• формат doc
 • размер 691 КБ
 • добавлен 09 января 2012 г.
Дуда Н.М., Гриджук О.Є. Конспект лекцій з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)
Львів: НЛТУ України, 2007. - 95 с
Мова і мовлення в житті людини
Мова. Функції мови
Українська мова – національна мова українського народу,
її місце серед мов світу
Особливості розвитку української мови у різні періоди
Поняття про мову та мовлення. Літературна мова
Український правопис. Принципи українського правопису
Стилі і жанри сучасної української літературної мови
Особливості офіційно-ділового та наукового стилів
Поняття про стиль, стиль мови і жанр
Функціональні стилі сучасної української літературної мови
Лексика сучасної української мови
Поняття про лексику, лексикологію і слово
Значення слова. Однозначність і багатозначність
Лексика сучасної української літературної мови за походженням
Лексика сучасної української літературної мови за вживанням
Документ – основна форма функціонування офіційно-ділового стилю. Роль документів у професійній діяльності
Вимоги до оформлення та композиція ділових паперів
Поняття про документ. Вимоги до складання документів
Класифікація документів
Реквізити документів та правила їх оформлення
Текст як основа усного і писемного мовлення. Види текстів
Поняття про текст
Типи наукових текстів
Структура наукового тексту
Цитування. Виноски
Правила оформлення бібліографії
Текст як основний реквізит ділових паперів
Текст. Елементи тексту
Вимоги до тексту документа
Робота з морфологічними засобами
наукового та ділового мовлен-ня
Труднощі при використанні граматичних форм слів
у процесі мовлення
Поняття про морфологію та синтаксис
як складові частини граматики
Морфологічні особливості наукового та
офіційно-ділового стилів
Синтаксис писемного мовлення
Просте речення
Віддієслівні іменники
Розщеплення присудка
Труднощі з узгодженням
Складні випадки керування
Культура мовлення і професійна діяльність
Культура мовлення у діловому спіл-куванні
Поняття про культуру мови і мовлення
Комунікативні ознаки культури мовлення
Усне ділове спілкування. Види усного ділового мовлення
Ораторське мистецтво і ділове мовлення
Похожие разделы
Смотрите также

Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори

 • формат djvu
 • размер 2.58 МБ
 • добавлен 13 августа 2010 г.
Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. - К. , 1990. - 169 с. У монографії характеризуються форми вияву української загальнонародної мови — літературна мова і народні говори. Висвітлюється походження української мови, визначаються територіальні і соціальні говори на Україні, розглядається питання діалектного членування української мови, викладається історія і з'ясовується характер українських наріч і говорів, визначається зв'язок народних гово...

Огієнко Т.М., Богданова Л.Ф., Філіпова Н.А., Кириченко Н.Н. Стежинка до знань. Довідник школяра молодших класів. Тропинка к знаниям. Справочник младшего школьника

Справочник
 • формат djvu
 • размер 1.37 МБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Довідник містить матеріали курса початкової школи за предметами: читання, російська мова, українська мова, математика відповідно діючої програми. Робота з довідником забезпечує систематизацію та поповнення знань учнів. Схеми, таблиці, алгоритми, міркування, ілюстрації, точне формулювання понять з прикладами зроблять навчання дитини простим і цікавим. Учень зможе самостійно орієнтуватись у матеріалі довідника під час виконання домашніх завдань та...

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності українська мова

 • формат doc
 • размер 7.05 КБ
 • добавлен 23 апреля 2010 г.
Перелік питань для кандіспиту зі спеціальності "українська мова" містить 65 питань, об"єднаних у три блоки: Сучасна українська літературна мова; Історія української літературної мови; Історична граматика української мови; Українська діалектологія. Для аспірантів, що навчаються за спеціальністю 10.02.01 "українська мова".

Реферат - Українська літературна мова: формування, норми, функції та стилі. Ділова українська мова

Реферат
 • формат doc
 • размер 10.67 КБ
 • добавлен 29 декабря 2009 г.
Зміст. Українська літературна мова. Формування української мови. Норми української літературної мови. Функції та стилі сучасної української мови. Ділова українська мова.

Ткаченко Л.П., Щербакова Н.В. Українська мова: навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Навчальний посібник укладено згідно з програмами "Ділова українська мова" та "Українська мова". У ньому вміщено основні правила української орфографії та пунктуації, подано завдання для практичного опрацювання тем, тексти для перекладу, реферування, самодиктантів.

Ткаченко О.Г. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 2.28 МБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
Навч. посіб. для студ. усіх спец. та всіх форм навчання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / О. Г. Ткаченко ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Видавництво СумДУ, 2004. - 170 с.

Sukholutskaya М., Ervin G. Аудіододаток до курсу Speak and read essential Ukrainian. Уроки 1-10

 • формат mp3
 • размер 98.5 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Мова: українська, англійська (обох приблизно порівну) Опис: Маленький, майже крихітний путівник у світ української мови. Видання зорієнтоване для вивчення української як іноземної мови Видавництво: Pimsleur, 1993rn

Sukholutskaya М., Ervin G. Аудіододаток до курсу Speak and read essential Ukrainian. Уроки 11-20

 • формат mp3
 • размер 108.36 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Мова: українська, англійська (обох приблизно порівну) Опис: Маленький, майже крихітний путівник у світ української мови. Видання зорієнтоване для вивчення української як іноземної мови Видавництво: Pimsleur, 1993rn

Sukholutskaya М., Ervin G. Аудіододаток до курсу Speak and read essential Ukrainian. Уроки 21-30

 • формат mp3
 • размер 114.57 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Мова: українська, англійська (обох приблизно порівну) Опис: Маленький, майже крихітний путівник у світ української мови. Видання зорієнтоване для вивчення української як іноземної мови Видавництво: Pimsleur, 1993rn

Sukholutskaya М., Ervin G. Аудіододаток до курсу Speak and read essential Ukrainian. Уроки читання 1-19

 • формат mp3
 • размер 27.81 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Мова: українська, англійська (обох приблизно порівну) Опис: Маленький, майже крихітний путівник у світ української мови. Видання зорієнтоване для вивчення української як іноземної мови Видавництво: Pimsleur, 1993rn