Этническая психология
Психологические дисциплины
degree
 • формат doc
 • размер 527.5 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
Дипломная работа - Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями
ВМУРоЛ "Україна". Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю 7.040100 "Психологія". Викладач Бондаренко Л. В., консультант Голєв С. В. Виконала студентка Голобородько Є. В. - 82 стор. 2007 р.
Дисципліна: "Етнична психологія", "Соціальна психологія".

Теоретичний аналіз сприйняття українцями взаємодії України з Росією і США.
Психологічні аспекти взаємодії українців з росіянами та американцями.
Якості етнічної психіки українців, росіян та американців.
Етнічні стереотипи сприйняття українцями американців і росіян.
Психологічні методи дослідження етнічних особливостей та етнічної взаємодії.
Дослідження особливостей сприйняття українцями росіян та американців.
Дослідження якостей етнічної психіки українців, росіян та американців.
Дослідження сприйняття українцями взаємодії України з Росією та США.
Дослідження етнічних стереотипів сприйняття українцями американців та росіян.
Висновки та рекомендації.
Список використаних джерел (54).
Додатки:
Дані сприйняття українцями явищ етнічної психіки росіян та американців згідно теорії О. Донченко, представлені у діаграмах.
Анкета, розроблена автором дипломної роботи, що стосується сфер взаємодії України з Росією і США та сприйняття цієї взаємодії українцями.
Таблиця даних, отриманих в результаті експерименту з проективними малюнками: «Сприйняття національних образів респондентами різних національних груп».
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 4. Этнополитическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Этноконфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология адаптации
 4. Социально-психологическая адаптация
 5. Этническая адаптация
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Этносоциология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Психолингвистика
 5. Этнопсихолингвистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
Смотрите также

Дипломная работа - Особливості формування етничних стереотипів

degree
 • формат doc
 • размер 130.27 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна". Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.040101 "Психологія". Викладач Голєв С. В. Виконала студентка Голобородько Є. В. - 82 стор. 2008 р. Дисципліна: "Етнична психологія", "Соціальна психологія". Теоретичний аналіз психологічного явища етнічного стереотипу. Характеристика етнічного стереотипу. Джерела етнічних стереотипів. Етнічні стереотипи і міжкультурне спілкування. Наслід...

Дипломная работа - Проявление личностных особенностей детей беженцев и вынужденных переселенцев в совладании с акультурационным стрессом (адаптация к новым социокультурным условиям)

degree
 • формат rtf
 • размер 3.67 МБ
 • добавлен 29 октября 2011 г.
Дипломная работа. – КФ РГГУ. – Калуга. – 2010. - 114 с. Аннотация. Объект исследования - процесс адаптации детей беженцев и вынужденных переселенцев к новым социокультурным условиям. . Предмет исследования: проявление личностных особенностей детей беженцев и вынужденных переселенцев в совладании с акультурационным стрессом при адаптации к новым социокультурным условиям. . Целью нашего исследования является изучение особенностей адаптации детей...

Дипломная работа - Психологический пол личности

degree
 • формат rtf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Дипломная работа. – 2010. - 81 с. Аннотация. Объект исследования: психологический пол личности. Предмет исследования: характеристики, определяющие психологический пол личности, их обусловленность этнокультурными традициями и уровнем социально-экономического развития общества. Цель исследования: выявление специфики становления психологического пола личности при взаимодействии этнокультурных традиций и факторов, обусловленных современным уровн...

Духніч О.Є. Етнокультурні чинники наративного самоконституювання та взаємної ідентифікації слов'ян та кримських татар

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 295.82 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. . канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К. , 2009. — 20 с. — укp. Анотація. Запропоновано наративний підхід у дослідженні етнопсихологічної проблематики. Доведено ефективність особистого наративу як моделі вивчення самоконституювання суб'єкта, як фундаментального життєвого процесу, та як ситуативного, що визначається актуальним впливом і присутністю у житті людини фігури значущого...

Контрольная работа - Адаптация к новой культурной среде: этапы и факторы

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 86 КБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
Контрольная работа по этнопсихологии. специальность клинический психолог 4 курс.

Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект

 • формат pdf
 • размер 2.18 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Монографія. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 264 с. У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі. Методами історико-психологічного, порівняльного аналізу розкриваються важливі аспекти міфологічних образів та особливості їхнього опредмечення як основи традиційної символіки. З’ясовано несподівані кореляти...

Презентация - Психологические особенности народов Прибалтики

Презентация
 • формат ppt
 • размер 707.5 КБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
НГМУ социальная работа 2 курс 2010 г Новосибирск 12 слайдов. Основное занятие приоритет в обществе традиционные качества демографическая ситуация библиография

Реферат - Психологічні особливості українського національного характеру

Реферат
 • формат doc
 • размер 118.5 КБ
 • добавлен 13 мая 2010 г.
Вступ. Етнічні складники українського характеру. Соціопсихічні риси українського народу. Феномен української ментальності. Батьки і діти. Висновок. Список використаних джерел. 19 сторінок, українська мова.

Струніна В.М. Етносоціальні установки студентської молоді у структурі міжособистісної взаємодії

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 269.26 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с. Анотація. Проаналізовано основні підходи до вивчення етносоціальних установок за умов поліетнічного середовища у зарубіжній і вітчизняній психологічній літературі. Визначено основні проблеми вимірювання етносоціальних установок. Одержано нові емпіричні дані, що поглиблюють уявлення про особливості етносоціальної устано...

Хухлаев О.Е. Психопрофилактическая работа с последствиями переживания экстремальных ситуаций (материалы для тренинга в начальной школе)

Статья
 • формат docx
 • размер 20.43 КБ
 • добавлен 31 марта 2011 г.
Статья. Психопрофилактическая работа с последствиями переживания экстремальных ситуаций (материалы для тренинга в начальной школе) |// Плохое и хорошее прошлое: психопрофилактическая работа с последствиями переживания экстремальных ситуаций (в начальной школе) // Школьный психолог №17 (351) 1- 15.09.2005. – с.12-13. Работа с последствиями травмы, безусловно, требует от психолога совсем другой меры ответственности, чем в повседневной практике. Ст...