Теория и методика физического воспитания
Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 531,30 КБ
  • добавлен 04 мая 2013 г.
Буллі В.О. Теорія і методика фізичного самовдосконалення
Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — Донецьк: Донецький університет економіки та права, 2009. — 51 с.
Посібник «Теорія і методика фізичного самовдосконалення» розглядає питання щодо формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботи; розкриває роль фізичної культури в розвитку особистості та її підготовки до професійної діяльності; формує мотиваційно-ціннісне ставлення до фізичної культури.
Посібник рекомендований для студентів економічних спеціальностей.
Зміст
Зміст дисципліни «Теорія і методика фізичного самовдосконалення»
Основи здорового способу життя
Сучасна концепція здоров’я і здорового способу життя
Мотивація здорового способу життя
Рухова активність – важлива складова забезпечення здоров’я
Фізична культура як частина культури суспільства
Система фізичного виховання у вузі
Методи оцінювання стану фізичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів
Фізична форма та її оцінка
Основи лікарського та педагогічного контрол.
Самоконтроль: завдання та методи дослідження
Визначення навантаження за об’єктивними показниками самоконтролю
Методика визначення навантаження за показниками пульсу, життєвої ємності легень і частоти подиху
Методика оцінки функціональної підготовленості за затримкою подиху
Методика оцінки стану центральної нервової системи за пульсом
Оцінка фізичної працездатності за результатами 12-хвилинного тесту в бігу та плаванні
Методика оцінки швидкості
Методика оцінки гнучкості
Оцінка фізичного розвитку
Теоретико-методичні основи оздоровчого тренування
Характеристика основних типів фізичного навантаження
Принципи організації оздоровчого фізичного навантаження
Дихання при заняттях фізичними вправами
Програма оздоровчих вправ
Професійно-прикладна підготовка в системі фізичного виховання
Підготовчо-відновлювальні форми фізичної активності
Загальна характеристика засобів відновлення фізичної активності та працездатності
Використання фізичних вправ для попередження стомлення, підвищення працездатності та прискорення її відновлення
Методика підвищення функціональних можливостей, рівня фізичного стану організму
Загальні принципи загартовування
Повітряні ванни
Сонячні ванни
Купання
Загартовування низькою температурою
Лазневі процедури
Основи техніки вибраного комплексу вправ
Форми оздоровчої фізичної культури та методика їх застосування
Ранкова гігієнічна гімнастика
Виробнича гімнастика
Ритмічна гімнастика
Атлетична гімнастика
Оздоровче плавання
Оздоровче ходіння
Оздоровчий біг
Ходіння на лижах
Фізична культура та фізичне вдосконалення в різний віковий період
Основи методики розробки індивідуальної
оздоровчої системи
Література
Похожие разделы