Товароведение


Зрезарцев М.П. та ін. Товарознавство сировини та матеріалів

Зрезарцев М.П. та ін. Товарознавство сировини та матеріалів

 • разное
 • docx
 • 15.06 МБ
 • добавлен 15.01.2012
Навч. пос./ Зрезарцев М.П., Зрезарцев В.М., Параніч В.П. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 404 с.

Повсякденне споживання товарів вимагає детального вивчення їх споживних властивостей та умов використання. Споживчі властивості більшості товарів визначаються використовуємими матеріалами і технологією їх виробництва....
Майковська В.І. Товарознавство. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Майковська В.І. Товарознавство. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи

 • разное
 • doc
 • 273 КБ
 • добавлен 17.12.2011
Харків: ХІНЕМ. - 2008. - 27 с.
Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрям підготовки 6.030507 "Маркетинг", 6.030504 "Економіка підприємства", галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент".

Надані методичні ...
Болотніков?А.О. Навчальна програма дисципліни Товарознавство (для бакалаврів)

Болотніков?А.О. Навчальна програма дисципліни Товарознавство (для бакалаврів)

 • разное
 • pdf
 • 174.32 КБ
 • добавлен 17.12.2011
К.: МАУП, 2006. — 24 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Товарознавство, вказівки до виконання контрольної роботи, питання для самоконтролю, теми контрольних робіт (рефератів), а також список літератури.

Товарознавство є початковою і водночас базовою дисципліною марк...
Поливанова Т.М. Трикотажные, галантерейные и парфюмерно-косметические товары. Товароведение

Поливанова Т.М. Трикотажные, галантерейные и парфюмерно-косметические товары. Товароведение

 • разное
 • djvu
 • 3.7 МБ
 • добавлен 17.12.2011
Учебник, г. Москва, издательство "Экономика", 1981г., 255 стр.

Трикотажные товары
Производство трикотажных полотен
Ассортимент трикотажных изделий
Галантерейные товары
Текстильная галантерея
Изделия из пластических масс и поделочных материалов
Кожевенно-галантерейные и дорожные изделия
Мочальник И.А., Самойлов М.В. Производственные технологии и товароведение

Мочальник И.А., Самойлов М.В. Производственные технологии и товароведение

 • разное
 • doc
 • 605.5 КБ
 • добавлен 13.12.2011
Учебно-методическое пособие. - Минск: БГЭУ, 2011. - 58 с.
В учебно-методическом пособии изложено тематическое содержание учебного материала по дисциплине «Производственные технологии и товароведение», приведен порядок изучения дисциплины «Производственные технологии и товароведение, включая методики проведения практических ...
Шлёнская Т.В., Ширабайкина Л.А., Фекина О.В., Чичёва-Филатова Л.В. Товароведение пищевого сырья

Шлёнская Т.В., Ширабайкина Л.А., Фекина О.В., Чичёва-Филатова Л.В. Товароведение пищевого сырья

 • разное
 • doc
 • 675.5 КБ
 • добавлен 11.12.2011
Учебное пособие.Часть 1,2,
3. - М., МГУТУ, 2004. - (64+84+84)с.

В учебно-практическом пособии, часть 1, приведены теоретические основы товароведения, а также факторы формирующие потребительские свойства товаров и факторы влияющие на их сохранение.
В учебном пособии, часть 2, приведены товароведные характеристик...
Нет изображения

Сирохман І.В. Товарознавство пакувальних товарів і тари

 • разное
 • docx
 • 2.17 МБ
 • добавлен 10.12.2011
Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 616 с.

Підручник розрахований на підготовку бакалаврів, спеціалістів спеціальностей «Товарознавство і комерційна діяльність», «Експертиза товарів і послуг», «Товарознавство та експертиза в митній справі» з дисципліни «Товарознавство тари і п...
Оснач О.Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти

Оснач О.Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти

 • разное
 • pdf
 • 2.09 МБ
 • добавлен 10.12.2011
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.

У навчальному посібнику розкривається класифікація, призначення, основні характеристики, маркірування, умови транспортування та зберігання основних видів промислового обладнання, інструменту, підшипників кочення та засобів промислової автоматики.
Ре...
Чупина Л.П., Киреева Т.Ю. Основы товароведения

Чупина Л.П., Киреева Т.Ю. Основы товароведения

 • разное
 • pdf
 • 830.11 КБ
 • добавлен 02.12.2011
Учебное пособие. - Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2003. - 97 с.

