Бораковський О.В. Вища математика: конспект лекцій, модуль І

Бораковський О.В. Вища математика: конспект лекцій, модуль І
 • разное
 • pdf
 • 1.32 МБ
 • добавлен 08.02.2012
Х.: ХНАМГ, 2010. – 106 с. Для студентів 1-го курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

У конспекті лекцій наведено стислі теоретичні відомості та їх практичне застосування для розв’язання задач з аналітичної геометрії на площині й у просторі, елементів математичного аналізу, диференціального числення функції однієї змінної, елементів лінійної й векторної алгебри.

Смотрите также


Станішевський С.О. Вища математика. Конспект лекцій. Модуль 3

Станішевський С.О. Вища математика. Конспект лекцій. Модуль 3

 • разное
 • pdf
 • 851.64 КБ
 • добавлен 23.10.2011
Харків: ХНАМГ, 2009. – 84 с.

Конспект містить сімнадцять лекцій з вищої математики, зміст яких відповідає діючій програмі третього модуля дисципліни для бакалаврів денної та заочної форм навчання за фаховим напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».

У лекціях наведено стислі теоретичні відомості з криволінійни...
Станішевський С.О. Вища математика. Конспект лекцій. Модуль 1

Станішевський С.О. Вища математика. Конспект лекцій. Модуль 1

 • разное
 • pdf
 • 1.36 МБ
 • добавлен 20.10.2011
Харків: ХНАМГ, 2009. – 151 с.

Конспект містить двадцять вісім лекцій з вищої математики. Їх зміст відповідає діючій програмі першого модуля дисципліни для бакалаврів денної та заочної форм навчання за фаховим напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».

В лекціях наведено стислі теоретичні відомості з аналітичн...
Станішевський С.О. Вища математика. Конспект лекцій. Модуль 2

Станішевський С.О. Вища математика. Конспект лекцій. Модуль 2

 • разное
 • pdf
 • 1.04 МБ
 • добавлен 23.10.2011
Харків: ХНАМГ, 2009. – 107 с.

Конспект містить двадцять чотири лекції з вищої математики, зміст яких відповідає діючої програмі другого модуля дисципліни для бакалаврів денної та заочної форм навчання за
фаховим напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».

У лекціях наведено стислі теоретичні відомості з ви...
Жерновий Ю.В. Лекції з теорії ймовірностей та математичної статистики

Жерновий Ю.В. Лекції з теорії ймовірностей та математичної статистики

 • разное
 • pdf
 • 943.41 КБ
 • добавлен 02.11.2011
Львiв,
2008,
- 101 с
Лекції для студентів нематематичних спеціальностей. Конспект курсу лекцій, які автор читав на механіко-математичному (спеціальність - механіка), фізичному, економічному факультетах та факультеті електроніки Львівського національного університету імені І.Франка. Під час написання лекцій використ...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 1

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 1

 • разное
 • pdf
 • 26.5 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до серії "Математика в технічному університеті" і є першою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Лінійна алгебра і аналітична геометрія" та "Диференціальне числення функцій однієї зм...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. т а ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 3

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. т а ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 3

 • разное
 • pdf
 • 24.92 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до сери "Математика в технічному університеті" і є третьою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Диференціальні
рівняння", "Ряди". "Функції комплексної змінної" та "Операційне чи...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 2

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч 2

 • разное
 • pdf
 • 18.77 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник входить до серії "Математика в технічному університеті" і є другою частиною збірника "Вища матемаї икау прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Інтегральне числення функцій однієї змінної"', "Диференціальне числення функцій багат...
Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика

Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Вища математика

 • разное
 • doc
 • 11.27 МБ
 • добавлен 21.01.2012
Дніпропетровськ:НМетАУ, 2010. – 36с.Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ «Диференціальні рівняння») для студентів усіх спеціальностей.
Наведені основні визначення та методика розв’язування звичайних диференціальних рівнянь.
Розглянуті диференціальні рівняння першого та другого порядків, а т...
Литвин І.І., Конопчук О.М., Желізняк Г.О. Вища математика

Литвин І.І., Конопчук О.М., Желізняк Г.О. Вища математика

 • разное
 • pdf
 • 3.68 МБ
 • добавлен 02.12.2010
Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. – 2004. - 368 с.
Посібник містить виклад матеріалу курсу «Вища математика» в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти. Достатньо широка система вправ дозволяє використовувати посібник як задачник.
Зміст.
Системи числення.
Наближені обчислення.
...
Архіпова О.С. Вища математика

Архіпова О.С. Вища математика

 • разное
 • pdf
 • 3.08 МБ
 • добавлен 23.10.2011
Харків: ХНАМГ, 2008. – 282 с. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка».

Навчальний посібник містить теоретичні відомості з основних розділів вищої математики: лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення, функції багатьох змінних, звичайних...