Компьютерная литература
  • формат pdf
  • размер 9,43 МБ
  • добавлен 04 марта 2015 г.
Лазарєв Ю.Ф. Matlab і моделювання динамічних систем. Навчальний посібник
Київ: НТУУ КПІ, 2009
Глава
1. Вступ у Matlab

Командне вікно
Операції з числами
Операції з векторами й матрицями
Функції прикладної чисельної математики
Побудова графіків
Глава
2. Програмування у MatLAB

Оператори керування обчислювальним процесом
Створення найпростіших файл-функцій (процедур)
Створення Script-файлів
Графічне оформлення результатів
Функції функцій
Створення функцій від функцій
Приклад створення складної програми
Глава
3. Пакет програм SimuLink

Запуск SimuLink
Бібліотека SimuLink
Побудова блок-схем
Приклади утворення S-моделей
Контрольні запитання
Глава
4. Засоби взаємодії Matlab з SimuLink

Об’єднання S-моделей з програмами Matlab
Користувацькі бібліотеки S-блоків
Приклади застосування користувацької бібліотеки
Глава
5. Моделювання динамічних систем

Моделі і моделювання
Етапи розв‘язування інженерних задач на ЕОМ
Динамічні системи
Задачі і особливості моделювання гіроскопічних пристроїв
Похожие разделы