В учебном пособии по изучению дисциплины «Основы товароведения»
приводятся: теоретическая часть курса обучения; вопросы и задания для самопроверки,
варианты контрольной работы.
Пособие предназначено для студен...
Макрушина Т.И. (сост.) Методологические основы информационного обеспечения товароведения и экспертизы товаров

Макрушина Т.И. (сост.) Методологические основы информационного обеспечения товароведения и экспертизы товаров

 • разное
 • doc
 • 439.5 КБ
 • добавлен 15.11.2011
Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы по курсу «Информационное обеспечение товароведения и экспертизы товаров» для студентов очной формы обучения по специальности 351100 «Товароведение и экспертиза товаров» (по областям применения). - Алт. гос. техн. ун-т БТИ. – Бийск. Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2005. – ...
Таскина О.В., Фарков А.Г. (сост.) Экономическая, маркетинговая и логистическая части дипломной работы специальности Товароведение и экспертиза товаров

Таскина О.В., Фарков А.Г. (сост.) Экономическая, маркетинговая и логистическая части дипломной работы специальности Товароведение и экспертиза товаров

 • разное
 • pdf
 • 27.61 МБ
 • добавлен 13.11.2011
Методические рекомендации по выполнению экономической, маркетинговой и логистической частей дипломных работ студентами специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров" всех форм обучения. - Бийск : Изд-во АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2006. - 92 с.

Методические рекомендации освещают вопросы, связанные с содержани...
Макрушина Т.И. Маркировка товаров. Автоматизация информационного обеспечения товароведов

Макрушина Т.И. Маркировка товаров. Автоматизация информационного обеспечения товароведов

 • разное
 • doc
 • 622 КБ
 • добавлен 13.11.2011
Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы по курсу «Информационное обеспечение товароведения и экспертизы товаров» для студентов очной формы обучения по специальности 351100 «Товароведение и экспертиза товаров» (по областям применения). - Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск. Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2005. –...
Таскина О.В., Фарков А.Г. (сост.) Экономическая, маркетинговая и логистическая части дипломной работы специальности Товароведение и экспертиза товаров

Таскина О.В., Фарков А.Г. (сост.) Экономическая, маркетинговая и логистическая части дипломной работы специальности Товароведение и экспертиза товаров

 • разное
 • doc
 • 1.15 МБ
 • добавлен 12.11.2011
Методические рекомендации по выполнению экономической, маркетинговой и логистической частей дипломных работ студентами специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров" всех форм обучения. Бийск : Изд-во АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2006. - 92 с.

Методические рекомендации освещают вопросы, связанные с содержанием...
Ердакова В.П. Непродовольственные товары

Ердакова В.П. Непродовольственные товары

 • разное
 • doc
 • 303.5 КБ
 • добавлен 06.11.2011
Методические рекомендации по выполнению курсовых работ для студентов всех форм обучения по специальности 080401 «Товароведение и экспертиза товаров (в области товароведения, экспертизы и оценки товаров во внутренней и внешней торговле)» / В.П. Ердакова, А.Л. Верещагин; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. у...
Ердакова В.П. Товароведение и экспертиза пластмасс и бытовых химических товаров

Ердакова В.П. Товароведение и экспертиза пластмасс и бытовых химических товаров

 • разное
 • doc
 • 351.5 КБ
 • добавлен 06.11.2011
Программа, методические рекомендации и задания для выполнения контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальности 080401 «Товароведение и экспертиза товаров» / В.П. Ердакова; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2008. – 35 с.
В методических рекомендациях приведены программа кур...
Ердакова В.П. Современные косметические товары: ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества. Часть 1

Ердакова В.П. Современные косметические товары: ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества. Часть 1

 • разное
 • doc
 • 3.4 МБ
 • добавлен 06.11.2011
Косметические средства по уходу за волосами и кожей головы / В.П. Ердакова. - Алт. гос. тех. ун-т, БТИ. Бийск. Изд-во Алт. гос. тех. ун-та, 2007. 142 с.

В монографии рассмотрена классификация и современный ассор-тимент средств по уходу за волосами, проанализировано влияние их на состояние волос и кожи головы и проблем...
Нет изображения

Ердакова В.П. Современные косметические товары: ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества. Часть 2

 • разное
 • doc
 • 2.92 МБ
 • добавлен 06.11.2011
Средства по уходу за зубами и полостью рта / В.П. Ердакова. - Алт. гос. тех. ун-т, БТИ. Бийск.
Изд-во Алт. гос. тех. ун-та, 2007. 164 с.

