Похожие разделы

Адамович Е.А. и др. Домашние задания в начальной школе

 • формат djvu
 • размер 551,45 КБ
 • добавлен 06 февраля 2015 г.
Методическое письмо. — М.: УЧПЕДГИЗ, 1957. — 68 с. Содержание: Общие требования к организации домашних заданий. Русский язык. Арифметика. Естествознание, история и география в IV классе. Совместная работа семьи и школы над правильной организацией домашней учебной работы детей.

Азбука права. Разработки занятий

 • формат doc, image
 • размер 56,30 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Изд-во «Учитель», 2007. – 134 с. В данном пособии представлены разработки занятий по гражданско-правовому воспитанию младших школьников. Последовательно, интересно и доступно, используя сюжеты известных сказок, учитель знакомит детей с необходимостью соблюдения каждым своих прав и обязанностей. Пособие предназначено всем, кто связан с воспитательной работой в школе.

Акинина Н.В. Подготовка учителей начальных классов к обучению младших школьников разговорной речи на иностранном языке

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 9,09 МБ
 • добавлен 28 марта 2012 г.
Кандидатская диссертация. — Москва, 2003. — 180 с. Содержание: Введение. Подготовка учителей начальных классов к обучению младших школьников разговорной речи на иностранном языке как педагогическая проблема. Опытно-экспериментальная работа по подготовке учителей к обучению младших школьников разговорной речи на иностранном языке. Заключение. Список литературы. Приложение.

Артамонова Г.О., Семикіна О.Д. Школа майбутнього першокласника: методичні рекомендації, розробки занять

Практикум
 • формат pdf
 • размер 655,02 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2012. — 141, [3] c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 1 (97)). — ISBN 978-617-00-1211-1. Посібник містить робочий навчальний план «Школи майбутнього першокласника», орієнтовні план-графік роботи, календарне планування, конспекти занять, складені відповідно до чинної програми дошкільної освіти «Я у Світі» та методичних рекомендацій із базових навчальних предметів МОН України, розроблених у лабораторії початкової осв...

Асмандиярова М.Г. (сост.) Как не заплутать во Всемирной паутине? (подборка для учителей начальных классов)

 • формат doc
 • размер 22,65 КБ
 • добавлен 21 июля 2012 г.
Полезные ресурсы интернет-сети для учителей начальных классов. Отв. за выпуск М.Г. Асмандиярова., 2008. - 2 стр. Собрана информация о наиболее известных образовательных порталах, хранилищах ЦОР и методических материалов и др. для поддержки учителей начальных классов по различным учебным дисциплинам: по математике, чтению, русскому языку, окружающему миру, музыкальному образованию, технологии, риторике, стандарты образования, авторские программы,...

Бєлкіна Е.В., Беззуб Ю.В., Руденко В.П. Авторські уроки з курсу Християнська етика в українській культурі. 1 клас. Дорога Добра

 • формат doc
 • размер 388,01 КБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Посібник для вчителя. — К., 2007. — 204 с. Збірка допоможе вчителю ґрунтовно підготуватися до уроку або на основі кількох тематично близьких розробок створити власний варіант заняття, зробити викладання матеріалу змістовним і насиченим. Різноманітний добір завдань дозволить оцінити рівень навчальних та практичних досягнень першокласників. Видання розраховане на вчителів, які викладають курс "Християнська етика в українській культурі" в 1-му класі...

Бігич О.Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

Дисертация
 • формат doc
 • размер 68,17 КБ
 • добавлен 29 июля 2012 г.
Київ – 2005 Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови Актуальність проблеми формування методичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (ІМ) початкової школи зумовлюється низкою чинників. Розбудова української державності, орієнтація на євроінтеграцію висувають перед вітчизняною системою освіти вільне володіння громадянами ІМ, що зу...

Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Математика. Логіка. Інформатика. 1 клас

 • формат pdf
 • размер 40,52 МБ
 • добавлен 13 января 2016 г.
Харків: Торсінг плюс, 2011. — 65 с. Посібник являє собою збірник вправ для самостійної роботи учнів початкової школи. Вправи представлено у вигляді окремих блоків, кожний з яких містить чотири завдання різних видів: розминка, завдання з математики, інформатики, логіки. Пропоновані завдання зорієнтовані на застосування, закріплення і вдосконалення предметних знань школярів, на розвиток їх пам'яті, спостережливості, уваги, інтелектуальних умінь, на...

Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Математика. Логіка. Інформатика. 2 клас

 • формат pdf
 • размер 36,71 МБ
 • добавлен 28 февраля 2015 г.
Харків: Торсінг плюс, 2011. — 67 с. Посібник являє собою збірник вправ для самостійної роботи учнів початкової школи. Вправи представлено у вигляді окремих блоків, кожний з яких містить чотири завдання різних видів: розминка, завдання з математики, інформатики, логіки. Пропоновані завдання зорієнтовані на застосування, закріплення і вдосконалення предметних знань школярів, на розвиток їх пам'яті, спостережливості, уваги, інтелектуальних умінь, на...

Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г. Методические рекомендации к рабочей тетради Школьный старт

 • формат pdf
 • размер 21,73 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
1 класс. — Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе. — Самара: Учебная литература, Федоров, 2011. — 64 с. В методических рекомендациях для учителя представлено подробное описание процедуры проведения диагностики, оценки и анализа результатов на основе заданий рабочей тетради "Школьный старт". Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению – это принципиально новый подход к органи...

Беглова Т.В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г. Школьный старт

 • формат pdf
 • размер 15,96 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе: Рабочая тетрадь для первоклассников. — Самара: Учебная литература, Федоров, 2011. — 24 с. Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению – это принципиально новый подход к организации первых недель и месяцев обучения детей в школе. Учитель получает возможность выявить у первоклассников уровень сформированности тех базовых умений, которые...

Билеты и ответы на ГОС по специальности педагогика и методика начального образования

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 314,39 КБ
 • добавлен 15 марта 2013 г.
Экзамен. МГГУ им. М.А ШОЛОХОВА, Сергиево-Посадский филиал, 2012 г. Педагогика и психология. Предмет и задачи психологии. Понятие о психике человека. Классификация методов психологического исследования. Динамика психического развития ребенка. Периодизация психического развития в трудах отечественных и зарубежных ученых: Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, З. Фрейда, Э. Эриксона. Особенности психологического развития личности в младенчестве...

Брыксина О.Ф. Интерактивная доска в начальной школе

 • формат pdf
 • размер 51.63 МБ
 • добавлен 19 ноября 2013 г.
М.: Дрофа, 2012. — 160 с. — (Информатизация образования). — ISBN 978-5-358-10342-9. Пособие содержит примеры наглядных учебных материалов по основным предметам курса начальной школы (математике, русскому языку, литературному чтению и др.), предназначенных для использования на интерактивной доске. Даны подробные рекомендации по их разработке и методике использования на уроке. Пособие предназначено для методистов, учителей начальной школы и студен...

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Вахрушев А.А. и др. Образовательная система Школа 2100. Личный еженедельник первоклассника

 • формат djvu
 • размер 7,21 МБ
 • добавлен 03 января 2014 г.
2-е изд., перераб. — М.: Баласс, 2012. — 128 с.: ил. Данное издание предназначено для учащихся 1-го класса начальной школы. Оно сочетает в себе все необходимые элементы традиционного дневника школьника, а также дает возможность развить у учащихся начальных классов организационные умения и умения самоконтроля и самооценки, а учителям и родителям позволяет принять участие в этом важном процессе. Содержание: Общие сведения. Обращение к учителям и ро...

Виды КТД

Статья
 • формат doc
 • размер 8,58 КБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
Педагогический колледж, Москва/Россия, 2011, 3 стр. Общественно - политические КТД Трудовые КТД Познавательные КТД Экологические КТД Спортивные КТД Художественные КТД Досуговые КТД КТД в работе с активом

Владимирова В.Г., Григорьева Е.Я. Французский язык: Методические рекомендации к учебникам для 2-4 классов

Практикум
 • формат pdf
 • размер 593,36 КБ
 • добавлен 25 апреля 2014 г.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. — 104 с.: ил. — ISBN 978-5-418-00768-1. Цели и задачи обучения французскому языку в начальной школе. Содержание курса. Виды речевой деятельности как компоненты содержания обучения. Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста. Организация самостоятельной работы учащихся младшего школьного возраста. Использование проектной методики в учебном процессе. Современные средства оценивания результ...

Вопросы и ответы к ГОСу (педагогический факультет)

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 149.45 КБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Педагогический факультет, 5 курс, специальность - педагогика и методика обучения в начальных классах. 90 билетов, 4 раздела: педагогика, методики преподавания природоведения, русского языка, математики.

Вплив НІТ (нових інформаційних технологій) на зміст і методи навчання в початковій школі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 572,01 КБ
 • добавлен 13 ноября 2014 г.
Педагогічний коледж ЛНУ ім. І. Франка, Україна, Львів, викладач Д.І. Кульчицька, 2014. — 25 с. Курсова робота з методики навчання інформатики в початковій школі. Вступ. Нові інформаційні технології. Нові інформаційні технології навчання. Застосування мультимедійних засобів навчання на уроках у початковій школі. Роль інформаційних технологій у початковій школі та особливості їх реалізації. Використання Ікт (інформаційно-комунікаційних технологій)...

Выткалова Л.А., Краюшкина П.В. (авт.-сост.) Развитие пространственных представлений у младших школьников: практические задания и упражнения

 • формат pdf
 • размер 2,74 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Волгоград: Учитель, 2009. — 39 с.: ил. — (Дополнительное образование). — ISBN 978-5-7057-1906-8. Предлагаемая система практических заданий и занимательных упражнений позволит взрослым (педагогам, родителям) формировать, развивать и корректировать у младших школьников пространственные и зрительные представления, наличие которых является показателем школьной зрелости, и помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения. Предназначено учит...

Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная школа

 • формат pdf
 • размер 58,34 МБ
 • добавлен 03 мая 2013 г.
Методическое пособие. — М.: Айрис Пресс, 2004. — 240 с. — (Методика). — ISBN 5-8112-0536-8. Пособие адресовано учителям иностранного языка, работающим в начальной школе, студентам, слушателям курсов повышения квалификации работников образования. В нем рассмотрена концепция современного начального обучения иностранному языку, показаны ее истоки и основные методические категории. Кроме того, в книге раскрыта специфика учебной дисциплины «иностранны...

Геллер Е.М. Игры на переменах для школьников 1-3-х классов

 • формат pdf
 • размер 27,32 МБ
 • добавлен 12 мая 2013 г.
М.: Физкультура и спорт, 1985. — 48 с. В пособии раскрываются методические и организационные вопросы применения подвижных игр на переменах в начальных классах общеобразовательной школы. Может быть использовано воспитателями в подготовительных группах детских садов, в группах продленного дня и т.д.

Гин С.И., Прокопенко И.Е. Первые дни в школе

 • формат fb2
 • размер 336,47 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Методические рекомендации по адаптации детей к школе. Пособие для учителя. 1 класс. — М.: Вита-Пресс, 2014. — 90 с. — ISBN 978-5-7755-2594-1. Пособие представляет собой подробные поурочные разработки курса адаптации первоклассников к школе (продолжительность курса – 5 учебных дней). Занятия дают возможность детям познакомиться друг с другом, понять необходимость школьных правил, отработать первичные организационные умения. Разговор перед уроком П...

