Психологические дисциплины
 • формат doc
 • размер 630.5 КБ
 • добавлен 23 июня 2010 г.
Вовканич М.Д. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду
Навчально-методичний посібник. - Ужгород, УНУ. - 2002- стор
.122. Рецензенти: д-р педагогичних наук, професор Козубовська І. В., канд. медичн. наук, доцент Лакай І. Ю.
Короткий зміст:
Загальний огляд проблеми депресій та суїцидів.
Роль ранньої діагностики депресій в попередженні розвитку дезадаптивних станів.
Форми протікання депресивних станів та їх діагностика.
Особливості соціо-психологічного консультування депресивних клієнтів.
Особливості роботи з клієнтами, що мають суїцидальні наміри або вчинили суїцидальну спробу.
Особливості консультування клієнтів, що понесли втрату.
Особливості консультування клієнтів, що опинилися у об’єктивно важких умовах ( невиліковна хвороба, стан після фізичних травм і т. і. ).
Післяродова депресія: етіологія, діагностика, особливості психо-соціального втручання.
Особливості психосоціальної роботи з депресивними клієнтами, в яких виражено відчуття тривожності.
Особливості консультування немотивованих клієнтів.
Психотерапевтичні методи в роботі з депресивними клієнтами.
Приклад екзистенційно-раціональної психотерапії в роботі з депресивними клієнтами.
Приклад проведення сеансів психотерапії з депресивними клієнтами на основі технічних прийомів А. Бека.
Метод Стівена-Кові у роботі з депресивними клієнтами.
Приклад психотерапевтичної роботи з жінками в пренатальний та постнатальний період.
Приклад психологічного втручання методом керованої уяви в роботі з депресивними клієнтами.
Психотерапія з клієнтами, у яких проявляються амбівалентні почуття.
Етичні принципи консультування та психотерапії депресивних клієнтів. Теоретичні знання та практичні навички, котрі необхідні для соціальних працівників у роботі з такими клієнтами.
Додатки: (12 - психологічні методики, тести, інтерв"ю, групова взаємодія, опитувальники, пам"ятка).
Читать онлайн
Смотрите также

Бессонова Т.І. Система психолого-педагогічного захисту соціально занедбаних дітей і підлітків

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 315.66 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 21 с. Анотація. Обґрунтовано, розроблено та впроваджено систему психолого-педагогічного захисту соціально занедбаних дітей і підлітків. Проаналізовано теоретичні підходи та сформульовано психолого-педагогічні принципи побудови концептуальної моделі системи психолого-педагогічного захисту, яка містить певні компоненти, а...

Благута Р.І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 28.82 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. юрид. наук: 19.00.06 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. Анотація. Проведено вивчення девіантної поведінки як соціально-психологічної проблеми. Відзначено, що девіантна поведінка - це дрібні правопорушення та провина, що не є злочином, який карається за судовим порядком. З'ясовано, що стрижневим патерном поведінки підлітків-правопорушників є власне дисоціальний компонент, що полягає у дистанціюван...

Вашека Т.В. Психологічні чинники суїцидальних ідеацій та профілактика самогубств у підлітковому віці

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 205.55 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Досліджено питання скринінгової діагностики, профілактики та психологічної корекції суїцидальних ідеацій підлітків, які складають групу ризику стосовно скоєння самогубства. Виявлено вплив комплексу індивідуально-психологічних і соціально-психологічних чинників на виникнення різних форм суїцидальних ідеацій. Установ...

Дипломная работа - Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

degree
 • формат doc
 • размер 609 КБ
 • добавлен 17 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна" ХФ. Викладач Голєв С. В., - 76 стор. - 2008 р. Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "Соціальна психологія". Дисципліни: "Психологія девіантної поведінки", "Соціальна психологія". Девіації як соціально-психологічна проблема З історії наукових досліджень проблеми відхилення в поведінці Пияцтво в підлітковому віці Характеристика типів акцентуацій характеру і сп’яніння у підлітків. Типолог...

Коломійцев О.А. Соціально-психологічні чинники формування правової поведінки молоді

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 346.94 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Вивчено соціально-психологічні чинники, які зумовлюють формування правової поведінки студентської молоді. Теоретично проаналізовано основні положення психологічної науки стосовно соціальних і правових норм, які регламентують соціально-правову поведінку особистості. Визначено, що соціально-правова поведінка особисто...

Ларіна Т.О. Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки молоді

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 243.04 КБ
 • добавлен 08 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 18 с. Анотація. Досліджено проблеми аутоагресивної поведінки молоді груп соціального ризику. Визначено індивідуально-типологічні особливості юнаків, належність до групи соціального ризику, а також соціально-психологічні передумови формування аутоагресивної поведінки молоді, якими є: стан дезадаптації, зумовлений деформацією смислож...

Лучинкіна А.І. Соціально-психологічні засоби корекції особистості школярів з соціально дезадаптованою поведінкою

 • формат pdf, rtf
 • размер 340.79 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Досліджено вплив рівня розвитку шкільного соціального середовища на процес корекції особистості школярів з соціально-дезадаптовною поведінкою. Розкрито зміст поняття соціального середовища школи як сукупності взаємовпливів учнів, педагогів, батьків під час навчально-виховного процесу, що передбачає поширення со...

Лящ О.П. Психологічна профілактика агресивних проявів в учнів професійно-технічних навчальних закладів

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 324.04 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 23 с. Анотація. Досліджено проблему психологічної профілактики агресивних проявів в учнів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). Здійснено теоретичний аналіз існуючих у вітчизняній і зарубіжній психології наукових даних щодо особливостей агресивних проявів підлітків. Визначено самоактуалізацію особистості учнів...

Реабілітаційні центри України для осіб залежних від алкоголю та наркоманії

Реферат
 • формат doc
 • размер 110 КБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
Реферат з основ психологічної реабілітації. Четвертий курс. Спеціальність психологія.20 ст. Реабілітаційний наркологічний центр «Медицина-2000». Реабілітаційний центр "Ступени" . Центр реабілітації наркозалежної молоді "Источник". Асоціація реабілітаційних центрів: денний реабілітаційний центр "Троїцький".

Юнг Н.В. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій старших підлітків, груп підвищеної психологічної уваги

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 172.75 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2006. — 16 с. Анотація. Досліджено психологічні особливості ціннісних орієнтацій і гіпотетично пов'язані з ними риси особистості старших підлітків залежно від приналежності їх до типологічної "групи підвищеної психологічної уваги" (ППУ). Розкрито зміст поняття "група підвищеної психологічної уваги", теоретично обґрунтовано типологію г...