Волейбол
Физическая культура и спорт
Практикум
  • формат pdf
  • размер 244,49 КБ
  • добавлен 07 ноября 2014 г.
Ванюк О.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Фізична культура і спорт Розвиток координаційних здібностей волейболістів
Методичнівказівки.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 34 с.
Для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. Метою даної роботи є дослідження характеристики змісту координаційних здібностей і їх розвиток в процесі підготовки волейболістів. Об'єктом у цій роботі є координаційні здібності волейболістів. Предметом дослідження є розвиток координаційних здібностей у процесі підготовки волейболістів
Вступ
Загальне уявлення про координаційні здібності
Визначення понять про координаційних здібностях
Критерії оцінки і характеристика змісту координаційних здібностей
Розвиток координаційних здібностей у процесі підготовки волейболістів
Фізичні якості волейболістів
Методика розвитку координаційних здібностей
Розвиток координаційних здібностей волейболістів
Комплекси вправ і рухливих ігор для розвитку координаційних здібностей у волейболістів
Комплекс вправи для розвитку спеціальної спритності у волейболістів
Висновки
Література