Этническая психология
Психологические дисциплины
Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 239.7 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Мединська Ю.Я. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 20 с.: рис.

Анотація.
Уперше запропоновано модель структури психічного апарату, згідно з якою глибинний рівень психіки (колективне несвідоме) є дворівневим, тобто є певним континуумом від універсального, етнічно недиференційованого прошарку до етнічно-специфічного. Надано визначення етнічного менталітету як психічної структури інформаційного характеру, змістове поліпшення якої спричинює етнічну ідентичність. Доведено доцільність означення етнічного менталітету як форми маніфестації колективного несвідомого у тенденції переважання його етнічно-специфічного прошарку. Здійснено теоретико-прикладне дослідження загальновідомої універсальності архетипічних мотивів, а також етнічно-специфічного аранжування міфологічних світоглядних систем. Розвинуто теоретичні підходи щодо особливостей українського менталітету у контексті глибинно-психологічної інтерпретації одержаних результатів експерименту.

Зміст.
Колективне несвідоме як об’єкт сучасної психологічної науки.
Дослідження колективного несвідомого у процесі тренінгово-терапевтичної групової роботи.
Особливості українського менталітету з урахуванням експериментально виявлених глибинно-психологічних констеляцій.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 4. Этнополитическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Этноконфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология адаптации
 4. Социально-психологическая адаптация
 5. Этническая адаптация
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Этносоциология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Психолингвистика
 5. Этнопсихолингвистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
Смотрите также

Дипломная работа - Особливості формування етничних стереотипів

degree
 • формат doc
 • размер 130.27 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна". Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.040101 "Психологія". Викладач Голєв С. В. Виконала студентка Голобородько Є. В. - 82 стор. 2008 р. Дисципліна: "Етнична психологія", "Соціальна психологія". Теоретичний аналіз психологічного явища етнічного стереотипу. Характеристика етнічного стереотипу. Джерела етнічних стереотипів. Етнічні стереотипи і міжкультурне спілкування. Наслід...

Духніч О.Є. Етнокультурні чинники наративного самоконституювання та взаємної ідентифікації слов'ян та кримських татар

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 295.82 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. . канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К. , 2009. — 20 с. — укp. Анотація. Запропоновано наративний підхід у дослідженні етнопсихологічної проблематики. Доведено ефективність особистого наративу як моделі вивчення самоконституювання суб'єкта, як фундаментального життєвого процесу, та як ситуативного, що визначається актуальним впливом і присутністю у житті людини фігури значущого...

Лозова О.М. Психосемантична структура етнічної свідомості

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 427.17 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 36 с. Анотація. Досліджено психосоматичну структуру етнічної свідомості, а саме: її перцептивні, рефлексивні та категоріальні структурні компоненти. Проведено психосемантичну реконструкцію первинних структур свідомості давніх східних слов'ян. Досліджено оцінність, емоційність, реактивність, просторову та часову категоризацію...