Этнография и этнология народов Украины
Этнография и этнология
 • формат pdf
 • размер 10.97 МБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Гнатюк В. Гаївки. Матеріали до української етнології. Том 12
Львів, 1909

Один з найповніших фольклорних збірників українських весняних календарних пісень відомого українського етнографа та фольклориста Володимира Гнатюка. Праця вважається класичним зразком української фольклористики, а зібрані в ній матеріали відзначаються точністю запису і регіональним різноманіттям.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Декоративно-прикладное искусство
 4. Вышивка
 5. Украинская народная вышивка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Декоративно-прикладное искусство
 4. Художественная роспись
 5. Украинская народная писанка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Искусство архитектуры
 4. История архитектуры
 5. История архитектуры Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История Украины
 4. Украинская диаспора
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Крыма
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История украинской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Легкая промышленность
 3. История костюма и моды
 4. Народный костюм
 5. Украинский народный костюм
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на русском языке
 3. Для детей
 4. Сказки народов мира
 5. Украинские народные сказки
 1. Прикладная литература
 2. Досуг
 3. Кулинария
 4. Украинская кухня
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Книги для детей
 4. На украинском языке
 5. Украинские народные сказки
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Книги для детей
 4. Сказки народов мира
 5. Сказки народов Европы
 6. Украинские народные сказки
 1. Художественная литература
 2. Фольклорные (народные) произведения
 3. Обрядовый фольклор
 4. Украинский обрядовый фольклор
 1. Художественная литература
 2. Фольклорные (народные) произведения
 3. Песенный фольклор
 4. Украинские народные песни
Смотрите также

Аксьонова Н.В. та ін. Символичні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія)

 • формат pdf
 • размер 2.38 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Бібліогр. матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / Уклад.: Н. В. Аксьонова, Ю. Ю. Полякова, М. І. Філон, О. Є. Хомік; Бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 336 с. Бібліографічні матеріали містять спеціальну літературу, присвячену широкому колу проблем, що стосуються етнології, фольклору та міфології українського, російського і білоруського народів....

Войтович В.М. Українська міфологія

 • формат djvu
 • размер 109.4 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Київ: Либідь, 2002. - 664 с. Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології - народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань та повір'їв. Текст супроводжується авторськими ілюстраціями, відомостями про визначних етнографів минулого та грунтовною бібліографією.

Гнатюк Володимир. Нарис української міфології

 • формат djvu
 • размер 8.14 МБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
Львів: Ін-т Народознавства Нац. Академії Наук. України, 2000. - 263 с. Володимир Гнатюк у своєму «Нарисі української міфології» наводить дані про 108 міфологічних істот, що беруть початок у дохристиянській добі. Серед них є п’ятнадцять нарисів про головних поганських богів.

Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського народу

 • формат djvu
 • размер 3.31 МБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Луцьк, 2005, 310 с. Пропоноване видання порушує питання походження в українському фольклорі образів та сюжетів первісної міфології. Для з’сування цього завдання залучаються, крім фольклористичних, археологічні та етнологічні матеріали. Зміст Міфологія казки Міфологія календарно-обрядового циклу Міфологія замовлянь

Дей О.І. (упоряд.) Пісні кохання

 • формат pdf
 • размер 6.89 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Київ: Дніпро, 1986. - 370 с. До збірника ввійшли найяскравіші зразки українських народних пісень про кохання, в тім числі й твори літературного походження. Тут використано численні джерела, зокрема рідкісні книги XVIII—XIX ст., а також рукописні фонди наукових закладів і бібліотек, матеріали сучасних записувачів фольклору. Це антологічне видання любовної лірики найповніше проти подібних збірників, що досі виходили у нас.

Дмитренко М. Українські народні історичні пісні як об'єкт дослідження

Статья
 • формат pdf
 • размер 147.63 КБ
 • добавлен 29 ноября 2010 г.
// Народознавчі Зошити. — 2009. — № 1- 2. — С. 135-146. Системне формування української фольклористики як науки почалося на поч. ХIХ ст., коли утвердились романтичнi iдеї народницької доктрини. Вченi, письменники передусiм намагалися пiзнати глибиннi корiння свого народу, його мову, творчiсть. Народна лiрика та пiсенна епiка як об’єкти спорадичного збирання та студiюва ння стали iнтенсивним процесом записування i вивчення. Оцiнюючи вне сок М. Ма...

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій

Дисертация
 • формат docx
 • размер 56.27 КБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, Спеціальність: 10.01.07 - фольклористика Предмет дослідження. Предметом дослідження дисертації є українська народна міфологічна проза (міфологічна легенда, чарівна казка та казки про тварин) в записах та публікаціях ХІХ і ХХ століття, архівні матеріали ІМФЕ НАН України, бібліотек, кафедри фольклористики і науково-методичного фольклорно-етнографічного центру Київсько...

Колесса О. Люнарно-астральний мітологічний сюжет у старинній українській колядці. Боротьба гордого молодця з чорним туром

 • формат pdf
 • размер 5.62 МБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Львів, 1930. - 17 с. Український літературознавець, мовознавець, громадсько-політичний діяч та член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка Олександр Колесса проводить вивчення української колядки через призму європейських дослідників міфології. Розглядається астральна природа міфа, люнарно-астральна (місячна) природа колядки на прикладі давнього українського фольклору, аналізуються головні образи.

Пономарьов А.П. та ін. (упорядн.) Українці: народні вірування, повір'я, демонологія

 • формат djvu
 • размер 8.46 МБ
 • добавлен 21 августа 2011 г.
Київ: Либідь, 1992. - 322 с. 36ipкa знайомить із класичними зразками української етнографічної спадщини, які довгий час були вилучені з нашого духовного життя. Перед читачем постає дивовижний і захоплюючий світ уявлень наших предків, їхні звичаї, вірування, забобони тощо. Книга має науково-довіковий апарат, ілюстрації. Для викладачів, науковців, студентів, yсіx, хто цікавиться вітчизняною icтopiєю та етнографiєю. Автори: Л. П. Пономарьов, Ф.Р. Р...

Шейковський К. Бытъ Подолянъ. Том 1. Вип. 1

 • формат pdf
 • размер 5.1 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Київ, типографія І. та А. Давиденко, 1859, - 71 с. Матеріал присвячений такому виду народної творчості, як гаївки. Книга поділена на дві частини. Перша — теоретична, в ній розглядається походження гаївок та хороводів, їхні види, мета, час, коли вони виконуються тощо. Друга частина більш практична, адже містить безпосередні приклади гаївок. Вони розміщені за видами: від гаївок з елементами фітоморфізму до побутових.