Контрольна робота - Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

Контрольна робота - Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії
 • лабараторные
 • docx
 • 117.84 КБ
 • добавлен 09.12.2011
ДонНТУ. Донецьк 25 с.

Контрольна робота з дисціплини: «Історія економіки та економічної думки»

У чому перебуває основний зміст еволюції буржуазної політекономії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.?
Виберіть правильні терміни й поняття, використовувані маржиналізмом.
Розкрийте зміст методологічних принципів маржиналізму.
Що являє собою концепція «чистої економіки» ?
Які з перерахованих характеристик відбивають основні риси теорії граничної корисності?
В чому полягає принцип з’єднання теорії «витрат виробництва» і теорії граничної корисності у А. Маршалла (Кембриджська школа).
Дайте загальну характеристику ідей австрійської школи буржуазної політичної економії (К. Менгер, Є. Бем-Баверк, Ф. Візер).
Розкрийте основні ідеї теоретичної спадщини Л. Вальраса та їх актуальність для вивчення методології загального рівноважного аналізу.
Економічні погляди А. Маршалла й виникнення неокласичного напрямку.
Основний зміст теорії представників математичної школи, роль економетрики в сучасній науці.
З перерахованих нижче виберіть основні напрямки австрійської школи політичної економії
и. др.

Смотрите также


Контрольна робота - Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

Контрольна робота - Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

 • лабараторные
 • rtf
 • 171.29 КБ
 • добавлен 22.12.2010
Львівський національний університет ім. І. Франка
економічний факультет
Спеціалізація Економіка підприємства
1-й курс, 2008
Контрольна робота з дисципліни «Історія економічних вчень»
Вступ
Загальні риси і розходження нової і старої історичних шкіл у Німеччині.
Загальні риси і розходження класичної і н...
Лекции - Історія економічних учень

Лекции - Історія економічних учень

 • лекции
 • doc
 • 668 КБ
 • добавлен 29.06.2010
Лень І. І., Гронтковська Г. Е. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 72 с.

Історія економічних учень як наука
Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя
Перші економічні школи: меркантилізм, фізіократи
Класична школа політичної економії
Еволюція класичної політичної економії
Виникнення альтернативних ...
Нет изображения

Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін. Історія економічних учень

 • разное
 • doc
 • 570.64 КБ
 • добавлен 17.01.2010
Підручник / КНЕУ -1999. - 564 с.

У підручнику висвітлено історію розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Основну увагу приділено викладенню провідних економічних концепцій, характеристиці основних напрямів та шкіл економічної теорії. Економічні доктрини розглядаються з позицій сучасних уявлень пр...
Реферат - Маржиналізм як переоцінка цінностей класичної школи політичної економії

Реферат - Маржиналізм як переоцінка цінностей класичної школи політичної економії

 • рефераты
 • doc
 • 95.5 КБ
 • добавлен 13.11.2011
Київ; КПІ; викладач Боклан Н.С.; факультет менеджменту та маркетингу; кафедра міжнародної економіки; предмет Історія економічних учень; 2010 рік; 17 стр.
Попередники маржиналізму
Революційна особливість маржиналізму
Характерні особливості першого етапу
Основоположники неокласичної теорії
Шпоры по Истории экономических учений (на укр.яз.)

Шпоры по Истории экономических учений (на укр.яз.)

 • шпаргалки
 • doc
 • 167.52 КБ
 • добавлен 04.08.2009
Комплексная шпора (3 в 1): Отдельными файлами - ответы на экзамен (100 вопросов); ответы на тесты по всем темам; деятели науки ( взгляды, школы, труды) от античности до наших дней.
1. Предмет і завдання курсу "Історія економічних учень"
2. Метод аналізу Історії економічних учень.
3. Економiчна думка стародавнього Схо...
Контрольна робота - Маржиналізм

Контрольна робота - Маржиналізм

 • лабараторные
 • doc
 • 91.5 КБ
 • добавлен 13.10.2010
План:
Вступ.
Історичні умови виникнення маржиналізму та його методологія.
Австрійська школа маржиналізму: основна проблематика досліджень.
Кембриджська школа маржиналізму та поява неокласичного аналізу.
Американська школа маржиналізму й теорія граничної продуктивності.
Математична школа економічної н...
Нет изображения

Шпаргалки - Історія економічних вчень укр

 • шпаргалки
 • doc
 • 831.35 КБ
 • добавлен 22.01.2011
34 вопр

Питання до державного іспиту з "Історії економічних вчень" - 2007
Меркантилізм як напрямок економічної думки, його економічна суть та значення. Економічна політика меркантилізму.
Школа фізіократів, її характеристика. Суть та значення "Економічної таблиці" Ф. Кене.
Зародження класичної політекономії, ...
Курсова робота - Економічні теорії неолібералізму. Концепція ідеальних типів господарських систем В. Ойкена

Курсова робота - Економічні теорії неолібералізму. Концепція ідеальних типів господарських систем В. Ойкена

 • курсовые
 • doc
 • 198.5 КБ
 • добавлен 12.09.2011
Курсовая работа,на украинском языке. Сдана на 5А.
Харків – 2011.

Змiст.
Вступ.
Теоретичні витоки та сутність неолібералізму.
Неолібералізм, як напрям економічної теорії.
Основні школи неолібералізму.
Німецький ордолібералізм та розвиток теорії соціального ринкового господарства.
Основні групи...
Кириленко В.В. (ред.) Історія економічних вчень

Кириленко В.В. (ред.) Історія економічних вчень

 • разное
 • pdf
 • 1.72 МБ
 • добавлен 03.06.2010
Навчальний посібник. – Тернопіль: „Економічна думка, 2007. – 233 с.

Докласичний етап розвитку економічної науки
Предмет, методологія і функції історії
економічних вчень
Економічна думка стародавнього світу
Економічна думка середньовіччя. Меркантилізм
Класичний етап розвитку економічної науки та її за...
Шпаргалка на модули в ЗНТУ

Шпаргалка на модули в ЗНТУ

 • шпаргалки
 • doc
 • 728.5 КБ
 • добавлен 29.09.2010
Подходит дляя написания модуля и для подготовки к семинарам. 2009 год.
Предмет, задачі, курсу «Історія економічних вчень».
Економічна думка Стародавнього Сходу.
Економічна думка Стародавньої Греції.
Економічна думка Стародавнього Риму.
Історичні умови виникнення і суть меркантилізму.
Розвиток меркантилізм...