Стандарт
  • формат pdf
  • размер 3,12 МБ
  • добавлен 24 октября 2012 г.
ВНТП-АПК-24.06 Підприємства з переробки молока
К.: Мінагрополітики України, 2006. - 105 с.
Дія Норм поширюються на організації, що здійснюють проектування нових, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення існуючих підприємств по переробці молока, а також органи, які затверджують проектно-кошторисну документацію та організації, що виконують будівництво.
Вимоги цих Норм є обов'язковими для фізичних і юридичних осіб-суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності і відомчої належності.
Зміст:
Сфера застосування.
Нормативні посилання.
Загальні положення.
Вимоги до генеральних планів.
Виробничі потужності, фонди часу та режими роботи підприємств і обладнання.
Вимоги до проектно-технологічних рішень.
Рівень механізації та автоматизації технологічних процесів.
Норми запасів та складування сировини, основних та допоміжних матеріалів, готової продукції.
Температура і тривалість охолодження та зберігання готової продукції.
Основні напрямки використання вторинної сировини.
Норми витрат сировини, тепла, електроенергії.
Архітектурно-будівельні рішення.
Водопостачання.
Каналізація.
Опалення та вентиляція.
Електропостачання та електротехнічне улаштування.
Штучне освітлення.
Охорона навколишнього природного середовища.
Охорона праці.
Пожежна безпека.
Додатки:
Перелік нормативної документації на молочні вироби, розроблені Технологічним інститутом молока і м'яса.
Чисельність робітників на підприємствах з переробки молока.
Перелік будівель та приміщень, які підлягають обладнанню автоматичною охоронною сигналізацією.
Рекомендовані матеріали для покриття підлоги і оздоблення стін та стель приміщень основного та допоміжного виробництв.
Нормовані значення коефіцієнтів природного освітлення (КПО) та освітленості на робочих поверхнях при штучному освітленні.
Перелік виробничих приміщень підприємств з переробки молока з встановленням категорій по вибухопожежній небезпеці, класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ та вимоги щодо обладнання цих приміщень засобами пожежної сигналізації та автоматичними установками пожежогасіння.
Похожие разделы