Теория и методика физического воспитания
Физическая культура и спорт
Статья
  • формат doc
  • размер 696,62 КБ
  • добавлен 05 ноября 2014 г.
Шиян Б.М. Теорія та методика фізичного виховання школярів. Частина 2
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. — 248 с.
Ця книжка, як і попередня, не містить готових педагогічних рішень. Методика трактується нами не як раз і назавжди даний шаблон, а як творчий спосіб викладання, за якого заохочується ініціатива вчителя й учнів. Пропонуючи книжку викладачам ВЗО, вчителям шкіл і студентам педагогічних навчальних закладів, автор вірить, що вона допоможе фахівцям самовизначитись у різнобарвній палітрі методів професійної діяльності і, відповідно, сформувати особисте ставлення до цієї важливої і нелегкої справи.
Зміст
ПЕРЕДМОВА 5
Розділ 1 8
УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 8
1. Характерні риси, зміст і побудова уроку 10
1.1 Риси уроку 10
1.2 Зміст уроку 11
1.3 Структура уроку 12
2. Визначення завдань уроку 16
2.1 Освітні завдання 17
2.2 Оздоровчі завдання 19
2.3 Виховні завдання 21
2.4 Донесення завдань уроку до свідомості учнів 24
3. Організація діяльності учнів на уроці 25
4. Підготовка до уроку 29
5. Проведення уроку 31
5.1 Проведення підготовчої частини уроку 32
5.2 Проведення основної частини уроку 35
5.3 Заключна частина уроку 38
6. Дозування навантаження 41
6.1. Щільність уроку як умова досягнення необхідного навантаження 44
7. Оцінка діяльності учнів на уроках 48
8. Різновиди шкільних уроків фізичної культури 54
9. Деякі особливості змісту і методики проведення уроків із дітьми різного віку та стану здоров’я 57
10. Загальні вимоги до уроку 63
11. Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності 67
Р о з д і л 2 77
ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 77
1. Виховання інтересу до занять 77
2. Озброєння школярів знаннями, формування переконань 80
3. Вироблення вмінь і навичок працювати самостійно 84
4. Залучення учнів до самостійних занять 88
Розділ З 95
ФОРМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО ДНЯ 95
1. Загальна характеристика позаурочних занять 95
2. Гімнастика перед заняттями 96
3. Фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи 97
4. Години здоров’я 98
5. Спортивна година у групах подовженого дня 100
Р о з д і л 4 105
ПОЗАКЛАСНІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 105
1. Некласифікаційні змагання школярів 105
2. Фізкультурно-художні свята 109
3. Спортивно-художні вечори 113
4. Дні здоров’я 114
5. Заключення 117
Розділ 5 120
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЗА ШКОЛОЮ 120
1. Фізичне виховання за місцем проживання 120
2. Організація фізичного виховання в літніх таборах відпочинку дітей 122
3. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей 124
4. Індивідуальні самостійні заняття 128
5. Дитячі громадські організації та фізичне виховання школярів 131
Розділ 6 140
ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 140
1. Технологія планування та його функції 140
1.1 Технологія планування 141
1.2 Підготовка до планування 143
2. Документи планування 146
2.1 Державні документи планування: 146
2.2 Документи планування, що складаються вчителем 148
3. Контроль навчального процесу 159
3.1 Педагогічний контроль 160
3.2 Фізкультурний самоконтроль 161
3.3 Часові параметри контролю 162
Розділ 7 168
УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ — ОРГАНІЗАТОР РОЗУМНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 168
1. Учитель і учні як суб’єкти процесу фізичного виховання 168
2. Педагогічні функції, уміння та техніка вчителя 172
2.1 Педагогічні функції вчителя 172
2.2 Педагогічні вміння 174
2.3 Педагогічна майстерність та педагогічна техніка вчителя 177
3. Просвітницька діяльність у системі фізичного виховання школярів 180
4. Підготовка фізкультурного активу 181
5. Створення матеріальної бази та боротьба проти травматизму в школі 184
6. Роль педагогічного колективу у розв’язанні завдань фізичного виховання учнів 186
7. Деякі особливості роботи вчителя сільської школи 188
8. Учитель фізичної культури як дослідник 192
8.1 Педагогічний експеримент 193
8.2 Педагогічне спостереження та способи його ведення 194
8.3 Контрольні випробування 196
8.4 Аналіз документальних матеріалів та опитування 197
ПІСЛЯМОВА 200
Похожие разделы