Дисертация
 • формат rtf
 • размер 31.4 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Целуйко М.Є. Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2006.

Автореферат присвячена вивченню ефективності антитерористичної політики в контексті забезпечення суспільної стабільності держави за критеріями відповідності її складових до боротьби проти сучасних особливостей тероризму. У роботі розкрито сутність тероризму шляхом виділення його ознак і виокремлення серед суміжних явищ, на підставі чого запропоновано визначення тероризму. Доведено, що сучасний тероризм зберігає значну кількість напрямів розвитку й набуває ознак глобального явища. Подано характеристику силового напряму антитерористичної політики та її основних елементів. Виділено сучасні методи силової діяльності, які можуть бути застосовані в боротьбі проти тероризму. Установлено, що ефективність антитерористичної політики держави ускладнена невідповідністю її методів до особливостей міжнародної структури тероризму, сучасних методів тиску терористів та специфіки суб’єкта. Досліджено проблеми якості інформаційного забезпечення антитерористичної політики щодо об’єкта терористичного нападу.
Ключові слова: тероризм, суспільна стабільність, антитерористична політика держави, міжнародна структура тероризму, методи силового тиску, інформаційна забезпеченість політики.
Похожие разделы
Смотрите также

Волинець О.О., Гетьманчук М.П., Гулай В.В., Дорошенко С.І., Малик І.Р. Політологія

 • формат doc
 • размер 410.18 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Підручник Національного університету „Львівська політехніка". 2004. - 284 с. О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик. Політика як суспільне явище і об’єкт дослідження. Політична влада і політична система. Політична діяльність та політичні технології. Людина і політика. Політика і групи інтересів. Політичні еліти і політичне лідерство. Держава і громадянське суспільство. Форми правління в сучасних демократичних...

Колбеч Г.К. Політика

 • формат djvu
 • размер 1.9 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Київ, 2004 Книга австралійського науковця і викладача Г. К. Колбеча доступно, зрозуміло й водночас науково розкриває зміст терміна «публічна політика». Не вдаючись до звичних для літератури з цієї галузі схем процесу розробки і здійснення політики, автор обговорює такі питання, як «Хто розробляє і здійснює політику?», «Де вона здійснюється?», «Навіщо існує політика?» тощо. Ця книга буде корисною студентам і викладачам політології, державного упра...

Овсій І. О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року)

 • формат doc
 • размер 209.6 КБ
 • добавлен 08 июня 2010 г.
Навчальний посібник. — 2-ге вид. — Київ: Либідь, 2002. - 240 с. Содержит в себе: Міжнародні контакти давніх слов'ян та їхніх державних утворень Зовнішня політика князів у процесі створення Київської держави Договір Олега з Візантією 911 року — документ великої історичної ваги Зовнішня політика Ігоря та Ольги Дипломатія Святослава Розквіт міжнародних зв'язків Русі за Володимира Великого та Ярослава Мудрого Внутрішні усобиці між руськими...

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів закладів освіти І-IV рівнів акредитації

 • формат pdf
 • размер 21.15 МБ
 • добавлен 05 апреля 2010 г.
2-е видання, виправлене і доповнене. — К.: Каравела, 2001. 344с. У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленого Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і...

Політологія - Узагальнюючий підручник

 • формат doc
 • размер 178.52 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Автор неизвестен. Узагальнюючий підручник. Зміст підручника: 1. Предмет, метод, функції політології і структура політології 2. Становлення і pозвиток сучасної політології 3. Історія політичних теорій. Політичні вчення Стародавнього світу 4. Головні досягнення політичної думки від Середньовіччя до Нового часу 5. Головні риси політичної думки Росії 6. Головні етапи розвитку ПДУ: 3.1 Генеза ідей з прадавніх часів до ХІХ ст. 7. Політичні концепції ук...

Програма курсу Політика и релігія

Учебная программа
 • формат doc
 • размер 363.5 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Мета навчальної дисципліни: показати специфіку політичного погляду на проблему взаємовідносин політики і релігії. Завдання: познайомити з історією й сучасним станом проблеми, зі специфікою методів; освітити зміст політичного богослов'я й соціальних концепцій основних релігій сучасності, структуру й функції взаємодії політичних і релігійних організацій, специфіку релігійно-політичної діяльності, характер релігійно–політичних відносин; принципи і...

Старикова О. Теоретичні основи інституціонального дослідження політичного класу

Статья
 • формат doc
 • размер 59.5 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Стаття присвячена дослідженню виникнення та сутності політичного класу, який відіграє важливу роль у досягненні політичної стабільності та соціально - позитивної спрямованості політичних процесів. Основу наукового дослідження становить теоретичне окреслення меж застосування понять «клас», «еліта» та «лідерство». Ключові слова: політичний процес, політичний клас, еліта, лідерство.

Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні

 • формат djvu
 • размер 15.06 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. — 750 с. У цій книзі систематизовано наукову парадигму державної політики, розкрито зміст, принципи й методологію її аналізу. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократичних перспектив суспільного розвитку. Книга викличе зацікавлення у аналітиків, експертів,...

Фесун Г. Роль політичної культури у формуванні іміджу політика

Статья
 • формат doc
 • размер 77 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Досліджена політична культура як фактор розвитку політичного процесу, що безпосередньо стосується іміджу політика. Оскільки вона виступає як система цінностей, яка формує ідентичність особистості, соціальних груп, нації та мотивує їхню соціально - політичну поведінку, і в певному розумінні структурує політичний простір суспільства. Ключові слова: імідж, політична культура, політична свідомість, політична пове...

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології

 • формат doc
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 14 июля 2011 г.
Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с. Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади; висвітлюються основи теорії політики,...