Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 324,65 КБ
  • добавлен 25 января 2012 г.
Військова освіта. Збірник наукових праць 2008 №02 (22)
(На укр. яз.). Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України. Голова редакційної колегії - Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. – Київ, - 2008, - 176 с.
Анотація.
Збірник призначений для керівного складу науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і слухачі вищих навчальних закладів, працівників наукових і науково-методичних установ.
Зміст.
Військова педагогіка та психологія.
Ягупов В.В., Кущов В.Г. Психолого-педагогічні засади розвитку професійної суб'єктності у майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти.
Приходько Ю.І. Якість освіти як системна категорія.
Шупель Б.Н., Орєхов О.Є. Аналіз євроінтеграційних шляхів модернізації вищої освіти України.
Вознюк О.В., Кубіцький С.О. Постмодерністська парадигма освіти.
Проблеми удосконалення змісту військової освіти.
Серветник Р.М. Формування професійної компетентності офіцера-керівника.
Цікра І.О. Зміст освіти та його визначення при підготовці магістрів військового управління.
Невзоров Р.В. Концепція аналізу помилкових дій льотчика в польоті.
Петрачков О.В. Фізичне здоров'я військовослужбовців строкової служби з різним рівнем фізичної підготовленості.
Удовенко П.І., Водолазський В.О., Поставнічій О.В. Професійна підготовка військових фахівців: компетентнісний підхід.
Новітні технології і методи навчання.
Власко О. М., Власко М. П., Павлич В. В. Військовій освіті - систему управління якістю підготовки військових фахівців.
Бойко О. В. Принципи формування психологічної готовності майбутніх магістрів військово-соціального управління до керування процесом виховання військовослужбовців у ВВНЗ.
Левченко А.О., Шумков І.О. Забезпечення надійності та ефективності тестової автоматизованої (комп'ютерної) системи контролювання знань курсантів (слухачів) ВВНЗ.
Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Хацановський В. С. Методична система підготовки персоналу миротворчих контингентів Збройних Сил України.
Вдовенко М.І. Деякі аспекти інтеграції науки і освіти.
Миколайчук Р.А. Використання тривимірного моделювання і анімації в навчальному процесі ВВНЗ.
Олійник Л.В. Сутність та сучасний стан організації виховного процесу в підрозділах Збройних Сил України.
ВасильєваМ.О. Методологічні основи формування навичок професійної рефлексії у майбутніх фахівців соціальної роботи в умовах класичного університету.
Кадрова політика.
Вєтров В.І. Ротація як елемент системи управління кар'єрою військовослужбовця.
Руда М.М. Тенденції розвитку євроінтеграційних процесів військової освіти в провідних країнах світу.
Мельниченко О.С. Проблеми підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах ВНЗ.
ЄжеєвМ.Ф., СеменовЮ.М., Устименко О.В. Підготовка фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки у Корпусі морської піхоти США. Досвід для України.
Пам'ятка авторам статей збірника наукових праць "Військова освіта".
Похожие разделы