Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,97 МБ
  • добавлен 02 января 2012 г.
Військова освіта. Збірник наукових праць 2007 №02 (20)
(На укр. яз.). Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України. Голова редакційної колегії - Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. – Київ, - 2007, - 224 с.
Анотація.
Збірник призначений для керівного складу науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і слухачі вищих навчальних закладів, працівників наукових і науково-методичних установ.
Зміст.
Військова педагогіка та психологія.
Ягупов В.В. Дидактичні основи оцінювання знань, навичок і вмінь курсантів (студентів).
Кубіцький С.О. До проблеми формування позитивного іміджу військовослужбовця Збройних сил України.
Афанасьев А.О. Суб'єкти військово-патріотичного виховання особового складу Збройних сил України.
Чабаненко В.П. Особливості організації військово-педагогічного процесу на кафедрах військової підготовки цивільних ВНЗ.
Лагодинсъкий О.С. Суб'єкт-суб'єктні взаємовідносини у тестовому діагностуванні англомовної компетентності в говорінні військових фахівців.
Васильєв О.М. Системний підхід до визначення критеріїв професійної компетентності викладача ВВНЗ.
Проблеми удосконалення змісту військової освіти.
Бондаренко НА. Динаміка формування професійної етики майбутніх магістрів військово-соціального управління засобами освітніх технологій.
Кострач В.В. Психолого-педагогічні умови формування професійних умінь майбутніх офіцерів-психологів.
Боярко Г.В. Сучасні цілі та завдання вивчення іноземної мови у немовних ВНЗ.
Кміта С.В. Методологічні аспекти викладання іноземної мови з опорою на рідну мову.
Мамчур К.В. Аудіювання як базова складова іншомовної комунікативної компетентності .
Новітні технології і методи навчання.
Власко М.П., Квашнюк В.П, Мельниченко О.С. Аналіз сучасного стану технологій навчання в системі військової освіти.
Гишка І.С. Новітні виконавські технології на службі у військовому оркестрі.
Козуб A.M. Обгрунтування системи контролювання якості викладання у ВВНЗ.
Лукін В. Є. Організаційно-педагогічні умови впровадження засобів дистанційного навчання в систему професійної підготовки військових фахівців.
Вдовенко М.І. Інновації у вищій військовій освіті.
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Тхоржевський І.В., Кошовий Г.А., Павлич В.В. Сучасні вимоги до структурування і викладення змісту навчального видання.
Єпіхіна Н.А. Дидактичні проблеми використання тренажерних систем у процесі професійної реабілітації пілотів авіації.
Васильєва М. О. Вплив рівня сформованості професійної рефлексії на якість підготовки студентів як фахівців із соціальної роботи.
Чужа Б.В., Олійник Л.В. Проблема підвищення якості підготовки військових фахівців у контексті вимог Болонського процесу.
Гавалюх О. С, Сухопяткін ОТ. Методика розрахунку оптимального співвідношення часу (рівня) навчання на навчально-тренувальному засобі і на реальному зразку військової техніки.
Кадрова політика.
Власко О.М. Концептуальні засади оптимізації чисельності структурних підрозділів Міністерства оборони України.
Ткачук П.П., Сивак О.І. Львівський інститут Сухопутних військ і його роль у підготовці офіцерських кадрів для Збройних сил України.
Ветров В.І., Баранець В.А. Якісне комплектування Збройних сил України можливе лише на підставі професійного відбору кандидатів.
Голь P.M. Організаційно-педагогічні основи атестації науково-педагогічних працівників ВВНЗ.
Устименко О.В. Перспективи переходу Збройних сил України до комплектування військовослужбовцями контрактної служби.
Похожие разделы