Практикум
  • формат pdf
  • размер 2,01 МБ
  • добавлен 11 марта 2016 г.
Галяко Т.Л., Єрмакова Г.Г., Ксенофонтова Г.С. Лексичний мінімум
Навчально-методичне видання./– Київ: КНУБА, 2011. – 28 с.
Методичні вказівки до практичних занять з наукового стилю української і російської мов
Розглянуто приклади вирішення практичних питань, що пов’язані з перекладами лексичного міні-муму наукового стилю української і російської мов архітектурного аспекту. Мовний матеріал відібрано за принципом частотності вживання в матеріалах наукового стилю української і російської мов архітектурного аспекту.
Навчальний лексичний мінімум подано українською і російською мовами з паралельними перек-ладами англійською, арабською, турецькою, китайською, в’єтнамською з урахуванням мовних потреб іноземних студентів та їх лексичної компетенції.
Матеріали методичних вказівок враховують програмний лексичний мінімум з нейтрального стилю української і російської мов єтапів підготовчого відділення і І курсу архітектурного факультету до 160 слів.
Призначено для студентів-іноземців підготовчого відділення та І курсу архітектурного факультету (англійською, арабською, турецькою, китайською та в’єтнамською мовами) для аудиторної, позааудиторної роботи, виконання домашніх завдань.
Затверджено на засіданні кафедри українознавства, протокол № 8 від 21 березня 2011року.