Готовность ребенка к школьному образованию

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 47,11 КБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
В 1-ой теоретической главе рассмотрена проблема готовности ребенка к школьному обучению, понятие психологической готовности к школьному обучению, общая психологическая характеристика детей, поступающих в школу и описаны методы диагностики готовности к школьному обучению. 2 -ая практическая часть включает в себя исследование готовности детей к школьному обучению, описывает организацию и проведение диагностического обследования на предмет готовност...

Грамоты и дипломы

Справочник
 • формат image
 • размер 40,59 МБ
 • добавлен 03 апреля 2011 г.
Без выходных данных. — 9 с. Один чистый лист для грамоты или благодарственного письма с розами, две линованные грамоты, четыре грамоты со стихами за активное участие в жизни школы, за успехи в творчестве, за хорошую успеваемость, за примерное поведение, два диплома один -с окончанием нач. школы со стихотворением, второй за активное участие в жизни школы + стихотворение. Часть грамот куплено ранее, часть в этом году.

Грамоты и дипломы для начальной школы

Справочник
 • формат image
 • размер 655,87 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
Красивые образцы грамот и дипломов с готовым текстом и с местом для введения своего текста. 3 диплома об окончании начальной школы (с текстом), 2 диплома без текста, 5 грамот с полем для ввода текста, сертификат, благодарственное письмо

Грамоты, дипломы, благодарственные письма

Справочник
 • формат image
 • размер 12,99 МБ
 • добавлен 03 февраля 2011 г.
20 грамот и дипломов: стихотворное награждение за спортивные, учебные достижения и многое другое (поведение, дружбу). Есть несколько чистых для самостоятельного заполнения.

Грек С.В., Михеева М.П. (сост.) Формы анализа и самоанализа урока

Практикум
 • формат pdf
 • размер 290,51 КБ
 • добавлен 02 ноября 2015 г.
Методические рекомендации. — Анжеро—Судженск: Анжеро—Судженский педагогический колледж, 2005. — 27 с. В данных рекомендациях раскрываются схемы—требования к анализу уроков в зависимости от вида обучения, типа урока, его структурных компонентов. Рекомендации предназначены для студентов, обучающихся по специальности 050709 Преподавание в начальных классах, учителей начальной школы. Формы анализа и самоанализа урока. Памятка практиканту по подготовк...

Дідик О.В. Компетентнісно-орієнтоване навчання у процесі формування творчої особистості молодшого школяра

 • формат pdf
 • размер 3,20 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2010. — 144 c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 7 (79)). — ISBN 978-617-00-0633-2. У посібнику вміщено методичні рекомендації та матеріали з досвіду роботи щодо впровадження інноваційних технологій навчання на уроках у початковій школі; розкрито роль компітентнісно-орієнтованого навчання у процесі формування творчих здібностей учнів; висвітлено напрямки роботи над проектною технологією навчання; подано авторську п...

Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. Начальная школа. 1-4 классы

 • формат pdf
 • размер 7,15 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: ВАКО, 2004. — 240 с. — (Педагогика. Психология. Управление). — ISBN 5-94665-054-8. Новая книга известного психолога и педагога Натальи Дереклеевой содержит практически всю необходимую информацию для организации классного руководства в начальной школе. Начинающие педагоги и преподаватели со стажем найдут здесь методику психологических обследований школьников и их родителей, диагностики изучения детского коллектива, схемы организации внеклассно...

Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. Начальная школа. 1-4 классы

 • формат djvu
 • размер 4,50 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: ВАКО, 2004. — 240 с. — (Педагогика. Психология. Управление). — ISBN 5-94665-054-8. Новая книга известного психолога и педагога Натальи Дереклеевой содержит практически всю необходимую информацию для организации классного руководства в начальной школе. Начинающие педагоги и преподаватели со стажем найдут здесь методику психологических обследований школьников и их родителей, диагностики изучения детского коллектива, схемы организации внеклассно...

Деркач Л.В. Ранкові зустрічі - школа життя (за програмою всебічного розвитку дитини Крок за кроком)

 • формат doc, pdf
 • размер 178,42 КБ
 • добавлен 18 октября 2012 г.
Решетилівської ЗОШ І-II ступенів, учитель-методист, 2011. — 16 с. На допомогу вчителю початкових класів пропонується: Актуальність, роль ранкових зустрічей. Ігровий матеріал для формування в першокласників умінь знати і розрізняти кольори та орієнтуватися в часі. Кольорові віршики для ранкових зустрічей. Народні прикмети про веселку. Добірка дидактичних ігор. Вірші про різнобарвні вулиці. Математичні розминки. Віршовані задачі. Кольорові скоромо...

Дидактический материал - Физминутки

 • формат doc
 • размер 39,85 КБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Файл представляет собой собрание физминуток для начальной школы (для каждого класса в отдельности), физминуток в стихотворной форме, пальчиковой гимнастике, упражнений для глаз и т. д. Удобный формат предполагает распечатывание файла.

Дик Н.Ф. Развивающие игры на уроках и переменках. Мир игры в 3-4 классах

 • формат pdf
 • размер 122,59 МБ
 • добавлен 23 июня 2016 г.
Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 315 с. — (С нашим классным — жизнь прекрасна!). Как привить ребёнку интерес к знаниям? Как создать для младших школьников уникальный мир познания и творчества? Как интересней организовать повседневную жизнь учащихся 3—4—х классов? В этом учителю и воспитателю поможет удивительный мир игры, открывающийся на страницах этой книги: развивающие конкурсы и загадки, викторины и словесные головоломки, шарады и ребусы, кроссвор...

Дипломы, свидетельства, удостоверения первоклассника

Справочник
 • формат image
 • размер 3,01 МБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Без выходных данных. — 30 с. Подборка красочно оформленных свидетельств первоклассника (9шт. ), дипломов об окончании первого класса (12 шт. ), удостоверение читателя (4 шт. ), диплом с присвоением звания первоклассника, клятва первоклассника и наказ. Распечатать на принтере, подписать от руки или на компьютере и распечатать готовые.

Домашнее задание как средство развития познавательной активности младших школьников на уроках основ православной культуры

degree
 • формат doc
 • размер 701,40 КБ
 • добавлен 22 мая 2015 г.
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Москва, 2015. — 109 с. Выпускная квалификационная работа. Автор - Талызина Н.С. Научный руководитель - биолог, кандидат богословия, протоиерей Олег Мумриков. Сущность и особенности познавательной активности младших школьников. Психолого-педагогические характеристики детей младшего школьного возраста. Дидактические основы организации домашнего задания в начальной школе. Реализация развития п...

Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1-4 класи

 • формат pdf
 • размер 2,88 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2007. — 160 с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 6 (42)). — ISBN 978-966-333-557-5. Збірка містить оригінальні авторські розробки уроків в 1–4 класах із використанням інноваційних технологій навчання. Поданий також докладний методичний коментар щодо методів і прийомів навчання за новітніми технологіями. Матеріал посібника допоможе вчителям в організації навчальної діяльності за вимогами сучасності, сприятиме формув...

Жадейко Г.В. Организация коллективного способа обучения на уроках в начальных классах

 • формат doc
 • размер 83,25 КБ
 • добавлен 21 сентября 2013 г.
Дятлово, СОШ №3, 2009. — 47 с. В издании представлен материал научно-популярного характера, направленный на организацию коллективной формы обучения на уроках в начальных классах. Адресуется руководителям методических объединений, учителям начальных классов. Содержание: Введение. Проблема педагогической технологии КСО в исторической ретроспективе. Специфика коллективных способов обучения. Подготовительный этап в работе по организации коллективной...

Жижич Т.Ф., Калинцева И.Г., Бобкова Г.Б. Организация и методика проведения сюжетных уроков в 1-4 классах общеобразовательной школы

 • формат doc
 • размер 27,37 КБ
 • добавлен 29 октября 2013 г.
Владимир: ВГПУ, 1994. — 24 с. Наиболее эффективным вариантом урока у детей младшего школьного возраста являются уроки, где большую часть времени занимают подвижные игры. Говоря о занимательности, имеют в виду не развлечение детей пустыми забавами, а занимательность форм, в которые облекаются физические упражнения. В этом смысле игра делает урок занимательным и насыщенным. Данный материал будет полезен широкому кругу специалистов и студента педаг...

Жулина Н.В. Проблемы теории и методики начального образования в педагогическом наследии С.И. Гессена

 • формат pdf
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 18 августа 2010 г.
Нижний Новгород: НГПУ, 2004. — 214 с. Введение. Методологические основы педагогики С.И. Гессена и проблемы начального образования. Цели, задачи и принципы начального образования. Учитель начальных классов как организатор процесса познания и учения. Дидактические основания образовательного процесса в начальной школе. Отбор и структурирование содержания начального образования как основа развития личности младшего школьника. Формы и методы активизац...

Журова Л.Е. Беседы с учителем. 1 класс

 • формат pdf
 • размер 2,06 МБ
 • добавлен 26 июля 2012 г.
Методическое пособие. — М.: Вентана-Граф, 2005. — 372 с. В данном учебном пособии рассказано об организации обучения детей в 1 классе по программе "Начальная школа 21 век". Подробно рассмотрены психологические особенности первоклассников и специфика работы с ними. Даны методические рекомендации по изучению отдельных предметов. Содержание Начальная школа какой ей быть? Обучение в начальной школе. Что мы об этом думаем? Шестилетний первоклассник, к...

Игра как средство развития творческих способностей детей младшего школьного возраста

degree
 • формат doc
 • размер 74,49 КБ
 • добавлен 02 января 2010 г.
Автор дипломной работы Андреева Л. А. Группа 51 факультет СПИ, спец. 031200 Педагогика и методика начального образования. Научный руководитель, Синицын Ю. Н. Краснодар, 2003. Введение. Теоретические основы игры как средство обучения. Исторические предпосылки возникновения игры. Общая характеристика младшего школьника, его учебной игровой деятельности. Характеристика основных видов игр и их классификация. Игра как средство развития творческого нач...

Изменение глаголов по числам. Повторение. М. Ильин, Е. Сегал Что из чего

Статья
 • формат doc
 • размер 15,52 КБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Благовещенский педагогический колледж, Благовещенск, 2007 г., 7 стр. Конспект пробного урока в малокомплектной школе д. Ошмянка русского языка (3 класс) и чтения (4 класс). 3 класс Цель: Закрепить знания учащихся о изменении глаголов по числам. 4 класс Цель: Познакомить детей с творчеством Е. Сегала, М. Ильина на примере рассказа «Что из чего». Дать понятие о происхождении некоторых вещей В конспекте хорошо продумана структура урока: виды задани...

