• формат pdf
  • размер 4.63 МБ
  • добавлен 05 сентября 2013 г.
Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія: Навчальний посібник
К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 76 с.
Розглянуто предмет і завдання української фразеології, статус і частиномовну специфіку фразем, шляхи формування фраземного складу мови та системні зв’язки між фразеологічними одиницями мови. В окремому розділі проаналізовано фраземи у словнику і тексті. Для студентів-філологів, а також усіх, хто вивчає й досліджує чи цікавиться українською мовою.