Легкая атлетика
Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 1,97 МБ
  • добавлен 27 апреля 2015 г.
Шолопак П.В., Шолопак Л.Ф. Легка атлетика у вищих навчальних закладах
Навчально-методичний посібник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 85 с.
Розглянуто основні види легкої атлетики, класифікації та характеристики легкоатлетичних вправ. Викладено історію виникнення й розвитку легкої атлетики, класифікацію та характеристику легкоатлетичних вправ, основи техніки та методику навчання видів легкої атлетики. Наведено зміст практичних занять з легкої атлетики в основних навчальних і спортивних відділеннях. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів підготовлений для досконалого оволодіння технікою та методикою виконання легкоатлетичних вправ.
Похожие разделы