Методика преподавания обществознания
Методики преподавания
Статья
  • формат pdf
  • размер 2,19 МБ
  • добавлен 07 марта 2012 г.
Михайличенко О.В. (ред.). Теоретичні питання методики навчання суспільних дисциплін (наукові праці)
Теоретичні питання методики навчання суспільних дисциплін: наукові праці / О. В. Михайличенко, В. С. Бугрій, С. І. Моцак [та ін.]; заг. редакція професора О. В. Михайличенка. – Суми: СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2011. – 224 с.
Зміст:
Михайличенко О.В. Розвиток гуманітарно-історичної освіти та підготовка науково-педагогічних
кадрів у Російській імперії.
Бугрій В.С. Розвиток шкільного краєзнавства в Україні та його особливості.
Моцак С.І. Позаурочна робота як складова шкільної історичної освіти у профільній школі.
Горохівська Т.М. Особливості формування світоглядної культури майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки.
Михайличенко С.С. Проблеми організації дослідницької діяльності старшокласників у процесі взаємодії школи і музею.
Іваній О. М. Педагогічна система формування правової компетентності майбутнього вчителя.
Марченко Т.М. Проблеми дидактичної підготовки майбутнього вчителя історії.
Авхутська С.О. Проблема формування полікультурної компетентності майбутніх учителів суспільних дисциплін.
Снагощенко В.В. Методичні засади використання музейної педагогіки у професійній підготовці вчителя історії.
Похожие разделы