Статья
  • формат pdf
  • размер 2,85 МБ
  • добавлен 07 марта 2016 г.
Селігей П.О. Про походження і смисл терміна внутрішня форма слова
// Наукова спадщина проф. С. В. Семчинського і сучасна філологія: Збірник наукових праць. Частина друга. – К., 2001. – С. 351–357.
У статті аналізується вживання термінів «внутрішня форма» (у працях В. Гумбольдта) та «внутрішня форма слова» (у працях О. О. Потебні). Простежено, який зміст вкладали видатні мовознавці в ці терміни.