В монографии рассмотрены классификация и современный ассор-тимент средств гигиены полости рта, проанализировано влияние их на состояние зубов и полости рта и проблемы, которые можн...
Ердакова В.П. Современные косметические товары: ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества. Часть 3

Ердакова В.П. Современные косметические товары: ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества. Часть 3

 • разное
 • doc
 • 1.33 МБ
 • добавлен 06.11.2011
Туалетные и парфюмерные мыла. - Алт. гос. тех. ун-т, БТИ. Бийск. Изд-во Алт. гос. тех. ун-та, 2007. 84 с.

В монографии рассмотрены классификация и современный ассор-тимент туалетных мыл, влияние мыла на состояние кожи и проблемы, которые можно решать при рациональном использовании туалетного мыла. Проанализированы факто...
Ердакова В.П. Теоретические и практические основы конструирования современных космецевтических средств, обладающих трансдермальной активностью

Ердакова В.П. Теоретические и практические основы конструирования современных космецевтических средств, обладающих трансдермальной активностью

 • разное
 • doc
 • 8.01 МБ
 • добавлен 06.11.2011
Монография / В.П. Ердакова; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2008. – 326 с.
ISBN 978-5-9257-0137-9

В монографии рассмотрены основные типы и роль мембранных структур в клетке, свойства липидов и их характеристика. Для конструирования совре-менных космецевтических средств необходимо им...
Правила использования штрих-кодов

Правила использования штрих-кодов

 • руководства
 • doc
 • 103.5 КБ
 • добавлен 24.08.2011
Штрих код (bar-code) представляет графическое изображение (в виде штрихов) последовательности цифр. Цифры, на основании которых разрабатывается указанное изображение, называются цифровым эквивалентом штрихового кода. Штриховой код содержит информацию о товаре и его производителе.
Аверин А.В. Товароведение, экспертиза и стандартизация

Аверин А.В. Товароведение, экспертиза и стандартизация

 • разное
 • rtf
 • 9.53 МБ
 • добавлен 14.09.2011
М.: МИЭМП, 2010, 133 с.

Рыночные отношения обусловили предъявление повышенных требований не только к формированию и рациональному управлению ассортиментом потребительских товаров в розничной торговой сети, но и к качеству товаров, реализуемых на потребительском рынке.

В связи с этим необходимы совершенствование...
Аверин А.В. Товароведение, экспертиза и стандартизация

Аверин А.В. Товароведение, экспертиза и стандартизация

 • разное
 • pdf
 • 5.88 МБ
 • добавлен 14.09.2011
Московский институт экономики, менеджмента и права, 2010. - 133 с.

Рыночные отношения обусловили предъявление повышенных требований не только к формированию и рациональному управлению ассортиментом потребительских товаров в розничной торговой сети, но и к качеству товаров, реализуемых на потребительском рынке.
В свя...
Аверин А.В. Товароведение,экспертиза и стандартизация

Аверин А.В. Товароведение,экспертиза и стандартизация

 • разное
 • doc
 • 855.5 КБ
 • добавлен 09.01.2010
Московский институт экономики, менеджмента и права, Товароведение, экспертиза и стандартизация, Учебный курс (учебно-методический комплекс), Аверин А. В. , 69 с.
Об авторе
Теоретические основы товароведения
Сущность, задачи и принципы товароведения
Объекты товароведной деятельности
Функции товара
Методы ...
Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф. Товароведение непродовольственных товаров

Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф. Товароведение непродовольственных товаров

 • разное
 • djvu
 • 9.07 МБ
 • добавлен 26.12.2010
М.: Изд-во "Экономика", 1989г. - 500с.
Содержание.
Предмет и содержание товароведения.
Классификация товаров.
Ассортимент товаров.
Прейскуранты на товары.
Качество товара.
Стандартизация товаров.
Оценка и контроль качества товаров.
Управление качеством продукции.
Пластмассы.
Общие свед...
Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф.Товароведение непродовольственных товаров

Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф.Товароведение непродовольственных товаров

 • разное
 • doc
 • 52.52 МБ
 • добавлен 30.11.2010
М.: Изд-во "Экономика", 1989г. - 500с.
1. Основы
Предмет и содержание товароведения
Классификация товаров
Ассортимент товаров
Прейскуранты на товары
Качество товара
Стандартизация товаров
Оценка и контроль качества товаров
Управление качеством продукции
2. Пластмассы
Общие сведения о п...
Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні вироби

Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні вироби

 • разное
 • djvu
 • 30.45 МБ
 • добавлен 22.05.2010
Підручник. — К.: Вищашк. , 2007. — 183с.: іл.

