Статья - Колесник Н. Є. Педагогічна майстерність майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового навчання: історико-педагогічний аспект

Статья - Колесник Н. Є. Педагогічна майстерність майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового навчання: історико-педагогічний аспект
 • разное
 • pdf
 • 155.63 КБ
 • добавлен 08.08.2010
2010.
У статті представлено історико-педагогічний аспект педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового навчання; встановлено сутність та зміст проблеми дослідження; розкрито основні ідеї видатних учених, педагогів, митців, державних
діячів ХІХ-ХХст. щодо формування педагогічної майстерності на уроках трудового навчання:
художньої і технічної праці; визначено шляхи оновлення педагогічної майстерності та творчого впровадження в практику ВНЗ.
Вісник Житомирського державного університету. Випуск
50. Педагогічні науки.

Смотрите также


Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін Педагогічна майстерність

Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін Педагогічна майстерність

 • разное
 • doc
 • 2.56 МБ
 • добавлен 20.12.2010
Підручник за ред. І.А.Зязюна. — К.: Вища шк, 1997. —349 с.
Підручник орієнтований не тільки на теоретичну підготовку майбутніх учителів, а й на розвиток творчого потенціалу особистості педагога, формування практичної готовності до керівництва навчально-виховним процесом.
Крім теоретичного матеріалу, подано розробку лабор...
Інтерактивні технології на уроках трудового навчання

Інтерактивні технології на уроках трудового навчання

 • разное
 • pdf
 • 2.03 МБ
 • добавлен 06.11.2010
Інтерактивні технології на уроках трудового навчання. Методично-
практичний посібник. — Полтава: ПОІППО. – 2007. – 120 с.

У методично-практичному посібнику розкриваються науково-методичні основи і методика впровадження інтерактивних технологій на уроках трудового навчання. До посібника ввійшли напрацювання кращих вч...
Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. Педагогічна майстерність (укр.яз)

Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. Педагогічна майстерність (укр.яз)

 • разное
 • doc
 • 1.15 МБ
 • добавлен 21.02.2010
Підручник за ред. І.А.Зязюна. — 2-ге вид. допов. і переробл. — К.: Вища школа, 2004.— 422 с.
Підручник підготовлено відповідно до чинної програми курсу «Педагогічна майстерність». Друге видання книжки (1-ше вид. — 1997 р. ) докорінно перероблене і значно доповнене. У теоретичному курсі висвітлено сутність, природу і складник...
Хорунжий В.І. Готуємось до уроків трудового навчання. 3 клас

Хорунжий В.І. Готуємось до уроків трудового навчання. 3 клас

 • разное
 • pdf
 • 1.69 МБ
 • добавлен 05.08.2011
Навчальне видання
Вид-во «Ранок», 2008. — 160 с., іл. — (Готуємось до уроків).
Редактор Т. Г. Левченко, технічний редактор О. В. Романова
Посібник «Готуємось до уроків трудового навчання. 3 клас» на-
лежить до серії методичних розробок уроків трудового навчання
в початковій школі й укладений відповідно до «Пр...
Голік О. Організаційно-управлінський аспект позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників

Голік О. Організаційно-управлінський аспект позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників

 • разное
 • pdf
 • 4.61 МБ
 • добавлен 01.10.2010
Монографія. – Донецьк: ТОВ Юго-Восток, ЛТД, 2008. – 168 с.
Монографія присвячена узагальненню провідних концептуальних положень щодо сутності мети, змісту, форм та методів підготовки майбутніх учителів до організації позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників, в ній систематизовані визначення понять "позакласна дозві...
Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка (укр.яз)

Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка (укр.яз)

 • разное
 • pdf
 • 488.48 КБ
 • добавлен 21.02.2010
Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 176 с.
У посібнику розглядаються основні категорії загальної педагогіки, її теоретико-методологічні основи, провідні технології навчання та виховання, а також проблеми педагогічного менеджменту. Наголошується на особистісно-розвивальному характері навчання і виховання, оптимізації цих процесі...
Яременко Н.В. Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів

Яременко Н.В. Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів

 • разное
 • doc
 • 77.5 КБ
 • добавлен 07.12.2009
// Народна освіта: Електронне наукове фахове видання. – 2007, №
3. – Режим доступу: http:www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/3/statti/2yaremenko/ yaremenko.ht
У статті обґрунтована доцільність здійснення спеціальної підготовки майбутніх учителів до організації ігрової діяльності учнів у години дозвілля. Здійснено аналіз зм...
Нет изображения

План вивчення курсу педагогіка

 • разное
 • tif
 • 4.73 МБ
 • добавлен 15.12.2010
Загальні основи педагогіки.
Виховання особистості в цілісному пед. процесі.
Навчання в цілісному пед. процесі.
Школознавство.
Криворізький державний педагогічний університет (2 курс).rn
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 • разное
 • pdf
 • 7.93 МБ
 • добавлен 08.03.2011
Умань: ПП Жовтий О. О. , 2010. - Ч. 1-3


До збірника увійшли статті, у яких науковці розглядають актуальні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу загальноосвітньої і вищої школи, висвітлюють результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну в...
Мицкан Б., Презлята-Воробей Г. Руханкова абетка. Навчально-методичний посібник

Мицкан Б., Презлята-Воробей Г. Руханкова абетка. Навчально-методичний посібник

 • разное
 • doc
 • 1.97 МБ
 • добавлен 04.02.2011
Мицкан Б., Презлята-Воробей Г. Руханкова абетка: Навчально-методичний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005. — 64 с.
Запропонований додаток до "Букваря" допоможе вчителю початкових класів урізноманітнити навчальну діяльність дітей, запобігти гіпокінезії, створити умови для активного відпочинку, підвищити розу...