологічні чинники ефективного ділового спілкування.
Проблеми удосконалення змісту військової освіти.
Кущов В.Г. Розвиток суб'єктності фахівців розвідувальної діяльності у процесі їх професійної підготовки як педагогічна проблема.
Лагодинський О. С. Діагностування іншомовної комунікативної компетентності фахівців як проблема професійної педагогіки.
Коваленко В.А. Теоретико-концептуальні основи змісту професійної підготовки військових фахівців фінансового профілю.
Кміта С.В. Співвідношення змісту та структури іншомовної компетенції авіаційних фахівців та вимог ІСАО до володіння англійською мовою при веденні радіотелефонного зв'язку.
Олійник Л.В. Динаміка експериментального дослідження формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-зв'язківців.
Левченко СМ., Польщикова О.М. Формування культури мовлення курсантів ВВНЗ: напрямки, принципи та методи педагогічної діяльності .
Новітні технології і методи навчання.
Тхоржевський І.В., Кошовий Г.А. Власко М.П. Сучасні вимоги до навчальних видань і можливості їх виконання.
Бондарук Г.А., Бичко Л.П., Голубєва О.М. Технології навчання: від традиційних до інноваційних.
Черчик О.М. Активні методи навчання в дидактичному процесі ВВНЗ.
Верхоланцев Г.О. Теоретико-методологічні засади створення і розвитку електронних засобів і комп'ютерно-орієнтованих навчальних середовищ сучасних педагогічних систем.
Вдовенко М.І., Квашнюк В.П., Павлич В.В. Аналіз досвіду розроблення і впровадження електронних засобів навчання.
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Богунов CO., Нещадим М.І., Приходько Ю.І. Поняття "ефективність" у дослідженні педагогічної системи ВВНЗ.
Лукін В. С. Військово-технічна і військово-спеціальна підготовка майбутніх офіцерів із застосуванням засобів дистанційного навчання.
Мацишин М.О. Рекомендації щодо активізації професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників.
Красильник Ю.С Особливості підготовки магістрів педагогіки вищої школи в сучасних умовах.
Голь P.M. Діяльність науково-педагогічного працівника як основної фігури навчально-виховного процесу у ВВНЗ.
Васильєва М.О. Теоретико-методологічні підходи до дослідження процесу формування професійної рефлексії соціальних працівників.
Кадрова політика.
Власко О.М. Аналіз і уточнення ключових понять посадових інструкцій державних службовців.
Тракалюк О.Л., Ветров В.І. Що первинне: освітньо-кваліфікаційні характеристики чи вимоги посади до фахівця? (За матеріалами НДР "Персонал").
Нарадько А.В., Нарадько В.В., Васильєва Н.В. Психофізіологічний аспект діяльності офіцерів-фахівців підрозділів особового складу Збройних сил України.
Похожие разделы