Статья
  • формат pdf
  • размер 2,18 МБ
  • добавлен 23 октября 2016 г.
Дослідження з лексикології і граматики української мови 2014. Выпуск 15
Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. — 243 с. — ISSN: 2313-4593
У збірнику подано результати наукових досліджень структурних та функційних особливостей одиниць лексико-фразеологічного і граматичного рівнів української мови з проекцією їх на різні сфери комунікації. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, учителів.
Актуальні проблеми загального мовознавства
Гурко О. В. Категорія ствердження у логіко-філософському та лінгвістичному витлумаченні.
Корольова В. В. Гендерні концепти в мовній свідомості сучасної молоді.
Попова І. С. Про парадокси окремих аспектів учення про синтаксичні зв’язки слів.
Собецька Н. В. Гендер і мова в сучасному лінгвістичному світі.
Дослідження системи української мови
Зайцева В. В. Антропоніми й топоніми – джерело походження метонімії (на матеріалі сучасної українськомовної газети).
Личук С. В. Способи творення географічної номенклатури Івано-Франківщини на позначення рослинного покриву.
Мосур О. С. Йосифінська та францисканська метрики як джерело вивчення мікротопонімії.
Степаненко О. К. Субстантивні блоки словотвірного гнізда з вершинним соматизмом рук-а.
Тараненко К. В. Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматики антонімії української мови.
Шевченко Т. В. Фонові детермінанти як компоненти семантико-синтаксичної структури речення.
Культура мови в українському суспільстві
Карікова Н. М. Культура української мови в концепції Василя Сімовича.
Коцюба Н. Й. Засоби вираження комунікативно-прагматичного значення в офіційно-діловому тексті (на прикладі розпорядчих документів).
Левун Н. В. Шляхи засвоєння акцентуаційних норм української мови.
Мамчич І. П. Мова наказів про зовнішнє незалежне оцінювання.
Миронюк С. С. Роль юридичної термінології у формуванні мовленнєвої культури студентів-правознавців.
Навчук Г. В., Шутак Л. Б. Культура мови медика як невід’ємна складова лікарської деонтології.
Пелипась М. І. Питання нормативності різних одиниць і явищ структури української мови в інтерпретації Максима Рильського.
Стасюк Т. В. Мовно-професійна компетентність / термінологічна компетентність у розрізі соціолінгвістики.
Чепурко К. О. Відхилення від норм української літературної мови при передачі літери «ґ» у словах іншомовного походження (на матеріалі сучасних українських газет).
Чорноус О. В. Пунктуаційні помилки в текстах судових рішень.
Мова публіцистичного й художнього дискурсу
Голікова Н. С. Семантичні та прагматичні маркери контекстуальних антонімів у художньо-літературному дискурсі.
Ковальчук М. С. Лексико-семантична структура метафори в романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого».
Кондратенко С. І. Етноконцепт «мальва» як елемент мовної картини світу Олеся Гончара.
Лощинова І. С. Оказіональні натурфактоніми у творчості дніпропетровських письменників.
Рибалка Я. І. Жаргонізми в літературі: мовні викрутаси чи зона підвищеної небезпеки? (на матеріалі роману «Архе» Л. Дереша).
Сардарян К. Г. Лексико-стилістичні особливості книги спогадів «Homo Feriens» Ірини Жиленко.
Семак Л. А. Функційно-стилістичний потенціал контекстуальних синонімів у сучасній жіночій прозі.
Похожие разделы