Компьютерная литература
  • формат pdf
  • размер 1,33 МБ
  • добавлен 02 декабря 2012 г.
Гнатюк В. Вступ до R на прикладах
Харківський Національний Економічний Університет – 2010, 107 с.
R – мова і середовище програмування орієнтовані, в першу чергу, на статистичні обрахунки, написання різного роду програм обробки, аналізу даних та представленні результатів в графічному вигляді. R є безкоштовним програмним середовищем з відкритим кодом, що розповсюджується на основі ліцензії GNU General Public License (заснованою Free Software Foundation) і знаходиться у вільному доступі. Програми написані на R запускаються на більшості платформ і операційних систем - FreeBSD, Linux, MacOS, Windows.
Проект R був ініційований працівниками Оуклендського університету Росом Іхакою та Робертом Джентлеменом (Ross Ihaka, Robert Gentleman University of Auckland, New Zealand) на початку 90-х і є діалектом більш раньої мови програмування S розробленою Bell Laboratories на чолі з Джоном Чемберсом (John Chambers) та колегами. Існує певна вімінність між програмними середовищами, однак програмний код написаний в S, в переважній більшості без змін буде виконуватися в R. Середовище R містить широку гаму статистичних методів та функцій (лінійний і нелінійний регресійний аналіз, статистичні тести, аналіз часових рядів, кластеризації і багато іншого), графічних інструментів і є значно гнучкішим ніж інші статистичні програмні продукти, оскільки користувачі постійно можуть розширювати функціонал зарахунок написання нових функцій. Відповідні пакети, що реалізують нові функції і розширюють можливості R розміщуються в онлайн колекції пакетів R. В мережі Inteet на сайті Comprehensive R Archive Network існує величезна колекція пакетів з функціями, що вже використовуються в різноманітних напрямках, від традиційно статистики до геофізики, біоінформатики, економетрії, соціології та інших суспільно важливих дисциплінах. В цьому сенсі R завжди знаходиться попереду в порівняні з пропієтарними програмними середовищами призначеними для статистичних обрахунків і аналізу даних.
Зміст:
Знайомство з R
Початок роботи
Приклади B R
Отримання допоміжної інформації
Приклади статистичних даних
Демонстрація можливостей R
Пакети в R
Об’єкти і типи даних в R
Вектори
Фактори
Часові ряди/серії
Матриці і масиви
Блоки даних або датафрейми
Списки
Логічні типи даних і оператори
Експорт/Імпорт даних B R
Експорт даних
Запис даних в форматі Excel
Перенаправлення даних з екрану в файл
Імпорт даних
Імпорт даних з форматованого текстового файлу
Функції read.tableQ,read.csv() і read.delimQ
Функція read.fwf ()
Функція scan()
Імпорт даних з файлів EXCEL (*.xls файли)
Імпорт даних з файлів SPSS
Введення даних з клавіатури
Отримання інформації про об’єкти
Спеціальні значення
NA і NaN
Нескінченість Inf
Значення NULL
Кодування значень змінних
Виключення відсутніх значень з аналізу
Функції і конструкції в R
Вбудовані функції
Написання власних функцій
Управління потоками - тести і цикли
Сімейство apply функцій
Статистика
Основні статистичні функції
Функції розподілу ймовірностей
Регресійний аналіз
Графіки і графічні параметри
Типи графіків
Збереження графіків у файл
Графічні параметри
Мультиграфіки
Колір
Символи
Лінії
Розмір символів, ліній та атрибутів графіка
Назви і підписи
Текст на графіку
Легенда
Додатки
Інсталяція R
Запуск R
Запуск скриптового файлу *.R
Запуск R у фоновому режимі
Об’єкт formula
Література
Покажчик