Розглянуто основи виробництва, чинники, що впливають на формування асортименту, та споживчі властивості взуттєвих і хутряних товарів. Особливу увагу приділено умовам приймання товарів за якістю і а зберігання їх. Наведено основні показники споживчих властивостей шкіри, хутра...
Бирюкова В.В. Товароведение непродовольственных товаров

Бирюкова В.В. Товароведение непродовольственных товаров

 • разное
 • doc
 • 242.75 КБ
 • добавлен 10.02.2011
Учеб. пособие /В. В. Бирюкова, Н. В. Шевченко, А. И. Чумаков. –Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – 64 с.

Основы товароведения непродовольственных товаров. Состояние и перспективы развития рынка непродовольственных товаров.
Стеклянные и керамические товары.
Строительные, мебельные товары и товары пластических масс.
Э...
Богатырев С., Михайлова И. Технология хранения и транспортирования товаров

Богатырев С., Михайлова И. Технология хранения и транспортирования товаров

 • разное
 • pdf
 • 1.54 МБ
 • добавлен 18.10.2009
М.: Дашков и Ко, 2009, 86 с.

Учебное пособие является кратким курсом по технологии хранения и транспортирования потребительских товаров, знания которых необходимы в практической деятельности товароведов и специалистов различных торговых организаций. В нем приводятся особенности классификации товаров по срокам хранения, ...
Богатырев С.А., Михайлова И.Ю. Технология хранения и транспортирования товаров

Богатырев С.А., Михайлова И.Ю. Технология хранения и транспортирования товаров

 • разное
 • doc
 • 1.28 МБ
 • добавлен 14.07.2011
М.: Дашков и Ко, 2009. - 86 с.

Учебное пособие является кратким курсом по технологии хранения и транспортирования потребительских товаров, знания которых необходимы в практической деятельности товароведов и специалистов различных торговых организаций. В нем приводятся особенности классификации товаров по срокам хранения...
Богатырев С.А., Михайлова И.Ю. Технология хранения и транспортирования товаров

Богатырев С.А., Михайлова И.Ю. Технология хранения и транспортирования товаров

 • разное
 • fb2
 • 1.21 МБ
 • добавлен 25.08.2011
М.: Дашков и Ко, 2009, 86с.

Учебное пособие является кратким курсом по технологии хранения и транспортирования потребительских товаров, знания которых необходимы в практической деятельности товароведов и специалистов различных торговых организаций. В нем приводятся особенности классификации товаров по срокам хранения, ф...
Нет изображения

Бойко Т.С. Товароведение и экспертиза товаров

 • разное
 • rtf
 • 6.35 МБ
 • добавлен 30.07.2011
Учебное пособие. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2003. – 112 с.

Содержание учебного пособия соответствует государственному образовательному стандарту по дисциплине «Товароведение и экспертиза товаров». В учебном пособии излагаются вопросы общей части товароведения и экспертизы товаров, которые являются основополагающими для изу...
Болотников А.А. Товароведение. Курс лекций. Часть 1

Болотников А.А. Товароведение. Курс лекций. Часть 1

 • разное
 • pdf
 • 771.12 КБ
 • добавлен 08.12.2009
В предлагаемом курсе лекций системно изложены основные понятия товароведения, а также теоретические и практические вопросы изучения потребительских свойств, производства, хранения и транспортировки товаров промышленного назначения.
Для студентов и слушателей экономических специальностей вузов, а также коммерсантов-практико...
Болотников А.А. Товароведение. Курс лекций. Часть 2

Болотников А.А. Товароведение. Курс лекций. Часть 2

 • разное
 • pdf
 • 607.71 КБ
 • добавлен 08.12.2009
Во второй части курса лекций по "Товароведению" представлены ассортимент электрических машин, оборудования, комплектующих изделий и устройств, а также основные группы потребительских непродовольственных товаров, их упаковка, условия хранения, транспортировка.
Для студентов и слушателей экономических специальностей вузов, а ...
Болотніков?А.О. Навчальна програма дисципліни Товарознавство (для бакалаврів)

Болотніков?А.О. Навчальна програма дисципліни Товарознавство (для бакалаврів)

 • разное
 • pdf
 • 174.32 КБ
 • добавлен 17.12.2011
К.: МАУП, 2006. — 24 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Товарознавство, вказівки до виконання контрольної роботи, питання для самоконтролю, теми контрольних робіт (рефератів), а також список літератури.

