Реферат
 • формат doc
 • размер 53.31 КБ
 • добавлен 24 февраля 2010 г.
Реферат - Основні види навчальних занять
ДонГТУ, Конина Н. В. , 27 стр. Дисциплина - Организанция, содержание и методология высшего образования. Виды учебных занятий: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия. Их разновидность, структура и преимущества. Постановка каждого вида занятия и подготовка к нему. Краткое описание других видов занятий: коллоквиумы, консультации и индивидуальные занятия.
Похожие разделы
Смотрите также

Бізбіз Т.О. Усі уроки до курсу Людина і світ. 11 клас. Стандартний, академічний та профільний рівні

 • формат pdf
 • размер 102.87 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Харків: Основа, 2011. - 301 с. У посібнику представлені усі уроки до курсу «Людина і світ» для 11 класу за програмою 2010 р. Вони розроблені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи. Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Величко С.П., Царенко І.Л, Царенко О.М. Методика викладання безпеки життєдіяльності

 • формат pdf
 • размер 3.84 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2008. -318 с. У посібнику висвітлюється методика проведення навчальних занять з основ безпеки життєдіяльності (ОБЖ) у середній школі та пропонується зміст програмного матеріалу, за яким проводиться державна підсумкова атестація в 11 класі. Автори дають стислу характеристику освітніх технологій, розкривають дидактичні можливості й особливості їхньої реалізації на шкільних уроках. Навчальний посібник орієнтований не...

Види мистецтва: архітектура, скульптура

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3 МБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
НебянськаТ.В. Шполянська ЗОШ №2-ліцей. Черкаська обл. Україна. Презентація з курсу "Художня культура. 9 клас" на тему: " Види мистецтва: архітектура. скульптура" , 52 файли. Дається поняття просторових (пластичних) мистецтв, їх специфіки, перелічені основні архітектурні стилі; основні типи споруд. Охарактеризовано основні типи скульптур: монументальна, декоративна,станкова; кругла та рельєфна та ін. Велика кількість ілюстрацій.rn

Календарне планування уроків основ здоров’я

Календарно-тематический план
 • формат doc
 • размер 222.5 КБ
 • добавлен 21 апреля 2011 г.
Вступ. Значення здоров'я в житті людини. Цінність та неповнорність життя людини. Здоров'я – необхідна умова розвитку людини. Життя і здоров’я людини. Основні складові здоров’я: фізична, соціальна, психічна, духовна. Іх зв’язок і взаємовплив. Безпека і небезпека для життя. Фізична складова здоровя Фізичний розвиток людини. Рухова активність та іі вплив на розвиток підлітків. Життєвий ритм. Розпорядок дня підлітків. Сон і здоровя. Втома й перевт...

Курсовая работа - Оцінювання знань, умінь та навичок на уроці української літератури

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 26.87 КБ
 • добавлен 22 апреля 2010 г.
Зміст. Вступ. Контроль та оцінювання навчальних досягнень. Поняття про контроль і діагностику навчання. Функції перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок. Оцінювання на уроках української літератури. Без оцінки кожний процес засвоєння неможливий. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури. Висновки. Список використаної літератури. Додатки.

Лобчук О.Г. Навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови

 • формат doc
 • размер 691.5 КБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Посібник є першою спробою узагальнити напрацьований у лінгвістиці та методиці матеріал щодо формування у молодших школярів умінь усіх видів мовленнєвої діяльності. У першій частині посібника подані теоретичні питання мовленнєвої діяльності: поняття про мовлення, його види і функції, структуру мовленнєвого висловлювання, культуру мовлення. У другій частині розглядаються зміст і методика роботи з аудіювання, читання, письма, говоріння, складання ді...

Михайличенко О.В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі

 • формат pdf
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей. Суми: СумДПУ, 2009. – 122 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. У посібнику викладений основний зміст організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Особлива увага звернена на особливості методики здійснення навчання – лекцій, практичних, семінарських занять. Наводяться рекомендації щодо організації науково-дослідної р...

Полійчук Н.Й. Шкільні навчальні кабінети

 • формат pdf
 • размер 30.89 МБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
Харків: Основа, 2009. - 128 с. У книзі представлені нормативна документація та методичні рекомендації щодо обладнання і оформлення навчальних кабінетів. Надано зразки документації, описано досвід роботи навчальних закладів Чернівецької області. Для практичного використання педагогічними працівниками. Змicт: Розділ 1 Нормативні документи Наказ «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» Положенн...

Тестовий контроль мовної та мовленнєвої компетенції учнів на середньому та старшому ступені у ЗОШ

Реферат
 • формат doc
 • размер 126 КБ
 • добавлен 24 декабря 2010 г.
Реферат, 25 ст. Загальна характеристика тестів, Поняття, функції і види тестів, З історії створення тестів, Тестовий контроль в процесі навчання іноземній мові, Структура усного комунікативного тести типу інтерв’ю, Інтерв’ю і рольова гра, як форми тестування комунікативної компетенції учнів, Тестовий контроль в процесі навчання іноземій мові, Тестовий контроль мовної та мовленнєвої компетенції учнів на середньому та старшому ступені у ЗОШ.