Инструкции по технике безопасного поведения в школе

Стандарт
 • формат doc, rtf
 • размер 54,95 КБ
 • добавлен 04 марта 2011 г.
Файл содержит 15 инструкций по ТБ: инструкции по правилам поведения в столовой, в общественном транспорте, при уборке территории, поведение во время ледостава и паводка, в кабинете химии и др. Данными инструкциями можно пользоваться для записи в журнал по ТБ, а так же в работе комисси по расследованию несчастных случаев в школе

Интерактивность - важнейший критерий применения ЭОР в преподавании предметов начальной школы

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,44 МБ
 • добавлен 26 октября 2012 г.
Презентация объяснит слушателям, что такое интерактивность и как она связана с преподаванием различных предметов у учащихся начальной школы. Цель доклада – доказать, что интерактивность очень важна для проведения уроков у младшеклассников и является одним из самых важных критериев применения ЭОР. В начале доклада демонстрируется несколько примеров интерактивных заданий, которые успешно будут применяться на уроках в младших классах. Первый вид зан...

Информационно-методический бюллетень Начальная школа. 2007. Выпуск 01

 • формат pdf
 • размер 1,43 МБ
 • добавлен 14 мая 2015 г.
М.: Вентана-Граф, 2007. — 48 с. От издательства.. УМК «Начальная школа ХXI века» — 10 лет. Давайте познакомимся. Об авторах комплекта. «Начальная школа ХXI века»: ведущие идеи и основные задачи. Н.Ф. Виноградова. Русский язык. Основные подходы к развитию речевого творчества у младших школьников. В.А. Ганина. Формирование грамматических понятий у младших школьников. В.М. Онучина. Литературное чтение. Развитие речевой активности младших школьников....

Информационно-методический бюллетень Начальная школа. 2012. Выпуск 02

 • формат pdf
 • размер 1,84 МБ
 • добавлен 08 июня 2015 г.
М.: Вентана-Граф, 2007. — 56 с. От издательства. Что нового? Авторский взгляд. Проект «Начальная школа ХXI века». Н.Ф. Виноградова. Обратная связь. Камызякская СОШ № 4 Астраханской области. МОУ СОШ № 58, г. Астрахань. Травинская СОШ Камызякского района Астраханской области. СОШ № 9, г. Лабинск. СОШ № 8, г. Астрахань. Размышления. Поиски. Мнения. Формирование у учащихся основных компонентов учебной деятельности (из опыта работы). С.В. Морокова. Ин...

Информационно-методический бюллетень Начальная школа. Выпуск 03

 • формат pdf
 • размер 606,21 КБ
 • добавлен 14 июня 2015 г.
М.: Вентана-Граф. Год издания не известен. — 56 с. От издательства. ФГОС НОО и система учебников «Начальная школа ХХІ века». Размышления. Поиски. Мнения. Осуществление деятельностного подхода в обучении младших школьников в рамках системы учебников «Начальная школа ХХI века». О.А. Понтелеева. Начальная школа на пути введения ФГОС НОО. Е.А. Захарова. Пути реализации личностно ориентированного подхода в обучении. С.Е. Леонова. Формирование творческ...

Информационно-методический бюллетень Начальная школа. Выпуск 04

 • формат pdf
 • размер 804,42 КБ
 • добавлен 18 июня 2015 г.
М.: Вентана-граф. Год издания не известен. — 67 с. От Издательского центра. Размышления. Поиски. Мнения. Система УМК «Начальная школа XXI века» как фактор повышения качества начального образования. Е.А. Менчинская. Система УМК «Начальная школа XXI века» в образовательном процессе начальной школы. Е.М. Третьякова. Итоги работы по системе УМК «Начальная школа XXI века». Т.В. Зайцева. Обеспечение преемственности в обучении между ступенями образовани...

Информационно-методический бюллетень Начальная школа. Спецвыпуск

 • формат pdf
 • размер 558,37 КБ
 • добавлен 05 июня 2015 г.
М.: Вентана-граф. Год издания не известен. — 32 с. От издательства. Мы уверены, что оправдаем ожидания! Интервью. Соответствие содержанию — это только надводная часть айсберга. Постановка проблемы еще не гарантирует ее успешного разрешения. Кардинальных изменений не предвидится. Авторский взгляд. Научить учиться с «Начальной школой XXI века». Н.Ф. Виноградова. Обучение грамоте — первый шаг в мир знаний. Л.Е. Журова. Русский язык: путь к освоению...

Калинина Л.В., Скоморохова М.И. Формирование нравственных ценностных ориентаций младших школьников

 • формат pdf
 • размер 2,73 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Издание 2-е, исправленное и дополненное. — Иркутск: Изд-во ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2014. — 217 с. — ISBN 978-5-85827-909-9 В данной книге представлены результаты теоретической и эмпирической работы авторов по формированию нравственных ценностных ориентаций младших школьников как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Изложены идеи организации образовательного процесса в условиях реализации требований ФГОС (2009), способствующие решению задач...

Калинина Н.В. (ред.) Уроки народоведения в начальной школе

 • формат pdf
 • размер 445,93 КБ
 • добавлен 01 июня 2012 г.
Методические материалы. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1999. - 68 с. Авторский коллектив: Алякина Г.Я., Бородина В.П., Вьюшкова В.А., Горбылева А.Я., Калинина Н.В., Мочалова О.Я., Фомичева О.С. В пособии представлены информационные и практические материалы о народном творчестве и народных традициях, культуре, истории, географии, экономике России и Симбирского края, позволяющие учителю построить систему работы с учащимися начальных классов по обеспечению и...

Капінус Н.О., Кретиніна С.Ю., Коваленко С.Е. Школа майбутніх бізнесменів

Практикум
 • формат doc
 • размер 786,46 КБ
 • добавлен 14 июня 2014 г.
Метод. посібник для вчителя. — Донецьк, 2011. — 125 с. У методичному посібнику подано програму «Школа майбутніх бізнесменів» для учнів початкових класів та розробки уроків-занять до неї. Посібник рекомендований для вчителів початкових класів, вихователів групи подовженого дня, заступників директорів навчальних закладів и може бути використаний на уроках бізнес-освіти, математики, «Я і Україна» тощо.

Карты посещения открытого урока

Стандарт
 • формат doc
 • размер 11,69 КБ
 • добавлен 22 апреля 2011 г.
Файл содержит образцы карт посещения открытых уроков. Очень удобная структура карт помогает проследить каждый этап урока и в дальнейшем проанализировать этот урок с разных точек зрения.

Касаткина Н.А. Занимательные материалы к урокам математики, природоведения в начальной школе

 • формат image
 • размер 84,11 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Волгоград, изд-во «Учитель», 2007. – 123 с. В книге представлены стихи, кроссворды, загадки, игры, занимательные вопросы, физкультуминутки, турниры, КВН по математике и природовдению для учащихся 1-4 классов. Пособие предназначено для учителя, который стремится поддержать интерес детей к учебным дисциплинам.

Кенц Г.І., Кулик О.О., Фінько Г.М. Уроки етики в 1-4 класах

 • формат pdf
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2009. — 336 с. — (Серія «Етика»). — ISBN 978-966-333-508-7. Посібник містить програму курсу за вибором «Етика в початкових класах» та докладні розробки уроків у 1–4 класах. Даний курс є пропедевтичним етапом до вивчення етики в школі II–III ступеня. Матеріали посібника сприятимуть вихованню у дітей людських чеснот, а також розвитку розумових і творчих здібностей, формуванню якостей виховної та самостійної особистості. Для вчителів поч...

Ковалько В.И. Школа физкультминуток. Практические разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников

 • формат pdf
 • размер 6,72 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Книга известного педагога Валентины Ковалько адресована учителям начальных классов, педагогам групп продленного дня, родителям. Пособие поможет педагогам повысить свое профессиональное мастерство, сберечь здоровье учащихся, сделать уроки эмоционально насыщенными, живыми, интересными. В целостной системе предлагается ценный методический материал: - физкультминутки с дифференциацией по урокам письма, чтения, окружающего мира, музыки; - подвижные иг...

Ковальова В.І. Творча майстерня. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра

 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2010. — 191, [1] c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 6 (78)). — ISBN 978-617-00-0575-5. Посібник містить деякі теоретичні аспекти проблеми розвитку творчої особистості молодшого школяра засобами інноваційних освітніх технологій та практичні розробки уроків у 1–4 класах із використанням інтерактивних технологій навчання. Матеріали збірки допоможуть учителеві-практику в процесі розвитку ключових компетентностей моло...

Косяк Т.М. Уроки з використанням ігрових технологій в початкових класах (досвід)

 • формат doc, image
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 30 июня 2013 г.
Вчитель початкових класів, 2011. — 49 с. В посібнику вміщені розробки нестандартних уроків в початкових класах з використанням ігрових технологій. Призначається для вчителів початкових класів, студентів педагогічних закладів.

Кривенко В.А. Опора на витагенный опыт как средство развития познавательного интереса младших школьников

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 10,52 МБ
 • добавлен 17 августа 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. — Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2001. — 180 с. Специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования Научные руководители: д.пед.н., проф. Белкин А.С., к.пед.н. Лошакова Т.Ф. Цель исследования: выявить, определить и обосновать возможность Л использования витагенного опыта младших школьников в развитии их познавательн...

Кривошапка О.Б. Групові форми роботи в початковій школі

 • формат pdf
 • размер 2,07 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 157, [3] с. — (Серія: «Педагогічні інновації. Майстерня»). — ISBN 978-966-495-126-2. Посібник містить деякі теоретичні відомості про особливості організації групової форми навчання у початковій школі, а також добірку завдань для роботи у групах, зразки дидактичних карток, розробки уроків із використанням групової форми роботи. Для вчителів шкіл І ступеня, методистів, заступників директорів із НВР, студентів педагогічних коледж...

Кубановедение

Статья
 • формат doc
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
Краснодарский край - 2010 г - 37 стр. Подготовила: учитель начальных классов Сергиенко Людмила Анатольевна Курс «Кубановедение» в системе образовательных компонентов базисного учебного плана занимает особое место, выделяясь из образовательной области «Окружающий мир (человек, природа, общество)». Он призван реализовать основные концептуальные положения, сформулированные в законе Российской Федерации «Об образовании». Основополагающая идея закона...

Кувашова Н.Г., Нестерова Е.В. (сост.) Методика для подготовки детей к школе (психологические тесты, основные требования, упражнения)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 102,50 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Методические указания. - Волгоград: Учитель, 2008. - 40 с. Материал предназначен в помощь родителям и гувернерам для домашних занятий с детьми. Он может быть использован преподавателями при подготовке к урокам.

Кудыкина Н.В. Дидактические игры и занимательные задания для первого класса четырехлетней начальной школы

 • формат djvu
 • размер 1,01 МБ
 • добавлен 27 января 2016 г.
Пособие для учителя. — К.: Радянська школа, 1989. — 142 с. – (Библиотека учителя начальных классов). ISBN 5—330—00663—5. В пособии даются методические рекомендации по организации и проведению дидактических игр с первоклассниками четырехлетней начальной школы на уроках и в группах продленного дня, раскрывается содержание дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром, по обучению грамоте и закреплению навыков чтения, математике, подобраны до...