Товарознавство є початковою і водночас базовою дисципліною марк...
Войчак А.В. Товароведение сырья и материалов

Войчак А.В. Товароведение сырья и материалов

 • разное
 • doc
 • 1.81 МБ
 • добавлен 15.06.2010
Учеб. пособие. 1989. — 279 с

В учебном пособии рассмотрены основы производства, классификация, ассортимент, свойства, правила упаковки, маркировки, хранения и транспортирования основных групп сырья и материалов (топлива, смазочных, химических, строительных материалов, металлов и металлоизделий). Показано рациональное пр...
Волошко Н.И. Эстетика и дизайн товаров

Волошко Н.И. Эстетика и дизайн товаров

 • разное
 • pdf
 • 13.43 МБ
 • добавлен 09.01.2010
Учебно- практическое пособие. Пособие состоит из двух частей. В первой (теоретической) части отражены сведения о методологических основах научной дисциплины "Эстетика и дизайн товаров", отличительных признаках художественных стилей, факторах формирования и восприятия эстетической ценности товаров, значении моды в эстетическом ос...
Горун Е.Г., Шленская Т.В., Дмитриева С.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы

Горун Е.Г., Шленская Т.В., Дмитриева С.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы

 • разное
 • doc
 • 990.5 КБ
 • добавлен 28.08.2009
Учебное пособие. М., МГУТУ, 2004.
В учебном пособии изложены предмет и задачи курса «Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров». Освещены вопросы химического состава, классификации, кодирования и ассортимента товаров. Рассматриваются объекты и субъекты товарной деятельности, факторы, обеспечивающие формирование...
Нет изображения

Грибанова И.В. Товароведение непродовольственных товаров

 • разное
 • doc
 • 2.93 МБ
 • добавлен 16.08.2009
Учебное пособие / И. В. Грибанова. 2-е изд. Минск: Выш. шк. ,
2007. 191 с.


Охватывает все темы курса «Товароведение непродовольственных товаров». Рассмотрены характеристики текстильных, швейных, трикотажных, обувных, хозяйственных, галантерейных и других товаров.rn
Дворецкий И.В. Исследования в области совершенствования потребительских свойств швейных изделий с устойчивыми складками

Дворецкий И.В. Исследования в области совершенствования потребительских свойств швейных изделий с устойчивыми складками

 • разное
 • djvu
 • 520.1 КБ
 • добавлен 19.08.2010
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, Л.: Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса, 1968. - 22 с.
Специальность - Товароведение промышленных товаров
Сыцко В.Е. и др. Товароведение непродовольственных товаров

Сыцко В.Е. и др. Товароведение непродовольственных товаров

 • разное
 • pdf
 • 3.94 МБ
 • добавлен 27.02.2010
Учебник / Под общ. ред. В. Е. Сыцко. Мн.: Выш. шк , 2005. — 669 стр.

Рассмотрены современные направления изучения потребительских свойств товаров, а также специфика формирования их потребительской ценности, классификация и групповая характеристика видового ассортимента, изучение показателей качества, определение сортнос...
Нет изображения

Грибанова И.В. Товароведение непродовольственных товаров

 • разное
 • doc
 • 2.93 МБ
 • добавлен 16.08.2009
Учебное пособие / И. В. Грибанова. 2-е изд. Минск: Выш. шк. ,
2007. 191 с.


Охватывает все темы курса «Товароведение непродовольственных товаров». Рассмотрены характеристики текстильных, швейных, трикотажных, обувных, хозяйственных, галантерейных и других товаров.rn
Нет изображения

Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров

 • разное
 • html
 • 263.43 КБ
 • добавлен 18.10.2009
Авторы: Ю. В. Додонкин, И. А. Жебелева, В. И. Криштанович
Москва, Издательский центр "Академия",
2003. - 272 с.

