Деловое общение
Академическая и специальная литература
Презентация
 • формат ppt
 • размер 166 КБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Презентація - Усне ділове мовлення
Зміст:
- Культура усного ділового мовлення.
- Види усного спілкування.
- Ділова нарада. Види нарад.
- Види і жанри публічних виступів.
- Телефонне ділове спілкування.
- Використана інформація.
Усне мовлення – це слухове сприймання певної інформації.
За допомогою усного мовлення спілкування і обмін думками відбувається безпосередньо. В усному мовленні вживається побутова й діалектна лексика, слова розмовно-просторічного характеру, своєрідні фразеологізми.
Синтаксична будова усної мови характеризується тим, що в ній здебільшого вживаються прості речення, часто – неповні. У складних реченнях переважає сурядність. Зв’язок речень переважно безсполучниковий. Рідко вживаються дієприкметникові й дієприслівникові звороти. Речення усної мови часто не вкладаються в звичайні синтаксичні рамки.
За характером спілкування усне мовлення – діалогічне, має ряд лексичних особливостей.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Документоведение и делопроизводство
 3. Делопроизводство / документационное обеспечение управления
 4. Деловая корреспонденция
 1. Академическая и специальная литература
 2. Междисциплинарные материалы
 3. Теория коммуникации
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания основ религиозных культур и светской этики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология общения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология общения
 4. Психология делового общения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Связи с общественностью (PR)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Социология массовых коммуникаций
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Этика и эстетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Английский язык
 4. Деловой английский / Business English
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Испанский язык
 4. Деловой испанский
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Итальянский язык
 4. Деловой итальянский
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Китайский язык
 4. Деловой китайский
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Коммуникативная лингвистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Немецкий язык
 4. Деловой немецкий язык
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Русский язык как иностранный
 4. Деловой русский
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Украинский язык
 4. Деловой украинский язык
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Французский язык
 4. Деловой французский
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Японский язык
 4. Деловой японский
 1. Прикладная литература
 2. Досуг
 3. Этикет
 1. Прикладная литература
 2. Работа и бизнес
 3. Деловая коммуникация
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Деловое общение
Смотрите также

Презентація - Листування

Презентация
 • формат ppt
 • размер 716.5 КБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Зміст: - Службовий лист. - Різновиди листів. - Листування. - Висновок. - Використана інформація. Службовий лист — це узагальнена назва різних за змістом документів, які виділяють у зв'язку із особливим способом передавання тексту — пересиланням поштою. Службовий лист є не лише носієм певної інформації, а й правовим документом.

Презентація - магнітний документ

Презентация
 • формат ppt
 • размер 529 КБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Презентація - магнітний документ; предмет - загальне документознавство; 1 курс, 2010 рік. спеціальність - документознавство та інформаційна діяльність Україна, Біла Церква.

Презентація - Накладна

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.23 МБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Зміст: - Накладна – це документ. - Реквізити. - Зразки. Накладна – це обліково-фінансовий документ про приймання, видачу чи відправлення матеріальних цінностей.

Презентація - Організація конфіденційного діловодства

Презентация
 • формат pptx
 • размер 202.38 КБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Зміст: - Коротко про конфіденційну інформацію - Складові частини конфіденційного діловодства - Порядок створення конфіденційного документа - Правила ведення конфіденційного діловодства - Інструкція з ведення конфіденційного діловодства - Система захисту конфіденційного діловодства - Список літератури Залежно від джерел, форми і засобів зберігання і розповсюдження інформація може бути прихованою, відкритою, масовою, приватною, об'єктивною і необ'...

Презентація - перфоровані документи

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5.02 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Спеціальність - документознавство та інформаційна діяльність; предмет - загальне документознавство; тема - перфоровані документи, харпактеристика, класифікація тощо.

Презентація - Правила кваліфікованого набору тексту

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
План: - Загальні правила оформлення тексту. - Специфічні вимоги при комп'ютерному наборі тексту . - Використана інформація. При комп'ютерному наборі тексту необхідно дотримуватися певних правил. Це дозволить отримати тексти, близькі по оформленню оригінал-макетів, використовуваним при виданні книг. Крім того, правильно оформлені і структуровані тексти легше перенести з однієї платформи на іншу (тобто прочитати в іншій операційній системі) або опу...

Презентація - Рецензія

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3.07 МБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
План: - Визначення рецензія. - Види рецензій. - Приблизна структура рецензії. - Зразок рецензії. - Використана інформація. Рецензія — публікація, в якій обговорюється та оцінюється літературний чи науковий твір, театральна вистава, фільм, виставка. Рецензія оприлюднюється у пресі, на радіо чи телебаченні.

Презентація - Скарга

Презентация
 • формат ppt
 • размер 541 КБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
Скарга - це документ, в якому особа (заклад) повідомляє про факт порушення його прав / інтересів з боку іншої особи (закладу) і пропонує вжити належних заходів для припинення порушення та ліквідації наслідків. Зміст: - Скарга – документ. - Реквізити скарги. - Зразок касаційної скарги. - Зразок скарги.

Презентація - Трудова угода

Презентация
 • формат ppt
 • размер 555 КБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Зміст: - Трудова угода – документ. - Реквізити. - Зразки. - Використана інформація. Трудова угода укладається між організацією й людиною, яка не працює в цій організації. Коли в організації чи установі бракує фахівців з певної галузі, вона залучає для виконання деяких видів робіт працівників з інших установ.

Презентація - Функції діловодної служби

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Національний аграрний університет, м.Київ, 6 курс, 2011 рік, 11 слайдів Предмет - діловодство Робота діловодної служби. Регулювання діяльності. Завдання діловодної служби. Керівник діловодної служби.