Этническая психология
Психологические дисциплины
degree
 • формат doc
 • размер 130.27 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
Дипломная работа - Особливості формування етничних стереотипів
ВМУРоЛ "Україна". Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.040101 "Психологія". Викладач Голєв С. В. Виконала студентка Голобородько Є. В. - 82 стор. 2008 р.
Дисципліна: "Етнична психологія", "Соціальна психологія".
Теоретичний аналіз психологічного явища етнічного стереотипу.
Характеристика етнічного стереотипу.
Джерела етнічних стереотипів.
Етнічні стереотипи і міжкультурне спілкування.
Наслідки стереотипізації.
Психологічні методи дослідження етнічних стереотипів.
Дослідження особливостей формування етнічних стереотипів
Дослідження етнічних стереотипів за допомогою проективного тесту.
Дослідження впливу ЗМІ на формування етнічних стереотипів.
Висновки та рекомендації.
Список використаних джерел (60).
Додатки:
Результати проективного дослідження, отримані на 1 етапі експерименту, представлені у діаграмі.
Результати впливу періодичних та Інтернет-видань на формування позитивних етнічних стереотипів, представлені у діаграмі.
Результати впливу періодичних та Інтернет-видань на формування негативних етнічних стереотипів, представлені у діаграмі.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 4. Этнополитическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Этноконфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология адаптации
 4. Социально-психологическая адаптация
 5. Этническая адаптация
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Этносоциология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Психолингвистика
 5. Этнопсихолингвистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
Смотрите также

Аймаганбетова О.Х. Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 332.57 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 31 с. Анотація. Досліджено структуру міжетнічних відносин у крос-культурному аспекті, вивчено стан даних відносин серед студентської молоді Республіки Казахстан і визначено тенденції їх подальшого розвитку за умов мультикультурної держави. Виокремлено основні компоненти структури міжетнічних взаємин, якими є: етнічна ідентичні...

Дипломная работа - Проявление личностных особенностей детей беженцев и вынужденных переселенцев в совладании с акультурационным стрессом (адаптация к новым социокультурным условиям)

degree
 • формат rtf
 • размер 3.67 МБ
 • добавлен 29 октября 2011 г.
Дипломная работа. – КФ РГГУ. – Калуга. – 2010. - 114 с. Аннотация. Объект исследования - процесс адаптации детей беженцев и вынужденных переселенцев к новым социокультурным условиям. . Предмет исследования: проявление личностных особенностей детей беженцев и вынужденных переселенцев в совладании с акультурационным стрессом при адаптации к новым социокультурным условиям. . Целью нашего исследования является изучение особенностей адаптации детей...

Дипломная работа - Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

degree
 • формат doc
 • размер 527.5 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна". Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю 7.040100 "Психологія". Викладач Бондаренко Л. В., консультант Голєв С. В. Виконала студентка Голобородько Є. В. - 82 стор. 2007 р. Дисципліна: "Етнична психологія", "Соціальна психологія". Теоретичний аналіз сприйняття українцями взаємодії України з Росією і США. Психологічні аспекти взаємодії українців з росіянами та американцями. Якості ет...

Дипломная работа - Психологический пол личности

degree
 • формат rtf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Дипломная работа. – 2010. - 81 с. Аннотация. Объект исследования: психологический пол личности. Предмет исследования: характеристики, определяющие психологический пол личности, их обусловленность этнокультурными традициями и уровнем социально-экономического развития общества. Цель исследования: выявление специфики становления психологического пола личности при взаимодействии этнокультурных традиций и факторов, обусловленных современным уровн...

Контрольная работа - Этнопсихология

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 119 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
Специфіка міжнаціональних стосунків. Етнопсихологічні особливості українського народу

Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект

 • формат pdf
 • размер 2.18 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Монографія. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 264 с. У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі. Методами історико-психологічного, порівняльного аналізу розкриваються важливі аспекти міфологічних образів та особливості їхнього опредмечення як основи традиційної символіки. З’ясовано несподівані кореляти...

Маякова І.В. Етнопсихологічні особливості картини світу дітей молодшого шкільного віку

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 249.83 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 17 с. Анотація. Теоретично обгрунтовано та практично виявлено специфічні елементи, що використовуються дітьми різних етнічних груп для передачі змісту картини світу. Висвітлено рівень розробленості даної проблеми у філософії, психолого-педагогічній, соціальній літературі. Проаналізовано такі поняття, як "картина світу", "висвою...

Павленко В., Таглін С. Етнічна психологія

 • формат docx
 • размер 11.91 МБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Етнопсихологічні ідеї в українській науці у XVIII ст. Етнопсихологічні дослідження на Слобожанщині в першій половині XIX ст. Перші експериментальні дослідження в етнопсихології в другій половині XIX ст. Проблематика предмету і методів етнопсихології в першій половині XX ст. Формування етнопсихологічної української школи в 20-30-х рр. XX ст. Сучасні теоретична і прикладна етнопсихологія. Основні категорії етнопсихології. Сучасні уявлення про предм...

Парходько Г.Ю. Мономіф як психологічна передумова формування української ментальності

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 346.39 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Розкрито сутність феномену мономіфу й обґрунтовано його значення для процесу формування ментальності етнічних спільнот. З'ясовано, що мономіф як матриця універсальних міфологічних сюжетів обумовлює можливість конструювання історій, актуальних до реальності та надання їм тих змістів, що є специфічними для потре...

Спиридонова Л.К. Етнокультурні особливості образу світу українців

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 244.27 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Одеський. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О. , 2009. — 18 с. Анотація. Визначено культурно-специфічні особливості образу світу українців. Емпірично виявлено міжкультурні, міжпоколінні та регіональні особливості розповсюдженості типів соціальних аксіом, визначених М. Бондом і К. Леунгом, зокрема, соціальний цинізм, соціальна гнучкість, нагорода зусиль, контроль долі та релігійність. Нав...