В настоящем издании рассмотрены вопросы организации государственного контроля внешнеэкономической деятельности; основные классификационные системы и товарные номенклатуры, используемые в практике межд...
Нет изображения

Николаева М.А. Теоретические основы товароведения

 • разное
 • docx
 • 3.79 МБ
 • добавлен 15.11.2010
Учеб. для вузов / М. А. Николаева. — М. : Норма, 2007. — 448 с.

В учебнике раскрываются основные понятия товароведения, объекты, субъекты и методы товароведной деятельности; рассматриваются факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик. Особое внимание уделено средствам информации о товаре...
Неверов А.Н., Чалых Т.Н., Щербакова И.М. и др.Товароведение непродовольственных товаров

Неверов А.Н., Чалых Т.Н., Щербакова И.М. и др.Товароведение непродовольственных товаров

 • разное
 • doc
 • 3.26 МБ
 • добавлен 21.09.2010
Учебник по товароведению, содержит главы:
Теоретические основы товароведения
Текстильные и швейно-трикотажные товары
Кожевенно-обувные товары
Пушно-меховые и овчинно-шубные товары
Парфюмерно-косметические и галантерейные товары
Изделия из пластических масс
Бытовые химические товары
Силикатные т...
Горун Е.Г., Шленская Т.В., Дмитриева С.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы

Горун Е.Г., Шленская Т.В., Дмитриева С.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы

 • разное
 • doc
 • 990.5 КБ
 • добавлен 28.08.2009
Учебное пособие. М., МГУТУ, 2004.
В учебном пособии изложены предмет и задачи курса «Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров». Освещены вопросы химического состава, классификации, кодирования и ассортимента товаров. Рассматриваются объекты и субъекты товарной деятельности, факторы, обеспечивающие формирование...
Ходыкин А.П. и др. Товароведение непродовольственных товаров

Ходыкин А.П. и др. Товароведение непродовольственных товаров

 • разное
 • pdf
 • 22.62 МБ
 • добавлен 02.02.2010
Учебник/ Ходыкин А. П., Ляшко А. А., Волошко Н. И. и др.- М.: Дашков и К, 2006. - 540 с.

В учебнике рассматриваются товары хозяйственного, культурно-бытового назначения, одежда, обувь, галантерея и средства для ухода за кожей. Дана их классификация, характеристика ассортимента, требования к качеству. Учебник написан в с...
Николаева М.А. Товарная экспертиза

Николаева М.А. Товарная экспертиза

 • разное
 • pdf
 • 76.86 МБ
 • добавлен 26.01.2011
Учебник для вузов. — М.: Издательский дом "Деловая литература", 1998. — 288 с.

Методологические основы.
товарной экспертизы.
Предмет, цели, задачи и структура учебной дисциплины.
Принципы товарной экспертизы.
Общность и отличия товарной экспертизы.
от других видов оценочной деятельности.
Классифи...
Аверин А.В. Товароведение,экспертиза и стандартизация

Аверин А.В. Товароведение,экспертиза и стандартизация

 • разное
 • doc
 • 855.5 КБ
 • добавлен 09.01.2010
Московский институт экономики, менеджмента и права, Товароведение, экспертиза и стандартизация, Учебный курс (учебно-методический комплекс), Аверин А. В. , 69 с.
Об авторе
Теоретические основы товароведения
Сущность, задачи и принципы товароведения
Объекты товароведной деятельности
Функции товара
Методы ...
Костромитинов К.Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине Товароведение и экспертиза товаров

Костромитинов К.Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине Товароведение и экспертиза товаров

 • разное
 • doc
 • 1.61 МБ
 • добавлен 29.03.2010
Учеб. пособие. Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2009. - 169 с
Учебно-методический комплекс составлен на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования специальности коммерция (торговое дело) 080301.65, код ОПД. Ф. 12 «Товароведение и экспертиза товаров», утвержденного 23.03.2000 г
Соде...
Николаева М.А. Теоретические основы товароведения

Николаева М.А. Теоретические основы товароведения

 • разное
 • pdf
 • 5.34 МБ
 • добавлен 19.02.2011
М.: Норма, 2007, 448с.