Кулик О.О., Фінько Г.М., Кенц Г.І. Уроки етики у 1-4 класах

 • формат pdf
 • размер 14,96 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харків: Основа, 2009. — 336 с. Посібник містить програму курсу за вибором «Етика в початкових класах» та докладні розробки уроків у 1–4 класах. Даний курс є пропедевтичним етапом до вивчення етики в школі II–III ступеня. Матеріали посібника сприятимуть вихованню у дітей людських чеснот, а також розвитку розумових і творчих здібностей, формуванню якостей виховної та самостійної особистості. Для вчителів початкових класів, вихователів ГПД, студенті...

Кульневич С.В. Лакоценина Т.П. Нетрадиционные уроки в начальной школе. Часть 2

 • формат image
 • размер 75,63 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Второй выпуск посвящен организации нестандартных уроков в начальной школе по русскому язык, чтению, ИЗО и т. д. Представлены советы по разработке и проведению как отдельных частей урока, так и полных уроков, способствующих развитию познавательного интереса учащихся. Практическое пособие для учителей нач. классов, студентов педагогических учебных заведений, слушателей ИПК и ФПК. - Ростов н/Д: ТЦ "Учитель", 2002.

Лакоценина Т.П. Необычные уроки в начальной школе. Часть 3: ИЗО, музыка, окружающий мир

 • формат djvu
 • размер 5,90 МБ
 • добавлен 26 декабря 2013 г.
Практическое пособие для учителей начальных классов. — Ростов н/Д.: Учитель, 2008. — 208 с. Представленные необычные уроки разработаны необычными учителями. Издание предназначено учителям начальной школы, студентам высших и средних педагогических учебных заведений.

Лебедкина Е.Я., Смирнова Л.П., Грешнякова О.П. и др. Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках средствами дидактической игры

 • формат doc
 • размер 70,71 КБ
 • добавлен 01 июня 2012 г.
Сборник дидактических игр. — Магнитогорск: СОШ №48, 2005. — 83 с. В брошюре раскрываются психолого – педагогические особенности использования дидактических игр на уроках в начальной школе и опыт работы педагогов школы №48 г. Магнитогорска. Издание рассчитано на учителей, воспитателей, родителей. Содержание. Введение. Дидактическая игра – как средство развития познавательной деятельности. Систематизация и обобщение дидактических игр, используемых...

Лекция. Методика работы с одаренными детьми в начальной школе

Практикум
 • формат doc
 • размер 713.5 КБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Как работать с детьми с повышенной мотивацие к обучению в начальных классах? Вашему вниманию предоставлена методика по выявлению одаренных учеников.

Линеечка успеха: безадзнакавае навучанне

Справочник
 • формат pdf
 • размер 5,19 МБ
 • добавлен 09 октября 2015 г.
Мінск: Пачатковая школа. — 1 с. Линейка самооценки используется учащимися 1 и 2 классов при безотметочном обучении. Линейку необходимо вырезать и заламинировать. Использовать при организации контроля усвоения знаний школьниками на определенных этапах урока или в конце занятия.

Луковенко Т.Г. (сост.) Теория обучения детей младшего школьного возраста

 • формат pdf
 • размер 2,30 МБ
 • добавлен 27 декабря 2016 г.
Хабаровск: Изд-во Дальневосточ. гос. гуманит. ун-та, 2011. — 100 с. Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального образования. Пособие содержит методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. В учебно-методическое пособие вошли задания для самопроверки в тестовой форме, выполняющие как обучающую, так и контролирующую функции. Кроме системы заданий по каждой...

Лупінович С.М. Навчаємося залюбки! Формування мотивації до навчання в учнів молодших класів

 • формат pdf
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2009. — 107, [5] c.: іл. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання», Вип. 4 (64)). — ISBN 978-611-00-0108-3. Посібник містить методичні рекомендації для вчителів початкових класів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів щодо формування мотивації та ціннісного ставлення до навчання в учнів молодших класів шкіл різних типів, а також дітей дошкільного віку. Для вчителів початкової школи, вихователів загальноосвітніх навч...

Лысенкова С.Н. Когда легко учиться

 • формат doc
 • размер 274,40 КБ
 • добавлен 22 декабря 2012 г.
Минск, 1990 . – 176 с. Содержание: — опора мысли, опора действия — математика — от перспективы к опережению — результаты опережения — русский язык. обучение грамоте — послебуквенный период работы на уроках письма — грамматика в 1 классе — грамматика в 2 классе — грамматика в 3 классе

Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников

 • формат djvu
 • размер 1.88 МБ
 • добавлен 09 января 2017 г.
Пособие для учителя. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1985. — 176 с. — (Библиотека учителя начальных классов). Назначение пособия – помочь учителю в систематической организации работы по развитию речи. В нем подробно описывается методика обучения связной речи, дан не только теоретический материал, но и предлагаются методические рекомендации и дидактический материал. Первое издание книги называлось «Речь младших школьников и пути ее развит...

Мартынова Я.Ю. Классные часы. 2 класс

 • формат pdf
 • размер 2,49 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Волгоград: Учитель – ACT, 2005. – 112 с. – ISBN 5-93312-242-4 Содержание Веселое путешествие в Страну знаний Удивительный мир растений Общение. О чем говорят выразительные движения Любовь Конкурс знатоков природы Опасные и безопасные ситуации Настоящая дружба. Как ты ее понимаешь Новогодняя викторина Вода, водоемы и окружающий их мир Классный час, посвященный разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом Сказки А.С. Пушкина Рыцарский турнир,...

Мартынова Я.Ю. Классные часы. 2 класс

 • формат djvu
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Волгоград: Учитель – ACT, 2005. – 112 с. – ISBN 5-93312-242-4 Содержание Веселое путешествие в Страну знаний Удивительный мир растений Общение. О чем говорят выразительные движения Любовь Конкурс знатоков природы Опасные и безопасные ситуации Настоящая дружба. Как ты ее понимаешь Новогодняя викторина Вода, водоемы и окружающий их мир Классный час, посвященный разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом Сказки А.С. Пушкина Рыцарский турнир,...

Медали

Справочник
 • формат image
 • размер 1,98 МБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
В архиве собраны 20 видов медалей для вручения ученикам за различные успехи на торжественном собрании. Их можно распечатать, вырезать и вручить детям.

Методика формування іншомовної лексичної компетенції учнів другого класу

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 41,83 КБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
ТНПУ, г.Тернополь, 2008, 30с Вступ: Методичні засади навчання лексичного матеріалу на початковому етапі Проблема формування лексичної компетенції. Основні завдання роботи над лексикою Методична типологія та принципи відбору лексики Основи введення та засвоєння лексичних знань Процес засвоєння лексичного матеріалу Комплекс вправ для навчання лексики в 2 класі ЗОШ Критерії оцінювання лексичних вмінь і навичок Висновки Бібліографія

Методическая копилка: Рефлексия

Практикум
 • формат doc
 • размер 225,05 КБ
 • добавлен 15 февраля 2011 г.
В папке собраны рекомендации по проведению рефлексии на уроках в начальной школе. Этапы формирования у ребенка умения рефлексировать себя и своих товарищей. Индивидуальная и групповая рефлексия. Рассмотрены 25 методик проведения рефлексии: Волшебные линеечки. Светофор. Анкета. Незаконченное предложение. Прием пословицы и афоризма. Пейзаж. Плюс-минус-интересно. взаимоценка. Что, если. музыкальная рефлексия. картинная рефлексия. Комплимент. Изображ...

Методическая разработка - Методические рекомендации учителю начальных классов по формированию УУД

Практикум
 • формат doc
 • размер 170,10 КБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
Ярославская обл. 2011. — 98 с. Введение. Общая характеристика УУД. Виды УУД. Этапы формирования УУД. Общие выводы по 1 главе. Методы формирования и способы диагностики личностных УУД. Методы формирования и способы диагностики регулятивных УУД. Методы формирования и способы диагностики познавательных УУД. Методы формирования и способы диагностики коммуникативных УУД. Анализ учебников «Окружающий мир» 1 и 2 классов на формирование УУД. Анализ резул...

Методические основы урока

Практикум
 • формат pdf
 • размер 383,22 КБ
 • добавлен 02 сентября 2013 г.
Выходные данные неизвестны, источник - интернет. — 32 с. Задача брошюры – помочь учителю в кратчайшие сроки выработать научно обоснованные методы обучения, основы педагогической техники.

Младковская Е.А. Дидактические условия конструирования рабочей тетради для младших школьников

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 7,61 МБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. — М.: Институт повышения квалификации и переподготовки работников народного образования Московской области, 2002. — 156 с. Специальность: 13.00.01 «Общая педагогика». (На правах рукописи). Научный руководитель: кандидат педагогических наук Чутко Н. Я. Аннотация. Объект исследования: общеобразовательный и коррекционно-развивающий учебный процесс с использованием рабочей тетра...

Младковская Е.А. Дидактические условия конструирования рабочей тетради для младших школьников

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 09 июня 2011 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. — М.: Институт повышения квалификации и переподготовки работников народного образования Московской области, 2002. – 156 с. Специальность: 13.00.01 «Общая педагогика». (На правах рукописи). Научный руководитель: кандидат педагогических наук Чутко Н. Я. Аннотация. Объект исследования: общеобразовательный и коррекционно-развивающий учебный процесс с использованием рабочей тетра...

Новожилова М.О., Яськова Л.М. Настільна книга молодого вчителя початкової школи

 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Вид-во «Ранок», 2009. — 288 с. У даній книзі містяться нормативні документи щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів, що викладаються в початковій школі, а також стосовно ведення класного журналу. Також автори пропонують ознайомитися із сучасними методами та прийомами навчання й розглянути їх використання на прикладі розробок уроків з математики, української мови, читання, курсу «Я і Україна». Наведені зразки нестандарт...

Основы экономического образования в начальной школе

Реферат
 • формат doc, ppt
 • размер 3,49 МБ
 • добавлен 28 декабря 2016 г.
МПГУ, факультет педагогики и психологии, Москва, 2016. - 5 с. Предмет - Культурологические аспекты преподавания курса "Окружающий мир". Необходимость экономического образования в начальной школе. Цели и задачи экономического образования младших школьников. Содержание экономического образования. Понятия экономического характера, вводимые в круг знаний младшего школьника. Методические основы преподавания экономики в начальной школе. Возможные воп...

Отличник

software
 • формат exe
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
О программе: способна генерировать примеры, уравнения, задачи по математике и упражнения по русскому языку для учащихся 1-4 классов, после решения которых ученик получает соответствующую оценку; полученные оценки сохраняются – это даёт возможность ведения статистики оценок; с помощью редактора задач можно добавить самостоятельно составленные задачи; каждый ученик может принять участие в рейтинге, который определяет лучших учеников; в программу та...

Отличник 3.36.2

software
 • формат exe
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
Версия: 3.36.2 Год выхода: 2011 Разработчик: IGP Software Development Платформа: Windows® 2000/XP/Vista/7 Язык интерфейса: Rus Размер: 1,25 МБ Регистрация: не требуется Отличник 3.36 - это тренажёр решения заданий по математике и русскому языку.Программа способна генерировать примеры, уравнения, задачи по математике и упражнения по русскому языку для учащихся 1-4 классов, после решения которых ученик получает соответствующую оценку; полученные оц...

