Легкая атлетика
Физическая культура и спорт
  • формат djvu
  • размер 3,75 МБ
  • добавлен 25 января 2017 г.
Захожа Н.Я., Митчик О.П., Пантік В.В. Легка атлетика у фізичному вихованні студентів
Навчально-методичний посібник. - Луцьк: РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. - 192 с.
Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ.
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми з фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів. У ньому розглянуто з сучасних позицій питання історії розвитку легкої атлетики, її місце в системі фізичного виховання студентської молоді, еволюції техніки, методики навчання легкоатлетичним вправам та тренування студентів. У посібнику використано дані з різних наук: історії, педагогіки, фізіології, теорії та методики фізичного виховання, біомеханіки спорту. Подано комплекс спеціальних рухливих ігор, які ефективно можуть бути застосовані на заняттях з легкої атлетики згідно програми з фізичного виховання студентів вищого навчального закладу. Навчальний посібник рекомендується для студентів та викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів неспортивного профілю, також для тренерів, спортсменів, фахівців та майбутніх спеціалістів у галузі фізичної культури.
Похожие разделы