Волейбол
Физическая культура и спорт
Практикум
  • формат pdf
  • размер 353,14 КБ
  • добавлен 07 декабря 2014 г.
Ванюк О.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Фізична культура і спорт Спеціально фізичної підготовки волейболістів ВНЗ
Методичнівказівки.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 30 с.
Для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання.
Мета пропонованої роботи полягає в тому, щоб допомогти гравцям розвинути необхідні фізичні якості і збагатити свій технічний арсенал. В процесі тренування по СФП гравці повинні оволодівати широким довкола складних ігрових прийомів на основі застосування цілого ряду комплексу спеціально підібраних і систематизованих вправ, використовуючи гімнастику, акробатику, рухомі ігри і естафети.
Вступ
Застосування рухомих ігор і естафет в підготовці волейболістів у вузі
Ігри і естафети, сприяючі розвитку швидкості і спритності
Ігри і естафети, сприяючі розвитку стрибучості
Ігри і естафети, сприяючі розвитку швидкісно-силової витривалості
Ігри і естафети, сприяючі розвитку точності рухів
Ігри і естафети, сприяючі розвитку відчуття простору і координації русі
Акробатична підготовка волейболістів
Угрупування
Перекочування
Перекиди
Напівшпагати, шпагати і мости
Стійкі
Падіння і кидки
Акробатичні стрибки
Прижковая підготовка волейболістів
Програма стрибкової підготовки
Література