Стандарт
  • формат pdf
  • размер 1,73 МБ
  • добавлен 20 января 2016 г.
ДСТУ 1.2:2015 Правила проведення робіт з національної стандартизації
Правила проведення робіт з національної стандартизації: ДСТУ 1.2:2015. — [Чинний від 2015-12-20]. — К.: ДП «УкрНДНЦ», 2015. — IV, 30 с. — (Національний стандарт України).
Цей стандарт застосовують під час розроблення проектів національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, перевірки та перегляду національних стандартів та кодексів усталеної практики, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
Вимоги цього стандарту поширюються на міждержавні стандарти (ГОСТ), передбачені Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року та прийняті Міждержавною радою стандартизації, метрології і сертифікації, під час їх перевіряння, переглядання, скасування та відновлення дії.