Стандарт
  • формат pdf
  • размер 2,16 МБ
  • добавлен 06 февраля 2016 г.
ДСТУ 1.1:2015 Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів
Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD): ДСТУ 1.1:2015. — [Чинний від 2015-12-20]. — К.: ДП УкрНДНЦ, 2015. — VІ, 48 с. — (Національний стандарт України).
Цей стандарт установлює загальні терміни та визначення понять у сфері стандартизації та суміжних видів діяльності. Передбачено, що він внесе вагомий внесок у справу взаєморозуміння між членами ІЅО, ІЕС і різними урядовими та неурядовими організаціями, що займаються стандартизацією на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Він також слугуватиме джерелом навчального або довідкового матеріалу, який у короткій формі наводить теоретичні та практичні принципи стандартизації, сертифікації та акредитації лабораторій.
Цей стандарт не дублює визначення термінів, які вже потлумачено в інших авторитетних міжнародних словниках.