Специальная (коррекционная) педагогика / дефектология
Педагогика
 • формат djvu
 • размер 1.36 МБ
 • добавлен 19 января 2010 г.
Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник
К.: Вища школа, 1994. - 143 с.

Посібник знайомить студентів з основами дефектології - галузі педагогічної науки, яка розробляє питання вивчення, навчання, та соціальної адаптації аномальних дітей. Подано характеристику різних категорій аномальних дітей та навчально-виховних закладів для них, висвітлено особливості процесу виховання і навчання дітей з вадами фізичного і психічного розвитку. Знання основ дефектології допоможе майбутнім педагогам на більш ранніх етапах навчання виявляти причини неуспішності учнів загальноосвітніх шкіл та своєчасно рекомендувати батькам таких учнів відповідні типи спеціальних навчальних закладів.
Для студентів педагогічних інститутів, що вивчають дисципліну "Основи дфектології". Буде корисний працівникам початкових класів загальноосвітніх шкіл, батькам аномальних дітей.
Похожие разделы
Смотрите также

Грицюк В.І. Активізація корекційно-виховної роботи в допоміжній школі засобами рухливих ігор

Дисертация
 • формат pdf, doc
 • размер 180.4 КБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2000. — 17 с. Анотація. Досліджено вплив рухливих ігор на розвиток дитячого організму розумово відсталих школярів. Доведено, що на відміну від нормально розвинутих, аномальні діти потребують серйозного вдосконалення мотиваційної, інтелектуальної, зокрема, рухової сфер у зв'язку з наявними у їх статусі незворотними хворобливими процесами, що призводить...

Дефектологія з основами психопатології

 • формат doc
 • размер 100.49 КБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Курс "Дефектологія з основами психопатології" є одним з базових у підготовці педагогів-дефектологів. Його мета - сформувати у студентів загальні поняття щодо закономірностей аномального розвитку в порівнянні з нормальним онтогенезом, а також надати знання про особливості структури дефекту у різних груп дітей з особливими потребами. В курсі розглядаються: поняття про норму та аномалію психічного розвитку, параметри та типи дизонтогенезу; порушення...

Золотоверх В.В. Становлення та розвиток дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами в системі спеціальної освіти України

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 250.37 КБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2001. — 21 с. Анотація. Обґрунтовано необхідність історико-педагогічного дослідження проблеми становлення та розвитку дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами в системі спеціальної освіти України як умова раннього виявлення, корекції властивих їм порушень і підготовки до навчання в школі. На підставі історико-логічного та порівняльного ана...

Корнєв С.І. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І.О. Сікорського

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 227.96 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2009. — 16 с. Анотація. Досліджено шляхи розвитку корекційної педагогіки та психології в Україні на основі аналізу наукової діяльності І. О. Сікорського. Розкрито основні положення його наукової концепції, що мали найбільший вплив на становлення та розвиток вітчизняної дефектології. Доведено, що І. О. Сікорський вперше у світовій практиці покла...

Курсова робота - Особливості розвитку пам’яті у дітей дошкільного віку

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 38.59 КБ
 • добавлен 12 августа 2010 г.
Вступ. Загальне поняття пам'яті. Історія вивчення пам'яті. Види пам'яті. Процеси пам'яті. Теоретичні основи розвитку образної пам'яті у дошкільників. Сутність, структура і зміст образної пам'яті в педагогічній та психологотипу літературі. Розвиток пам'яті у дошкільників. Дослідження можливості розвитку пам'яті в старшому дошкільному віці.

Легкий О.М. Організаційно-педагогічні умови використання комп'ютера в спеціальній школі

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 226.26 КБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2001. — 20 с. Анотація. Розглянуто актуальну проблему комп'ютеризації спеціальної шкільної освіти дітей з особливими потребами, їх розвиток шляхом використання в системі корекційного навчання комп'ютера та нових інформаційних технологій навчання. За результатами констатуючого дослідження визначено загальну тенденцію до розгортання процесу комп'ютеризац...

Лекція №3: Предмет і завдання дефектології або корекційної педагогіки

Статья
 • формат doc
 • размер 63 КБ
 • добавлен 18 июля 2011 г.
План лекції: Дефектологія як наука. Поняття реабілітація. Завдання та діяльність дефектологів. Вирішальна проблема дефектології

Робоча програма з курсу Основи дефектології

 • формат doc
 • размер 192 КБ
 • добавлен 21 ноября 2010 г.
Аномальні діти. Загальна характеристика. Предмет і завдання дефектології. Загальні закономірності психічного дизонтогенезу. Захворювання нервової системи. Взаємозв'язок відхилень у функціонуванні психічних процесів та особистісному розвитку дитини. Діти з порушенням інтелектуального розвитку. Діти із затримкою психічного розвитку. Особливості навчання дітей із затримкою психічного розвитку. Діти з порушенням слухового аналізатору. Індивідуальни...

Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини

 • формат jpg
 • размер 179.6 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Психологія розумово відсталої дитини: підруч. / В.М. Синьов, М.П. Матвєєва, О.П. Хохліна. – К.: Знання, 2008. – 359 с. ISBN 978-966-346-243rn

Товстоган В.С. Методичне забезпечення професійного відбору у системі трудової підготовки учнів допоміжної школи

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 218.22 КБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2002. — 18 с. Анотація. Проведено теоретико-експериментальне дослідження з проблеми соціально-трудової адаптації випускників допоміжної школи. Розглянуто професійний відбір у системі трудового навчання розумово відсталих учнів як засіб підвищення ефективності підготовки школярів до опанування робітничих професій. Розроблено організаційні форми та метод...