Стандарт
  • формат djvu
  • размер 1,26 МБ
  • добавлен 26 июля 2015 г.
ДСТУ 1.5: 2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ)
Київ, ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2003 - 62 с.
Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 16 травня 2003 р. № 85.
OCR - текстовый слой.
У цьому стандарті визначено правила, як будувати, викладати положення та оформлювати
національні стандарти, а також вимоги до їхнього змісту та рекомендації щодо внесення змін до них.
Цих правил треба дотримуватися, розробляючи інші нормативні документи національного рівня прийняття (кодексів усталеної практики, настанов, технічних умов тощо).
Положення цього стандарту можна поширювати на нормативні документи інших видів і рівнів прийняття (ухвалювання).
ЗМІСТ
Сфера застосування; Нормативні посилання; Терміни та визначення понять; Структура стандарту; Структурні елементи; Титульний аркуш; Передмова; Зміст; Вступ; Назва стандарту; Сфера застосування; Нормативні посилання; Терміни та визначення понять; Познаки та скорочення; Вимоги до об'єкта стандартизації; Додатки; Бібліографічні дані; Поділ стандарту; Заголовки та нумерування структурних елементів; Викладання стандарту; Загальні положення; Переліки; Назви організацій і продукції та їх скорочення; Таблиці; Рисунки; Формули; Посилання; Примітки; Приклади; Виноски; Скорочення; Умовні познаки; Позначання фізичних величин та одиниць фізичних величин; Числові значення; Внесення змін і поправок до стандарту та його перевидання; Побудова, викладання й оформлення змін і поправок; Оформлення стандарту в разі перевидання; Оформлення та видання стандарту; Оформлення проекту стандарту; Готування стандарту до видання; Видання багатотомного стандарту; Видання збірника стандартів; Зміст стандартів; Зміст основоположних стандартів; Зміст стандартів на продукцію, послуги; Зміст стандартів на методи контролювання; Зміст стандартів на процеси та послуги; Позначення національних стандартів та нормативних документівінших рівнів приймання; Позначення національних стандартів; Позначення інших нормативних документів;
Додаток А Форма титульного аркуша національного стандарту
Додаток Б Складання назви стандарту
Додаток В Форми сторінок національного стандарту
Додаток Г Приклад нумерації елементів стандарту або його окремої частини
Додаток Д Форми сторінок «Зміни» до стандарту
Додаток Е Форма аркуша ухвалення стандарту
Додаток Ж Рекомендації щодо оформлення проекту стандарту на обчислювальних машинах
Додаток И Оформлення реквізиту «Підпис» у документах з питань стандартизації
Додаток К Бібліографія