Отличник 3.36.3 (Тренажёр решения заданий по математике и русскому языку)

software
 • формат exe
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Год выпуска: 2012 Разработчик: IGP Software Development Язык интерфейса: русский Таблетка: не требуется Программа способна генерировать примеры, уравнения, задачи по математике и упражнения по русскому языку для учащихся 1-4 классов, после решения которых ученик получает соответствующую оценку; полученные оценки сохраняются – это даёт возможность ведения статистики оценок; с помощью редактора задач можно добавить самостоятельно составленные задач...

Отчёт по педагогической практике

report
 • формат doc
 • размер 49,74 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Россия, Санкт-Петербург. Отчёт по педагогической практике. Школы Красногвардейского района. В основу исследования положена гипотеза, которая состоит в предположении, что успеваемость младшего школьника во многом зависит от стиля детско-родительских отношений. Предмет исследования - детско-родительские отношения в семьях младших школьников с различной успеваемостью в школе.

Отчет по педагогической практике в школе (специальность педагогика и психология)

report
 • формат doc
 • размер 23,39 КБ
 • добавлен 20 июля 2013 г.
ВГПУ, 2011. — 15 с. Содержание: протокол урока математики в 3 классе. психолого-педагогический анализ деятельности педагога на уроке математики. обоснование и самоанализ игрового часа "Мир профессий" (авторская разработка). 2 протокола наблюдения за учащимся с трудностями в обучении. конспект психологического часа "Общение".

Отчет по психолого-педагогической практике Адаптация учащихся 1 класса к школе

report
 • формат doc
 • размер 39,81 КБ
 • добавлен 06 ноября 2012 г.
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова. Институт непрерывного педагогического образования. Специальность: Дошкольное образование. 2010 г. Дневник практики (1 файл) 10 стр.: База практики Список учащихся Расписание звонков Комплекс упражнений на динамическую паузу Коллективные подвижные игры на перемене График проведения студентом учебно-исследовательской и воспитательной работы Индивидуальный календарный план педагогической практ...

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи учнями, що мають труднощі у навчанні

degree
 • формат doc
 • размер 363,15 КБ
 • добавлен 22 августа 2013 г.
НПУ ім. М.П.Драгоманова, Київ, Інститут педагогіки та психології, Кафедра педагогіки та початкового навчання, 2011. — 122 с. Вступ. Теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до професійної діяльності. Аналіз змісту професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Сутність і зміст базових понять дослідження. Особливості професійної діяльності майбутнього вчителя початкової школи з учнями, що мають труднощі у нав...

Педагогика и методика начального образования

Шпаргалка
 • формат doc, html
 • размер 490,71 КБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
Шпаргалка. Содержание: Пропедевтика понятия функции при обучении решению задач с пропорциональными величинами. Реализация деятельностного подхода в обучении школьников. Реализация деятельностного подхода в обучении школьников умению решать задачи. Условнорефлекторная деятельность младшего школьника при обучении решению задач в курсе математики. Теоретико-множественное- обоснование выбора действий при решении простых задач на сложение и вычитание....

Первоначальное представление о потребностях

Статья
 • формат doc
 • размер 11,74 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Без выходных данных. — 6 с. Урок экономики в 3 классе по системе Занкова. Познакомить с базовым понятием потребности, выяснить их зависимость от возраста, пола, времени, профессии, привычек, вкусов, предпочтений и т.д. Помочь осознать свои потребности и осуществлять их выбор. Формировать представления об экономике как науке, о правилах ведения хозяйства. Воспитывать интерес к предмету, формировать нравственные качества, «Я – концепцию» обучающихс...

Перекатьева О.В., Подгорная С.Н. Игры, викторины, конкурсы в начальной школе. Кто хочет стать отличником?

 • формат pdf
 • размер 54,72 МБ
 • добавлен 14 марта 2015 г.
2-е изд. — М.: Ростов н/Д.: МарТ, 2004. — 160 с. — (Школьный корабль). В школе нет кукол и любимых игрушек. Они дома. Но есть любимые игры, которые помогут в интересной, нетрадиционной форме проверить свои знания, эрудицию, смекалку, интеллект, а также позволят получить новые знания, расширят кругозор. Играя, ребенок может обрести уверенность в себе. Поэтому очень хочется в школу. Книгу можно использовать в 1—4 классах как на уроках, так и во вне...

Перелыгина Е.А., Фишман И.С. Формирование ключевых компетентностей учащихся начальной школы

 • формат pdf
 • размер 452,36 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2008. - 128 с. Данное пособие адресовано администраторам, занимающимся организацией образовательного процесса в начальной школе, преподавателям начальной школы, работающим над формированием ключевых компетентностей учащихся. В методических рекомендациях описаны новые образовательные результаты, способы их формирования и оценки. Даются общие рекомендации по организации деятельн...

Песняева Н.А. Учебный диалог - желаемое или действительное?

 • формат pdf
 • размер 2,60 МБ
 • добавлен 30 октября 2016 г.
М.: АПКиППРО, 2008. — 76 с. — ISBN 978-5-8429-0283-4. В пособии раскрываются возможности учебного диалога для развития речевой деятельности дошкольников и младших школьников, показаны специфика построения учебного (продуктивного) диалога, различия понятий «развитие речи» и «развитие речевой деятельности», приводятся примеры из практики (фрагменты занятий и уроки), иллюстрирующие основные теоретические положения. Материалы пособия излагаются в диа...

Песняева Н.А. Учебный диалог - желаемое или действительное?

 • формат djvu
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 02 декабря 2016 г.
М.: АПКиППРО, 2008. — 76 с. — ISBN 978-5-8429-0283-4. В пособии раскрываются возможности учебного диалога для развития речевой деятельности дошкольников и младших школьников, показаны специфика построения учебного (продуктивного) диалога, различия понятий «развитие речи» и «развитие речевой деятельности», приводятся примеры из практики (фрагменты занятий и уроки), иллюстрирующие основные теоретические положения. Материалы пособия излагаются в диа...

Пешкова В.Е. Педагогика. Часть 5. Педагогические технологии в начальном образовании

 • формат doc
 • размер 1,71 МБ
 • добавлен 03 августа 2015 г.
Курс лекций. Учебное пособие. — Адыгейский государственный университет. Кафедра педагогики и педагогических технологий. — Майкоп, 2010. — 288 с. Система образования Российской Федерации. О государственном образовательном стандарте основного общего образования. Состояние проблемы развития начальной школы в системе общего образования. Понятие педагогической задачи. Учебные познавательные задачи в деятельности учителя начальных классов. Педагогическ...

Пешкова В.Е. Педагогика. Часть 5. Педагогические технологии в начальном образовании

 • формат pdf
 • размер 2,74 МБ
 • добавлен 25 июня 2015 г.
Курс лекций. Учебное пособие. — Адыгейский государственный университет. Кафедра педагогики и педагогических технологий. — Майкоп, 2010. — 288 с. Система образования Российской Федерации. О государственном образовательном стандарте основного общего образования. Состояние проблемы развития начальной школы в системе общего образования. Понятие педагогической задачи. Учебные познавательные задачи в деятельности учителя начальных классов. Педагогическ...

Пешкова В.Е. Педагогика. Часть 7. Начальная школа

 • формат pdf
 • размер 1,82 МБ
 • добавлен 11 октября 2012 г.
Адыгейский Государственный Университет, Кафедра педагогики и педагогических технологий, Майкоп, 2010. — 349 с. Содержание: Книга 1: Педагогика начального образования: (Программа курса). Основы педагогики. Общая теория воспитания. Общая теория образования и обучения. Технологии обучения. Педагогическая информатика. Учитель начальных классов. Школоведение. История педагогики. Библиографический указатель. Книга 2: Методика и практика начального обра...

Полєвікова О.Б. 33 уроки-гри Поле чудес. 1-4 клас

 • формат pdf
 • размер 1,13 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2007. — 224 с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 5 (41)). — ISBN 978-966–333-487-5. Посібник містить докладні розробки уроків з основних дисциплін у 1–4 класах, формою для проведення яких обрана популярна інтелектуальна гра «Поле чудес». Матеріал збірки сприятиме розвитку в учнів розумових і творчих здібностей, підвищенню пізнавальної активності завдяки мотивації у навчанні, розкриттю потенціалу та кращих особистих...

Похвальные грамоты и дипломы

Справочник
 • формат image
 • размер 489,31 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
В архив собраны грамоты и дипломы, которые можно распечатать на цветном принтере на листах формата А4, дописать нужную информацию и вручить в торжественной обстановке.

Початкова школа. Набір таблиць

Справочник
 • формат image
 • размер 64,82 МБ
 • добавлен 23 июня 2013 г.
Без вихідних даних. Наглядно-дидактичний матеріал, 2013. — 18 с. Пропонуються таблиці для початкової школи: Таблиця множення. Склад числа. Пишемо правильно. Алфавіт. З'єднуємо правильно та інші. На допомогу вчителю 1-х класів.

Практические задания к государственному экзамену по методике русского языка (обучение грамоте, русский язык, литературное чтение)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 64,76 КБ
 • добавлен 28 марта 2014 г.
Шпаргалка. — Педуниверситет. ГОСы. Выходных данных нет. — 35 с. Практические задания содержат теоретическое обоснование и подробно разобранные примеры по следующим темам: Разработать фрагмент урока обучения грамоте по знакомству с буквой Бб Раскройте сущность звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте. Удачен ли выбор слов барабан, Бибигон для выделения звуков [б] и [б.]? Приведи свои примеры слов для выделения данных звуков. Сост...

Пригласительные на выпускной бал

Справочник
 • формат doc, image
 • размер 2,29 МБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
В данном архиве – цветные бланки пригласительных на выпускной из детского сада или школы. На одном листе формата А4 – по 4 бланка пригласительных. Вам остаётся только распечатать листы на цветном принтере и дописать нужную информацию.

Приемы обучения чтению вслух на уроках иностранного языка учащихся 2-4 классов

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 39,40 КБ
 • добавлен 07 июня 2010 г.
Набережночелнинский Педагогический колледж. Набережные Челны, Россия. Полторынина Г. В. 2010 год. Методика преподавания английского языка. Психологическая, лингвистическая и коммуникативная характеристика чтения вслух. Особенности развития младших школьников как вид речевой деятельности. Цели и содержание обучения чтению вслух. Особенности обучения чтению вслух на начальном этапе. Обучение чтению вслух на иностранном языке в 2-4 классах. Пробл...

Программа по народоведению

 • формат doc, tif
 • размер 25,65 МБ
 • добавлен 30 августа 2015 г.
С.8, Россия. Программа по Народоведению. Пояснительная записка, Первый год обучения, Второй год обучения "Человек,его семья,род", Песенный материал, Третий год обучения "Человек и история его народа". Файл содержит поурочные планы.

Рабочий журнал учителя начальных классов в соответствии с ФГОС

Стандарт
 • формат doc
 • размер 372,87 КБ
 • добавлен 26 апреля 2015 г.
Рабочий журнал учителя - папка для рабочих записей педагога. Предназначен для учителей начальных классов. Целью его ведения является фиксация и хранение информации о динамике развития ученика. Содержание. Требования к ведению и заполнению журнала. Общая характеристика класса. Таблицы предметных результатов. Таблицы метапредметных результатов. Таблицы личностных результатов. Аналитическая справка по итогам учебного года.

