Нохріна Л.А., Александрова С.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства

Нохріна Л.А., Александрова С.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства
 • разное
 • pdf
 • 864.64 КБ
 • добавлен 28.01.2012
Для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та студентів 3 і 4 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107, 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа». - Х.: ХНАМГ, 2011. – 97 с.

ЗМІСТ
Вступ
Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин
Капітал підприємства
Нематеріальні активи
Основні засоби підприємства
Склад, структура та класифікація оборотних коштів
Трудові ресурси та стимулювання праці робітників
Поточні витрати підприємства та собівартість продукції
Фінансові результати діяльності підприємства
Список джерел

Смотрите также


Нохріна Л.А., Александрова С.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства

Нохріна Л.А., Александрова С.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • djvu
 • 457.97 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Х.: ХНАМГ, 2011. – 97 с.

Для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та студентів 3 і 4 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107, 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа».

ЗМІСТ
Вступ
Пі...
Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни Економіка підприємства

Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 465 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2007. - 60 с. Для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504 „Туризм.

ВСТУП
Альтернативні витрати
Ринкова система: попит та пропозиція
Виробнича програма підприємства
Основні засоби. Амортизація
Показники використання основних фондів підприємства
Нематеріальні а...
Якимчук Т.І., Ревко Т.В. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

Якимчук Т.І., Ревко Т.В. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

 • разное
 • pdf
 • 614.74 КБ
 • добавлен 16.01.2012
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2007. –
- 100 с.

Навчальний посібник методичного забезпечення дисципліни містить програму дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств», опорний конспект лекцій, завдання для індивідуальної та самостійної роботи, контр...
Нет изображения

Нохріна Л.А., Александрова С.А., Щербина Л.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 300 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2007. - 22 с. Для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504 Туризм.

Основною метою викладання дисципліни „Економіка підприємства є формування системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу показників господарсько-виробничої діяльності підприємства з урахуванням чинників зовнішн...
Пономарева Ю.В. Экономика предприятия. Сборник тестов. (укр. язык)

Пономарева Ю.В. Экономика предприятия. Сборник тестов. (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 461.5 КБ
 • добавлен 30.09.2010
Харьков: ХДУХТ,2008. - 70 стр.
Збірка тестів з дисципліни „Економіка підприємства призначена для проведення поточного контролю рівня знань студентів з теоретичних питань курсу.
Тестові завдання розроблено в тематичному розрізі, вони охоплюють ос-новні теми дисципліни „Економіка підприємства та передбачають тільки оди-нич...
Карпушенко М.Ю Конспект лекцій з дисципліни Організація обліку

Карпушенко М.Ю Конспект лекцій з дисципліни Організація обліку

 • разное
 • pdf
 • 967.36 КБ
 • добавлен 19.06.2011
Конспект лекцій складено відповідно до навчальної і робочої програми з
курсу «Організація обліку» для студентів напряму «Економіка
підприємництва» з метою сприяння
глибшому вивченню курсу й закріпленню теоретичних знань.
Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

 • разное
 • doc
 • 179.53 КБ
 • добавлен 17.01.2010
Навчально-методич-ний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки та підприємництва / Укладач: Гетьман О. О. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 79 с.

Навчально-методичний ...
Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 358.35 КБ
 • добавлен 16.03.2010
Навчальний посібник – Херсон, ХДТУ, 2003. – 292 с.
Посібник побудований відповідно до програми вивчення курсу «Економіка підприємства», на основі лекцій, прочитаних авторами.
Розглядаються економічні основи функціонування різних типів підприємств в умовах ринку. Висвітлені питання формування та використання ресурсів підп...
Гетьман О.О. Економічна діагностика

Гетьман О.О. Економічна діагностика

 • разное
 • doc
 • 394.26 КБ
 • добавлен 21.01.2010
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з економіки та підприємництва – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2004. – 78 с.
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна діагност...
Іванілов О.С. Економіка підприємства

Іванілов О.С. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 5.41 МБ
 • добавлен 23.04.2010
К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки.
Особлива увага приділена висвітленню питань організац...