Менеджмент
Статья
 • формат doc
 • размер 2.17 МБ
 • добавлен 17 июля 2010 г.
Лекції - Операційний менеджмент
До складу лекцій входить: закони розвитку операційних систем, концепція логістики в операційному менеджменті, інформаційне забезпечення системи управління операційною системою, показники якості продукції. Фактори, що впливають на показники якості продукції, операційна функція та операційна система, управління витратами на підприємстві, управління транспортним обслуговуванням операційної системи, стратегія управління запасами на підприємстві, методи оцінки якості продукції, характеристика функціональних підсистем, основні завдання енергогосподарства на підприємстві, внутрішні змінні організації, їх характеристика, організація та управління складським господарством на підприємстві, система технічного обслуговування та ремонту обладнання: сутність та характеристика, управління збутом продукції, методи організації виробництва, сутність та завдання системи оперативного управління, роль менеджерів в управлінні операційної системи, елементи операційних систем, принципи та методи організації операційних процесів.
Смотрите также

Голянд И.Л. Менеджмент Управление предприятием

 • формат doc
 • размер 145.27 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
КГТУ, Учебно-методическое пособие по дисциплине «Менеджмент», раздел «Управление предприятием», предназначено для студентов специальности 0601100 «Менеджмент организации» всех форм обучения. Управление предприятием. Типология организационных структур. Функции менеджмента. Информационное обеспечение управления. Стратегия управления. Управленческие решения.

Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие

 • формат pdf
 • размер 3.69 МБ
 • добавлен 17 февраля 2011 г.
Курочкин А. С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000. - 144 с. Оглавление: Сущность и методологические основы управления операционной системой. Управление материальными ресурсами и производственными запасами. Управление производственной структурой предприятия. Управление качеством продукции, услуг. Управление МТС и сбытом на предприятии. Оперативный менеджмент операционной системы. Контроль в системе операционного менеджмента....

Курсовая работа - Модель підприємства як відкритої системи

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 61.3 КБ
 • добавлен 17 мая 2010 г.
Курсова робота з дисципліни « Операційний менеджмент» Вступ Підприємство як відкрита соціально-економічна система Економічна система та її елементи Характеристика підприємства як відкритої системи Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства Характеристика факторів внутрішнього середовища організації Фактори та чинники зовнішнього середовища організації Проблеми та перспективи розвитку діяльності підприємства як відкритої систе...

Лекции - Операційний менеджмент

Статья
 • формат doc, ppt, jpg, xls
 • размер 19.47 МБ
 • добавлен 08 августа 2010 г.
Київ 2006 ОМ як різновид функціонального Основа проектування Операційна система організації Операційна діяльність Управління процесом проектування Управління поточним фінансуванням Управління проектами Менеджмент якості та управління

Лекции - Операционный менеджмент

Статья
 • формат doc
 • размер 136.5 КБ
 • добавлен 25 января 2010 г.
Конспект лекций, ДУЭП, 2005 Операционный менеджмент как разновидность функционального менеджмента. Операционная стратегия. Операционная система организации. Операционная деятельность: ресурсы, процессы и результаты Управление процессом проектирования операционной системы Проектирование продукта и формирование производственной Проектированиепроизводственных мощностей Управление текущим фунционированием операционной системы Менеджмент качества и...

Лекции - Операционный менеджмент (на укр. языке)

Статья
 • формат doc
 • размер 1.31 МБ
 • добавлен 02 ноября 2009 г.
Преподаватель: Вольвач И. Ю., ХНТУ Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації Процес створення операційної системи та його етапи Процес та методи прийняття рішень в операційному менеджменті Стратегія організації та стратегія виробництва Агрегатне планування в операційних системах Короткострокове планування виробництва Оперативне управління в виробничих системах Управління матеріально-технічним забезпеченням та збутом Управління м...

Лопатенко Л.А. Операційний менеджмент

 • формат pdf
 • размер 607.54 КБ
 • добавлен 12 июня 2011 г.
Конспект лекций для студ. направления подготов. "Менеджмент" (укр. яз. ) - К.: МАУП, 2007. - 128 с. : Ил. ISBN 978-966-608-745-7 В конспекте лекций раскрыта сущность операционного менеджмента, принципы выбора операционной стратегии и построения операционной системы организаций. Освещены методы управления операционной системой предприятия, организации операционных процессов. Особое внимание уделено управлению процессом проектирования операционной...

Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В. Операційний менеджмент

 • формат doc
 • размер 700.58 КБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 236 с. Перший в Україні навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» містить навчальну програму та тематичні плани курсу, методичні поради щодо самостійного вивчення тем курсу, контрольні запитання та завдання для самоперевірки знань, плани семінарських і практичних занять, задачі, завдання для самостійного опрацювання прикладних аспект...

Павленко З. Операцційний менеджмент

 • формат doc
 • размер 813 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
98 стор. У конспекті лекцій розкрито сутність операційного менеджменту, принципи вибору операційної стратегії та побудови операційної системи організацій. Висвітлено методи управління .операційною системою підприємства, організацію операційних процесів. Особливу увагу приділено управлінню процесом проектування операційної системи та поточного функціонування. Проаналізовано проблему розробки і вибору товару чи послуги, місця розташування підприємс...

Реферат - Операційна система виробничого підприємства

Реферат
 • формат doc
 • размер 41.6 КБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Операційний менеджмент виробничої діяльності. Поняття операційної системи. Роль та місце операційної системи у виробничому підприємстві. Методичні підходи до функціонування операційної системи виробничого підприємства. Основи проектування операційної системи виробничого підприємства.