Развитие воображения детей младшего школьного возраста средствами художественной деятельности

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 28,50 КБ
 • добавлен 05 мая 2014 г.
СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 2011г. — 31 с. Теоретические основы развития воображения детей младшего школьного возраста средствами художественной деятельности. Возрастные особенности развития воображения младших школьников. Реализация задач эстетического воспитания средствами искусства на уроках музыки и изобразительного искусства. Обобщение опыта по развитию воображения детей младшего школьного возраста средствами художественной деятельности. З...

Развитие коммуникативных навыков

Статья
 • формат doc
 • размер 21,84 КБ
 • добавлен 11 марта 2015 г.
Методическая разработка игрового тренинга для младших школьников. — Москва, 2015. — 8 с. Цель: развитие коммуникативных навыков. Задачи: Развитие познавательных процессов (эмоциональной и зрительной памяти, произвольного внимания). Формирование у детей положительной «я-концепции» и положительной концепции другого человека. Формы проведения занятия – игровой тренинг.

Реализация принципа сотрудничества в обучении (воспитании) младших школьников

Реферат
 • формат pdf
 • размер 625,72 КБ
 • добавлен 09 апреля 2015 г.
Гимназия №3, г. Борисов, Минская область, Александрова М.А., учитель начальных классов, 2014 г., 66 стр. Цель исследования: выявить особенности организации разных форм обучения (воспитания) обеспечивающих сотрудничество младших школьников в совместной деятельности на уроках. В работе раскрывается личностно-деятельностный подход к обучению, основными положениями которого являются направленность на развитие личности обучающегося как активного субъе...

Репкина Н.В. Сравнительный анализ младших школьников в условиях разных систем обучения

Статья
 • формат doc
 • размер 27,06 КБ
 • добавлен 22 декабря 2012 г.
Статья. Вестник № 4 / 1998г. Описаны различия традиционных и развивающих систем. Указаны основные методы и условия развития учебной деятельности в условиях развивающего обучения.

Розвиток пізнавальної активності учнів молодших класів шляхом впровадження індивідуально-групової роботи

Практикум
 • формат doc
 • размер 24,58 МБ
 • добавлен 19 апреля 2012 г.
Досвід роботи вчителя початкових класів Вербуватівської НСШ Юрївського району Дніпропетровської області. Опис досвіду включає використання індивідуально-групової роботи на уроках математики, української мови, організацію виховної роботи в початкових класах, сценарій свята Стрітення, блок уроків у 3 класі з теми "Табличне множення і ділення"

Савенков А.И. Методика исследовательного обучения младших школьников

 • формат doc
 • размер 184,33 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Предлагаемое пособие ориентировано на решение практических задач исследовательского обучения в образовательной практике современной начальной школы. В нем описаны доступные методические приемы, позволяющие успешно разрабатывать содержание, использовать наиболее эффективные формы организации и методы исследовательского обучения младших школьников. Книга адресована учителям и школьным психологам, но может быть полезна студентам педагогических униве...

Савенков А.И. Программа исследовательского обучения младших школьников

 • формат pdf
 • размер 98,16 КБ
 • добавлен 04 марта 2011 г.
2010 г. - 27 с. Цель программы: трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процесс саморазвития. Место учебно-исследовательской практики ребенка в образовательном процессе начальной школы. Основные разделы программы. Общая характеристика содержания подпрограмм. Объем курса и виды учебной работы. Учебно-методическое и материально-техническое о...

Савенков А.И. Я - исследователь

 • формат image, pdf
 • размер 110,14 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник-тетрадь для младших школьников. - Самара: Учебная литература, 2004. - 32 с. Пособие поможет включить ребенка в собственный исследовательский поиск на любых предметных занятиях. Оно позволяет не только обучать наблюдению и экспериментировать, но и содержит полный ряд исследовательской деятельности от определения проблемы до представления и защиты полученных результатов. Это необычная тетрадь. Она для тех, кто хочет научиться добывать знани...

Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

degree
 • формат html, rtf
 • размер 204,54 КБ
 • добавлен 05 июля 2014 г.
(На укр. яз.) Магістерська робота. 102 с. Автор – невідомий. Об'єктом дослідження є самостійна учбова діяльність учнів. Предмет дослідження - педагогічні умови оптимального використання самостійної роботи учнів в структурі уроку початкової школи. Мета дослідження передбачає вивчення, розробку та обґрунтування ефективної системи організації самостійної учбової діяльності молодших школярів у структурі уроку. Гіпотеза дослідження: ефективність самос...

Санникова Н.Г. Формирование учебной самостоятельности младших школьников в процессе речевой деятельности

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,53 МБ
 • добавлен 05 октября 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Киров, Вятский социально-экономический институт, 2016. — 226 с. Специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования. Научный руководитель: кандидат педагогических наук Колесников К.А. Цель исследования – выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические условия формирования учебной самостоятельности младших школьников в проце...

Санникова Н.Г. Формирование учебной самостоятельности младших школьников в процессе речевой деятельности

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 972,96 КБ
 • добавлен 10 ноября 2016 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. — Киров: Вятский социально-экономический институт, 2016. — 24 с. Специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования. Научный руководитель: кандидат педагогических наук Колесников Константин Аристархович. Цель исследования – выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические условия формирования учебной самостояте...

Сасова И.А., Землянская Е.Н. Экономика для младших школьников. 2 класс

 • формат pdf
 • размер 96,57 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пособие для учителя. — М.: Вита-Пресс, 2011. — 96 с. Пособие содержит поурочные разработки занятий по экономике во 2 классе и предназначено для учителей начальной школы, организующих экономическое образование детей с 1 класса. Оно является частью учебно-методического комплекта, который включает также тетрадь творческих заданий для учащихся и набор дидактического материала. Комплект можно использовать для экономического образования учащихся 1-4 к...

Сасова И.А., Землянская Е.Н. Экономика. 4 класс. Тетрадь творческих заданий

 • формат pdf
 • размер 32,38 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Москва: Вита-Пресс, 2011. — 80 с. Тетрадь творческих заданий является частью учебно-методического комплекта по экономике для 4 класса. Большая часть содержащихся в ней заданий нацеливает учащихся на изучение экономики родного края. Особое внимание уделяется специфике местного хозяйства, его природным, трудовым и экономическим ресурсам, системе управления хозяйством, содержанию труда в ведущих отраслях хозяйства, составу профессий, возможностям ме...

Сауляк Н.І. Робота зі словниковими словами: нестандартний дидактичний матеріал для уроків рідної мови, читання, природознавства

 • формат pdf
 • размер 849,93 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 221, [3] с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 2 (50)). — ISBN 978-966-333-660-2. Збірка містить добірку нестандартного матеріалу для організації ефективної роботи зі словниковими словами на уроках рідної мови, читання, природознавства в 1–4 класах. Матеріали посібника сприятимуть збагаченню лексичного словника учнів, розвитку усного і писемного мовлення, орфографічної зіркості, пам’яті. Для вчителів шкіл І...

Сведения о педагогах-языковедах

Реферат
 • формат doc
 • размер 39,33 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Сведения о педагогах-языковедах внесших вклад в формирование методики обучения грамматике и правописанию в начальной школе (В школе 1-ой ступени). Фёдор Иванович Буслаев. Измаил Иванович Срезневский. Николай Александрович Корф. Константин Дмитриевич Ушинский. Василий Иванович Водовозов. Бунаков, Николай Фёдорович. Пуцыкович Феофил Феофилович. Тихомиров Дмитрий Иванович. Лай, Вильгельм Август. Александр Матвеевич Пешковский. Василий Порфирьевич Ва...

Скворцова М.А. Педагогическое обеспечение создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной школы

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,87 МБ
 • добавлен 28 июля 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. — Кострома: Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, 2016. — 369 с. Специальность: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. Научный руководитель: доктор педагогических наук, доцент Лопатин Андрей Рудольфович. Цель исследования: выявить, теоретически обосновать содержание педагогического обеспечения создания ситуаций успеха ребенка в...

Скворцова М.А. Педагогическое обеспечение создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной школы

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 567,04 КБ
 • добавлен 06 августа 2016 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. — Кострома: Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, 2016. — 26 с. Специальность: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. Научный руководитель: доктор педагогических наук, доцент Лопатин Андрей Рудольфович. Цель исследования: выявить, теоретически обосновать содержание педагогического обеспечения создания ситуаций успеха...

Скоморохова М.И. Психолого-педагогические теории и технологии начального образования. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 23.59 МБ
 • добавлен 16 августа 2015 г.
Учебное пособие в 2-х частях. — 2-е изд., исправ. и доп. — Иркутск: ВСГАО, 2012. — 216 с. — ІЅВN 978-5-85827-751-4. Учебное пособие содержит структурированный теоретический и практический материал по дисциплине «Психолого-педагогические теории и технологии начального образования». В нем излагается широкий круг педагогических, психологических, технологических проблем современной начальной школы. Цель практикума - активное освоение психолого-дидакт...

Скоморохова М.И. Психолого-педагогические теории и технологии начального образования. Часть 2

 • формат pdf
 • размер 22,48 МБ
 • добавлен 04 сентября 2015 г.
Учебное пособие в 2-х частях. — 2-е изд., исправ. и доп. — Иркутск: ВСГАО, 2012. — 188 с. — ІЅВN 978-5-85827-712-5. Во второй части учебного пособия представлено содержание по технологиям начального образования, характеристика образовательных систем и учебно-методических комплексов начальной школы. Цель практикума - активное освоение психолого-дидактических основ обучения в современной начальной школе, осмысление технологий начальной школы. Практ...

Скріпай О.В., Сєдих О.В. 200 завдань читання вголос. 4 клас

 • формат doc
 • размер 4,82 МБ
 • добавлен 16 сентября 2015 г.
Торсінг плюс, 2015. — 16 с. Посібник містить спеціально підібрані тексти відповідно до вимог програми Міністерства освіти і науки України. Практикум дозволить протягом навчального року об'єктивно оцінювати знання, вміння і навички з техніки читання вголос школярів четвертих класів. На сторінках посібника ви також знайдете невеликі, але дуже корисні вправи для вдосконалення читання слова не по складах, а як єдиного цілого, а також завдання для роз...

Слесарева Е.Г. Содержание самоподготовки в условиях группы продленного дня

Статья
 • формат doc
 • размер 6,30 МБ
 • добавлен 13 августа 2011 г.
В статье рассматривается один из важных моментов работы воспитателя группы продлённого дня - самоподготовка. Как сделать процесс выполнения домашних заданий нескучным? Какова должна быть технология самоподготовки, чтобы выполнялось единство всех трёх функций – образовательной, развивающей и воспитательной? На эти вопросы автор, воспитатель с 18 летним стажем работы в начальной сельской школе, даёт ответы, опираясь на свой опыт. Статья адресована...