В учебнике раскрываются основные понятия товароведения, объекты, субъекты и методы товароведной деятельности; рассматриваются факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик. Особое внимание уделено средствам информации о товаре: товарно-сопроводительным документам и м...
Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф.Товароведение непродовольственных товаров

Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф.Товароведение непродовольственных товаров

 • разное
 • doc
 • 52.52 МБ
 • добавлен 30.11.2010
М.: Изд-во "Экономика", 1989г. - 500с.
1. Основы
Предмет и содержание товароведения
Классификация товаров
Ассортимент товаров
Прейскуранты на товары
Качество товара
Стандартизация товаров
Оценка и контроль качества товаров
Управление качеством продукции
2. Пластмассы
Общие сведения о п...
Неверов А.Н., Чалых Т.Н. (ред) Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами

Неверов А.Н., Чалых Т.Н. (ред) Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами

 • разное
 • docx
 • 1.45 МБ
 • добавлен 08.02.2010
Учеб. для нач. проф. образования / Под ред. А. Н. Неверова, Т. Н. Чалых. - М.: ПрофОбрИздат, 2001. - 464 с.

Изложены теоретические основы товароведения непродовольственных товаров, рассмотрены вопросы стандартизации и сертификации товаров, приведены ассортимент и характеристика товаров, показатели качества, условия и ср...
Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф. Товароведение непродовольственных товаров

Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф. Товароведение непродовольственных товаров

 • разное
 • djvu
 • 9.07 МБ
 • добавлен 26.12.2010
М.: Изд-во "Экономика", 1989г. - 500с.
Содержание.
Предмет и содержание товароведения.
Классификация товаров.
Ассортимент товаров.
Прейскуранты на товары.
Качество товара.
Стандартизация товаров.
Оценка и контроль качества товаров.
Управление качеством продукции.
Пластмассы.
Общие свед...
Савина З.Г. Товароведение обуви

Савина З.Г. Товароведение обуви

 • разное
 • djvu
 • 2.98 МБ
 • добавлен 20.05.2010
Учебник для товароведческих отделений техникумов. — М.: Экономика, 1984. —248 с.

Учебник состоит из двух разделов. В первом разделе — «Обувные товары» — приводятся сведения о сырье, основах производства всех видов обуви, рассматриваются потребительский свойства, ассортимент и требования к качеству обуви.

Второй...
Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения

Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения

 • разное
 • doc
 • 955.72 КБ
 • добавлен 07.11.2010
Учебное пособие - Издательский центр «Академия», 2004. — 240 с.

Для студ. учреждений сред. проф. образования, для преподавателей образовательных учреждений нач. проф. образования
Бирюкова В.В. Товароведение непродовольственных товаров

Бирюкова В.В. Товароведение непродовольственных товаров

 • разное
 • doc
 • 242.75 КБ
 • добавлен 10.02.2011
Учеб. пособие /В. В. Бирюкова, Н. В. Шевченко, А. И. Чумаков. –Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – 64 с.

Основы товароведения непродовольственных товаров. Состояние и перспективы развития рынка непродовольственных товаров.
Стеклянные и керамические товары.
Строительные, мебельные товары и товары пластических масс.
Э...
Войчак А.В. Товароведение сырья и материалов

Войчак А.В. Товароведение сырья и материалов

 • разное
 • doc
 • 1.81 МБ
 • добавлен 15.06.2010
Учеб. пособие. 1989. — 279 с

В учебном пособии рассмотрены основы производства, классификация, ассортимент, свойства, правила упаковки, маркировки, хранения и транспортирования основных групп сырья и материалов (топлива, смазочных, химических, строительных материалов, металлов и металлоизделий). Показано рациональное пр...
Марцинкевич Т.Ф., Колесникова В.Ф. и др. Основы товароведения (непродовольственные товары)

Марцинкевич Т.Ф., Колесникова В.Ф. и др. Основы товароведения (непродовольственные товары)

 • разное
 • doc
 • 822 КБ
 • добавлен 22.05.2010
Краткий курс лекций для студентов заочной формы обучения
Гомель: УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2008. —182 с.

Цель данного пособия - краткое изложение материала по теоретическим основам товароведения и 15 основным товарным группам для самостоятельной работы студентов ...
Нет изображения

Жиряева Е.В. Товароведение

 • разное
 • doc
 • 9.06 МБ
 • добавлен 29.08.2010
Учебное пособие

В книге на практическом материале изложен широкий спектр вопросов товароведения, таких как систематизация товаров, методы кодирования, требования к ассортименту, методы проверки и оценки качества, определения рыночной стоимости, правила маркировки, способы упаковывания, требования к транспортным организа...