Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник

Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник
 • разное
 • djvu
 • 1.36 МБ
 • добавлен 19.01.2010
К.: Вища школа, 1994. - 143 с.

Посібник знайомить студентів з основами дефектології - галузі педагогічної науки, яка розробляє питання вивчення, навчання, та соціальної адаптації аномальних дітей. Подано характеристику різних категорій аномальних дітей та навчально-виховних закладів для них, висвітлено особливості процесу виховання і навчання дітей з вадами фізичного і психічного розвитку. Знання основ дефектології допоможе майбутнім педагогам на більш ранніх етапах навчання виявляти причини неуспішності учнів загальноосвітніх шкіл та своєчасно рекомендувати батькам таких учнів відповідні типи спеціальних навчальних закладів.
Для студентів педагогічних інститутів, що вивчають дисципліну "Основи дфектології". Буде корисний працівникам початкових класів загальноосвітніх шкіл, батькам аномальних дітей.

Смотрите также


Лекція №3: Предмет і завдання дефектології або корекційної педагогіки

Лекція №3: Предмет і завдання дефектології або корекційної педагогіки

 • лекции
 • doc
 • 63 КБ
 • добавлен 18.07.2011
План лекції:
Дефектологія як наука.
Поняття реабілітація.
Завдання та діяльність дефектологів.
Вирішальна проблема дефектології
Нет изображения

Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини

 • разное
 • jpg
 • 179.6 МБ
 • добавлен 08.02.2012
Психологія розумово відсталої дитини: підруч. / В.М. Синьов, М.П. Матвєєва, О.П. Хохліна. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
ISBN 978-966-346-243rn
Робоча програма з курсу Основи дефектології

Робоча програма з курсу Основи дефектології

 • разное
 • doc
 • 192 КБ
 • добавлен 21.11.2010
Аномальні діти. Загальна характеристика. Предмет і завдання дефектології. Загальні закономірності психічного дизонтогенезу. Захворювання нервової системи. Взаємозв'язок відхилень у функціонуванні психічних процесів та особистісному розвитку дитини.
Діти з порушенням інтелектуального розвитку. Діти із затримкою психічного ро...
Грицюк В.І. Активізація корекційно-виховної роботи в допоміжній школі засобами рухливих ігор

Грицюк В.І. Активізація корекційно-виховної роботи в допоміжній школі засобами рухливих ігор

 • разное
 • pdf,doc
 • 180.4 КБ
 • добавлен 23.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2000. — 17 с.

Анотація.
Досліджено вплив рухливих ігор на розвиток дитячого організму розумово відсталих школярів.
Доведено, що на відміну від нормально розвинутих, аномальні діти потребують серйозного вдосконалення мо...
Золотоверх В.В. Становлення та розвиток дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами в системі спеціальної освіти України

Золотоверх В.В. Становлення та розвиток дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами в системі спеціальної освіти України

 • разное
 • pdf,rtf
 • 250.37 КБ
 • добавлен 23.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2001. — 21 с.

Анотація.
Обґрунтовано необхідність історико-педагогічного дослідження проблеми становлення та розвитку дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами в системі спеціальної освіти України як умова раннь...
Корнєв С.І. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І.О. Сікорського

Корнєв С.І. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І.О. Сікорського

 • разное
 • pdf,rtf
 • 227.96 КБ
 • добавлен 09.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2009. — 16 с.

Анотація.
Досліджено шляхи розвитку корекційної педагогіки та психології в Україні на основі аналізу наукової діяльності І. О. Сікорського.
Розкрито основні положення його наукової концепції, що ма...
Легкий О.М. Організаційно-педагогічні умови використання комп'ютера в спеціальній школі

Легкий О.М. Організаційно-педагогічні умови використання комп'ютера в спеціальній школі

 • разное
 • pdf,rtf
 • 226.26 КБ
 • добавлен 23.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2001. — 20 с.

Анотація.
Розглянуто актуальну проблему комп'ютеризації спеціальної шкільної освіти дітей з особливими потребами, їх розвиток шляхом використання в системі корекційного навчання комп'ютера та нових інформаційн...
Нет изображения

Товстоган В.С. Методичне забезпечення професійного відбору у системі трудової підготовки учнів допоміжної школи

 • разное
 • pdf,rtf
 • 218.22 КБ
 • добавлен 23.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2002. — 18 с.

Анотація.
Проведено теоретико-експериментальне дослідження з проблеми соціально-трудової адаптації випускників допоміжної школи.
Розглянуто професійний відбір у системі трудового навчання розумово відстал...
Дефектологія з основами психопатології

Дефектологія з основами психопатології

 • разное
 • doc
 • 620 КБ
 • добавлен 22.11.2010
Курс "Дефектологія з основами психопатології" є одним з базових у підготовці педагогів-дефектологів. Його мета - сформувати у студентів загальні поняття щодо закономірностей аномального розвитку в порівнянні з нормальним онтогенезом, а також надати знання про особливості структури дефекту у різних груп дітей з особливими потреба...
Курсова робота - Особливості розвитку пам’яті у дітей дошкільного віку

Курсова робота - Особливості розвитку пам’яті у дітей дошкільного віку

 • курсовые
 • doc
 • 155 КБ
 • добавлен 12.08.2010
Вступ. Загальне поняття пам'яті. Історія вивчення пам'яті. Види пам'яті. Процеси пам'яті. Теоретичні основи розвитку образної пам'яті у дошкільників. Сутність, структура і зміст образної пам'яті в педагогічній та психологотипу літературі. Розвиток пам'яті у дошкільників. Дослідження можливості розвитку пам'яті в старшому дошкіль...