Словарно-орфографическая работа на уроках русского языка в начальных классах на основе этимологического анализа

degree
 • формат rtf
 • размер 105,55 КБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
Проблема организации словарно-орфографической работы на уроках русского языка на основе этимологического анализа в начальных классах. Словарно-орфографическая работа в начальной школе. Приемы запоминания правописания непроверяемых слов. Этимологический анализ, как методический прием при обучении орфографии трудных слов. Анализ учебников по русскому языку для начальной школы. Экспериментальная часть. Заключение. Литература. 61 страница.

Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к факультативному курсу Экономика

 • формат pdf
 • размер 477,20 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Самара: Учебная литература : Федоров, 2008. — 96 с. В данном пособии содержатся методические пояснения по факультативному курсу экономики в начальной школе, разработанному в системе Л.В. Занкова. Изучение начал экономической науки происходит на стыке психологии и экономики, таким образом, экономика предстает как наука о жизни человека, о его непрерывном стремлении к процветанию и о возникающих на этом пути преградах. В УМК по курсу «Экономика» дл...

Состав слова и методика его изучения на уроках русского языка в начальной школе

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 37,65 КБ
 • добавлен 27 апреля 2011 г.
Оглавление. Введение. Морфемный состав слова. Понятие морфем. Виды морфем. Значение морфем. Методика изучения состава слова в начальных классах. Причины трудностей и ошибок младших школьников в разборе слов по составу. Распределение программного материала и содержание работы. Методы и приемы изучения состава слов. Заключение. Литература. Приложение. 49 страниц.

Социально-педагогическая деятельность по адаптации первоклассников к школе

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 47,30 КБ
 • добавлен 24 марта 2015 г.
Пермский Государственный педагогический университет, 2007. — 43 с. Школьная адаптация как психолого-педагогическая проблема. Возрастные особенности младших школьников. Сущность школьной адаптации первоклассников. Социально-педагогическая деятельность по адаптации первоклассников к школе.

Стадникова Н.А. Искусство мыслить. Методическая разработка для учителей начальной школы

 • формат doc
 • размер 56,07 КБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
Без выходных данных. — 31 с. Учебное пособие состоит из двух частей. Часть первая включает главные из основных понятий трех первых книг Живой Этики: "Зов", "Озарение", "Община", соединенных в одно целое сказочной формой изложения. Вторая часть представляет малоизвестные оригинальные сказочные тексты для маленьких читателей.

Стребна О.В., Соценко А.О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи

 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2009. — 174, [2] с. — (Серія «Педагогічні інновації. Майстерня»). — ISBN 978-966-333-828-6. Збірник містить теоретичні знання про використання інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі, а також практичні розробки уроків з основних дисциплін у 1–4 класах. Посібник буде цікавий вчителям початкових класів, студентам педагогічних факультетів, всім тим, хто на практиці впроваджує ідеї взаємного навчання.

Сурьянинова Н.С. (сост.). Урок в начальной школе

 • формат djvu
 • размер 1,91 МБ
 • добавлен 28 апреля 2016 г.
Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1975. — 143 с. Сборник должен оказать помощь учителю в основном виде деятельности – проведении урока. В пособии помещены статьи известных методистов-предметников, научных сотрудников. Предисловие. Дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения. Учет знаний учащихся на уроке. Самостоятельная работа учащихся на уроке. Урок чтения. Внеклассное чтение. Урок грамматики. Урок математики. Урок природовед...

Схеми аналізу уроків

Стандарт
 • формат doc
 • размер 87 КБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
В документ вміщенні схеми аналізів уроків з усіх дисциплін 1 - 4 класів. Схеми з предметів: математика. українська мова та читання. англійська мова. я і україна. російська мова. музика. та інші.

Таблицы по русскому языку и математике

Справочник
 • формат image
 • размер 550,50 КБ
 • добавлен 19 марта 2011 г.
Без выходных данных. — 17 с. Данная работа представляет собой наглядный материал 14 красочных таблиц по русскому языку и 3 таблицы по математике.

Тексты для списывания 1 класс. русский язык

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 13,99 КБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
Тексты для списывания на правила жи-ши, ча-ща, чу-щу, с заданиями. 5-8 предложений. всего 21 текст.

Тесты на готовность ребенка к школе

Тест
 • формат doc, image
 • размер 769,57 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
В файле представлены методики: 4 лишний, запоминание 10 слов, исследование самооценки ребенка, определение уровня развития мелкой моторики, два домика, классификация предметных картинок, беседа Нежновой, определение уровня предметной регуляции, рисунок школы, тест словаря, фонематический слух

Технологические карты - Перспектива. 1 класс

 • формат pdf
 • размер 3,32 МБ
 • добавлен 30 ноября 2010 г.
Комплект содержит технологические карты: по обучению грамоте — 4 карты (письмо), 6 карт (чтение); по русскому языку — 7 карт; по литературному чтению — 6 карт; по математике — 6 карт; по окружающему миру — 6 карт; по технологии — 5 карт. Технологическая карта - это новый вид методической продукции, обеспечивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в начальной школе и возможность достижения планируемых результатов освоения...

Трошкова Е.А. Упражнения для развития зрительных анализаторов младших школьников

 • формат doc
 • размер 417,13 КБ
 • добавлен 11 января 2013 г.
Екатеринбург, 2013. — 6 с. Сборник картинок для развития внимания и зрительных анализаторов учащихся в процессе учебной деятельности.

Узорова О. Физкультурные минутки

 • формат doc
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Материал предназначен для проведения коротких физкультурных пауз в классе во время урока. Небольшой комплекс упражнений, позволяющий детям, не отходя от парт, размяться и передохнуть, сопровожда ется игровыми речевками.

Умники и умницы

Презентация
 • формат ppt
 • размер 30,11 КБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Презентация оформлена в виде соответствующей телевизионной игры и содержит вопросы, разделенные на несколько разделов: разминка, 1 гейм - где надо выбрать ответ из 3 вариантов, во 2 гейме представлены вопросы по темам: "Пословицы", "Сказки", "Азбука", "Природа", "Математика". Материал можно использовать при проведении итоговых занятий в 1 классе или в начале 2 класса при повторении пройденного материала.

Усе для оформлення кабінету початкового навчання

 • формат pdf
 • размер 24,01 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харків: Основа, 2011. Вашій увазі пропонуються комплекти матеріалів для оформлення куточків у кабінеті початкового навчання. Всі матеріали високої якості, кольорові, формат PDF. До складу підбірки входять матеріали для оформлення куточків: 1. Класний куточок (31 стор.); 2. Куточок здоров'я (8 стор.); 3. Куточок ГПД (8 стор.).

Ушакова О.Д. Почему так говорят

 • формат pdf
 • размер 38,88 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Фразеологический словарик школьника. - СПб.: Издательский Дом "Литера", 2008. - 96 с. В данной книге содержится толкование афоризмов, понятным для младших школьников языком.

Фадєєва І.В. Вісник науково-дослідницької лабораторії модернізації початкової освіти. Випуск № 5

Статья
 • формат doc
 • размер 2,03 МБ
 • добавлен 04 июля 2013 г.
Рівне: РОІППО, 2012. – 36 с. У віснику розміщені матеріали семінару науково-дослідницької лабораторії модернізації початкової освіти РОІППО з теми «Методичні особливості інтегрованих курсів «Математика, «Українська мова» та «Навколишній світ» за проектом «Росток». Рекомендовано вчителям, які цікавляться науково-педагогічним проектом «Росток» та проблемою модернізації початкової освіти. Зміст. Програма обласного семінару з теми: «Методичні особли...

Феоктистова В.Ф. (авт.-сост.) Исследовательская и проектная деятельность младших школьников: рекомендации, проекты

 • формат pdf
 • размер 3,42 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Волгоград: Учитель, 2011. — 142 с. — ISBN 978-5-7057-2442-0. Пособие знакомит читателя с опытом развития познавательных интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое мышление в процессе исследовательской и проектной деятельности. Представленные детские проекты интегрируют содержание различных предметов, изучаемых в начальной школе, для поиска обозначенно...

Феоктистова В.Ф. (авт.-сост.) Исследовательская и проектная деятельность младших школьников: рекомендации, проекты

 • формат djvu
 • размер 1,87 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Волгоград: Учитель, 2011. — 142 с. — ISBN 978-5-7057-2442-0. Пособие знакомит читателя с опытом развития познавательных интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое мышление в процессе исследовательской и проектной деятельности. Представленные детские проекты интегрируют содержание различных предметов, изучаемых в начальной школе, для поиска обозначенно...

Физкультминутка для уроков

software
 • формат exe, flash, txt
 • размер 6,40 МБ
 • добавлен 09 августа 2013 г.
Автор: Тарасов Д.А., учитель информатики, СШ №1 г. Славгорода, Беларусь. Сегодня каждый из нас может работать в школе намного проще и интереснее. Для этого нужно просто научиться правильно использовать компьютер. Компьютер может сделать обучение более интересным и наглядным. Этот проект создан в помощь простым школьным учителям. Это супер-физкультминутка, которая обязательно пригодится учителю в работе. Мультяшный герой входит в класс и проводит...

Филатова Е.А. Методика обучения иноязычному общению младших школьников на основе применения интерактивных познавательных стратегий

Дисертация
 • формат doc
 • размер 588,55 КБ
 • добавлен 31 января 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Специальность: 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык). КГУ. Курск. 2014. — 153 с. Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Н.А. Тарасюк. Цель исследования - была выбрана тема исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: каковы теоретические и технологические аспекты методики обучения иноязычному общению мла...

Филатова Е.А. Методика обучения иноязычному общению младших школьников на основе применения интерактивных познавательных стратегий

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 13 февраля 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Специальность: 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык). КГУ. Курск. 2014. — 153 с. Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Н.А. Тарасюк. Цель исследования - была выбрана тема исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: каковы теоретические и технологические аспекты методики обучения иноязычному общению мла...

Филатова Е.А. Методика обучения иноязычному общению младших школьников на основе применения интерактивных познавательных стратегий

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 245,45 КБ
 • добавлен 01 февраля 2015 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Специальность: 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык). КГУ. Курск. 2014. - 24 с. Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Н.А. Тарасюк Цель исследования - была выбрана тема исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: каковы теоретические и технологические аспекты методики обучения иноязычному о...

Формирование индивидуального стиля учебно-познавательной деятельности младших школьников

Реферат
 • формат doc
 • размер 28,92 КБ
 • добавлен 18 января 2013 г.
Екатеринбург: Уральский гуманитарный институт, 2011. - 22 с. Данный реферат по дисциплине "Методика преподавания в начальной школе" состоит из 2 глав.

Формирование интереса к обучению младших школьников

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 34,25 КБ
 • добавлен 21 октября 2014 г.
Пензенский Педагогический институт им.В.Г.Белинского, Пенза, 2014. — 28 с. Курсовая работа по педагогике. Введение. Понятие интереса и мотивации к обучению в педагогике. Теоретические подходы к пониманию интереса и его роли в обучении. Основные теории мотивации к обучению. Особенности обучения младших школьников. Психологические особенности младшего школьного возраста. Особенности мотивации к учебной деятельности у младших школьников. Методы форм...

