Легкая атлетика
Физическая культура и спорт
Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,60 МБ
  • добавлен 01 января 2017 г.
Рибницький А.В., Нестеров О.С., Артеменко В.В. Фізичне виховання. Методика навчання окремих видів легкої атлетики на заняттях з фізичного виховання студентів ВНЗ
Методичні вказівки. - Мелітополь: Вид−во ТДАТУ,2016.- 88с.: іл.
Методичні вказівки до практичних занять студентів ОКР "Бакалавр" всіх напрямів підготовки денної форми навчання.
Основа даних вказівок – це узагальнення наукових даних, методичних розробок, матеріалів з легкої атлетики, що містяться в підручниках, посібниках українських і зарубіжних авторів.
Структура вказівок побудована за такою схемою. В перших трьох розділах подано теоретичний матеріал, що стосується значення легкої атлетики у фізичному вихованні вищих начальних закладів, історії зародження та розвитку легкої атлетики в Україні та світі, характеристики видів легкоатлетичних вправ.
В четвертому та п’ятому розділах розглянуто методика розвитку фізичних якостей легкоатлета, детальний аналіз техніки видів легкої атлетики. Вказуються особливості методики навчання в кожному виді, наводяться підвідні та спеціальні вправи, що сприяють кращому засвоєнню техніки навчання легкоатлетичних вправ, звертається увага на основні помилки, причини їх виникнення та засоби виправлення.
Похожие разделы