Методы оптимизации
Математика
  • формат pdf
  • размер 1.04 МБ
  • добавлен 25 сентября 2011 г.
Івченко І.Ю. Математичне програмування
Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 232 с.
У навчальному посібнику «Математичне програмування» розглядаються питання, які традиційно включаються в курс «Математичне програмування», що викладається у вузах фінансово-економічного профілю. Навчальний посібник орієнтований на розв’язання практичних задач, які можна описати за допомогою математичних моделей. Передбачено вивчення основних класів моделей і залежностей, вживаних в економіці, у описані основи теорії лінійного і цілочисельного програмування, методи розв’язання задач лінійного програмування (графічний метод, симплекс метод, метод штучних змінних, метод потенціалів для розв’язання транспортних задач), метод гілок і границь, основи динамічного програмування. В кінці кожного розділу наводиться набір комплексних задач, пов’язаних з висвітленою темою, які значно поглиблюють і розширюють її.
Книга буде корисна широкому колу читачів: студентам, аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів, економістам, інженерам, розробникам програмного забезпечення і т. д.
Зміст:
Частина
1. Введення в математичне програмування
1. Задачі математичного програмування
2. Приклади задач лінійного програмування
3. Загальна задача ЛП
4. Задачі оптимального розподілу взаємозамінних ресурсів
5. Відомості з лінійної алгебри
6. Метод Жордана-Гаусса для розв"язання задач лінійного програмування
7. Різні форми запису задач лінійного програмування
Частина
2. Методи розв"язання задач ЛП
Частина
3. Цілочисельне програмування
Частина
4. Метод гілок і границь для розв"язання оптимізаційних задач
Читать онлайн
Похожие разделы