Формирование мыслительной деятельности младших школьников средствами проблемного обучения

degree
 • формат doc
 • размер 260,54 КБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. Во введении обосновывается актуальность, цель, объект, предмет, формулируются задачи работы, гипотеза, методология и методы исследования, определена ее теоретическая и практическая значимость. В первой главе «Психолого-педагогические основы формирования мыслительной деятельности младших школьников» раскрываются особенности мыслительной деятельност...

Формирование навыков самоконтроля в процессе обучения у младших школьников

degree
 • формат doc
 • размер 128,38 КБ
 • добавлен 14 февраля 2013 г.
ГОУ СПО Саратовский областной социально-педагогический колледж, Энгельс, 55 стр., Агавердиева Ю. Ф., н. рук. Курышова Т.А., 4 курс, 2010 г. Специальность "Преподавание в начальных классах". Выпускная квалификационная работа. Оглавление Введение. Психолого-педагогическая характеристика учебной деятельности младших школьников. Сущность учебной деятельности Характеристика самоконтроля как компонента учебной деятельности Методические основы формиро...

Хиленко Т.П. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Работа с информацией. 1 класс

 • формат doc
 • размер 3,20 МБ
 • добавлен 07 мая 2014 г.
Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 2012. — 80 с. — (Работаем по новым стандартам). — ISBN 978-5-09-026417-4. Пособие предназначено для совместной работы ученика и учителя. Оно содержит типовые задачи для первоклассников по формированию умений работать с информацией, а также методические рекомендации для педагогов, реализующих в своей практике требования к результатам освоения основной образовательной программы нача...

Хиленко Т.П. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Работа с информацией. 1 класс

 • формат pdf
 • размер 2,66 МБ
 • добавлен 23 мая 2014 г.
Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 2012. — 80 с. — (Работаем по новым стандартам). — ISBN 978-5-09-026417-4. Пособие предназначено для совместной работы ученика и учителя. Оно содержит типовые задачи для первоклассников по формированию умений работать с информацией, а также методические рекомендации для педагогов, реализующих в своей практике требования к результатам освоения основной образовательной программы нача...

Хиленко Т.П. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Работа с информацией. 2 класс

 • формат image
 • размер 16,76 МБ
 • добавлен 18 декабря 2014 г.
Пособие для учащихся общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2013. — 95 с. — (Работаем по новым стандартам). — ISBN 978-5-09-019616-1. Данное пособие предназначено для совместной работы ученика и учителя. Оно содержит типовые задачи для второклассников по формированию умений работать с информацией, а также методические рекомендации для педагогов, реализующих в своей практике требования к результатам освоения ООП НОО, определенных ФГОС.

Хиленко Т.П. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Работа с информацией. 2 класс

 • формат pdf
 • размер 7,60 МБ
 • добавлен 06 марта 2015 г.
Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2013. — 95 с. — (Работаем по новым стандартам). Данное пособие предназначено для совместной работы ученика и учителя. Оно содержит типовые задачи для второклассников по формированию умений работать с информацией, а также методические рекомендации для педагогов, реализующих в своей практике требования к результатам освоения ООП НОО, определенных ФГОС. Работаем со словами. Раб...

Хиленко Т.П. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Работа с информацией. 3 класс

 • формат pdf
 • размер 48.51 МБ
 • добавлен 21 декабря 2014 г.
Пособие для учащихся общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2013. — 96 с. — (Работаем по новым стандартам). — ISBN 978-5-09-028316-8. Данное пособие предназначено для совместной работы ученика и учителя. Оно содержит типовые задачи для третьеклассников по формированию умений работать с информацией. Использование предлагаемого автором материала возможно как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Также в пособии содержатся методически...

Хиленко Т.П. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Работа с информацией. 4 класс

 • формат rtf
 • размер 12,79 МБ
 • добавлен 27 мая 2014 г.
Пособие для учащихся общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2014. — 96 с. — (Работаем по новым стандартам). — ISBN 978-5-09-027028-1. Данное пособие предназначено для совместной работы ученика и учителя. Оно содержит типовые задачи для четвероклассников по формированию умений работать с информацией. Использование предлагаемого автором материала возможно как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Также в пособии содержатся методическ...

Хиленко Т.П. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Работа с информацией. 4 класс

 • формат pdf
 • размер 6,97 МБ
 • добавлен 13 мая 2014 г.
Пособие для учащихся общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2014. — 96 с. — (Работаем по новым стандартам). — ISBN 978-5-09-027028-1. Данное пособие предназначено для совместной работы ученика и учителя. Оно содержит типовые задачи для четвероклассников по формированию умений работать с информацией. Использование предлагаемого автором материала возможно как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Также в пособии содержатся методическ...

Цукерман Г.А. Введение в школьную жизнь. Программа адаптации детей к школьной жизни

 • формат doc
 • размер 312,75 КБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
М.: Московский центр качества образования, 2010. — 120 с. Содержание: Зачем и как вводить ребенка в школьную жизнь. На перепутье между дошкольной и школьной жизнью. Кого мы вводим в школьную жизнь. Выбор пути: в какую школьную жизнь мы хотим ввести ребенка. Школьная готовность. Как договариваться с детьми о нормах сотрудничества. Как ребенку учить себя с помощью взрослого. Сотрудничество ребенка со сверстниками. Отношения ребенка с самим собой. С...

Цукерман Г.А. Оценка без отметки

 • формат pdf
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 02 февраля 2014 г.
М.; Рига: Эксперимент, 1999. — 136 с. — ISBN 9984-16-020-3. Авторы: В.А. Миндарова, М.П. Романеева, Л.А. Суховерша, Н.Л. Табачникова, Г.А. Цукерман, С.И. Шияновская. Как научить ребенка оценивать себя и правильно воспринимать учительскую оценку. Книга, которая поможет учителю осознать смысл безотметочного этапа школьной жизни. Рассматриваются темы: самооценка, учебное действие оценки, как научить ребенка знать о своем незнании, объективная и суб...

Чуракова Р.Г. Анализ урока в начальной школе

 • формат pdf
 • размер 4,55 МБ
 • добавлен 19 октября 2014 г.
М.: Академкнига, 2013. — 120 с. — (Библиотека руководителя и методиста. Введение ФГОС.) — ISBN 978-5-49400-327-0. В книге раскрыты концептуальные основы учебно-методического комплекта "Перспективная начальная школа" и аспектный анализ урока, под которым автор понимает детальное и всестороннее рассмотрение урока как единого целого под определенным углом зрения, зависящим от концептуальных основ Умк. При условии, что рассматривается несколько аспек...

Шабалина З.П. Первый год - самый трудный: Особенности учебно-воспитательной работы с шестилетними первоклассниками

 • формат doc
 • размер 36,87 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1990. — 96 с. Готовы ли дети к обучению в школе? Распорядок дня. Этот короткий, но такой сложный урок. Шестилетний первоклассник после уроков.

Шаблоны для создания презентаций Microsoft Office Power Point для начальной школы

Презентация
 • формат ppt
 • размер 10,41 МБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
Набор из 29 готовых шаблонов Microsoft Office Power Point по созданию учебных презентаций для начальной школы. Содержит шаблоны для создания презентаций по математике, русскому языку, изо, окружающему миру, для внеклассных мероприятий и праздников. Учителям помогут в создании уроков с использованием информационно-коммуникативной технологии, а учащимся пригодятся для презентации рефератов и докладов.

Шаблоны для создания презентаций Microsoft Office Power Point для начальной школы

Презентация
 • формат archive
 • размер 18,28 МБ
 • добавлен 15 февраля 2013 г.
МКОУ СОШ ст. Евсино, Искитимского района Новосибирской области, Фокина Л.П., учитель начальных классов, 20 шаблонов. Набор из оригинальных готовых шаблонов Microsoft Office Power Point 2007 по созданию учебных презентаций для начальной школы. Можно использовать для создания презентаций к урокам и внеклассным занятиям по любым предметам. Для педагогов и учащихся. Содержание: образцы шаблонов, краткая пояснительная записка.

Шаблоны и примеры оформления наглядной информации в начальной школе

Справочник
 • формат doc, image, photoshop
 • размер 124,06 МБ
 • добавлен 26 августа 2014 г.
Без выходных данных. — 10 с. В архиве – цветные листы для создания классного уголка в начальной школе. Содержание: Составь и разгадай загадку законы дружбы как выполнять задание по чтению, выучить стихотворение законы дружного класса кроссворд олимпиада в Сочи (2 стр.) права и обязанности ребусы читаем по буквам. В комплекте три формата: docx, jpg (распечатываем листы на цветном принтере) и psd (возможности для редактирования в фотошопе). Все лис...

Шаблоны и примеры оформления наглядной информации для 1 класса

Справочник
 • формат doc, image, photoshop
 • размер 108,93 МБ
 • добавлен 02 сентября 2012 г.
Без выходных данных. — 16 с. В архиве – цветные листы для создания классного уголка в первом классе: Наш класс (рамка для фото). Название, эмблема и девиз класса (Радуга). Песня (радуга). Высказывание Сухомлинского В.А. Поздравляем именинников (вписать имена можно и от руки). Наказ первокласснику. Игровое задание"Найди правильный ответ". "Как достичь успехов в учебе". "Мы учимся". Поздравление к Дню учителя. В комплекте два формата: jpg (распечат...

Шишкова С.Ю. Формирование психолого-педагогической направленности учителя на успешность учебной деятельности младших школьников

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 186,52 КБ
 • добавлен 10 сентября 2012 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук Нижний Новгород. МГИ. 2008. – 21 с. Специальность 19.00.07 – Педагогическая психология Научный руководитель: кандидат психологических наук, доцент Сорокоумова С.Н. Цель исследования: выявление психологических составляющих личностной направленности учителя начальных классов на успешность учащихся и разработка программы формирования психолого-педагогической направлен...

Шишова И.Е. Мониторинг развития социальной компетенции учащихся (начальная школа, иностранный язык)

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 218,26 КБ
 • добавлен 14 октября 2012 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Москва. МГУ. 2009. – 21 с. Специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык) Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Соловова Е.Н. Объектом данного исследования является социальная компетенция учащихся начальной школы, динамика ее формирования и развития на начальной ступени обучения иностранному языку (1-4 клас...

Яворська О.Л. Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів

 • формат pdf
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2009. — 176 c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання», Вип. 8 (68)). — ISBN 978-611-00-0388-9. У посібнику розглядається актуальність проблеми розвитку інтелектуальних здібностей учнів як складової успішного навчання. Пропонуються добірки творчих завдань та вправ для розвитку пам’яті, уваги, уяви, образного мислення. У конспектах уроків, занять і розробках інтелектуальних ігор та свят показано їх практичне застосування у навч...

Ямполец И.Э. (сост.). Приоритетный национальный проект Образование в Мурманской области

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,57 МБ
 • добавлен 24 ноября 2013 г.
Мурманск: МОИПКРОиК, 2008. — 143 с. Из опыта работы лучших учителей начальной школы - победителей конкурсного отбора приоритетного национального проекта Образование - 2008. В сборнике представлены методические разработки учителей начальной школы - победителей конкурсного отбора лучших учителей Мурманской области на получение денежного поощрения в 2008 году. Сборник содержит материалы из опыта работы учителей-победителей по отдельным направлениям...